megszelídít szinonimái

ige
 • megnevel, kezessé tesz, betör, háziasít, domesztikál, idomít, kitanít, megjuhászít (tájnyelvi)
 • megfékez, megzaboláz, lecsillapít
 • enyhít, csökkent, mérsékel, gyengít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszakér

ige
 • visszakövetel, megkér

italos

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös (bizalmas), mámoros (választékos), beszeszelt, illuminált (választékos), kapatos (bizalmas), pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (bizalmas), becsípett (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi)
 • alkoholista, italozó, részeges, korhely, borissza, részegeskedő, kocsmatöltelék, kocsmázó, nagyivó, borkulacs, szeszkazán, boroskancsó (bizalmas), kortyondi (bizalmas), borfészek (tájnyelvi), borkút (tájnyelvi), kortyos (tájnyelvi), pityókás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), piás (szleng), tintahal (szleng), borcsutora
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszelídít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megkeres

ige
 • felkutat, kikutat, előkerít, előkotor, felderít, rátalál, felfedez, kifürkész (régies), kiszaglász (bizalmas), felhajszol (bizalmas), felfürkész (tájnyelvi), felkajtat (tájnyelvi)
 • felkeres, meglátogat, megyen (valakihez) (régies)
 • kérvényez, kérelmez, folyamodik, kérvényt terjeszt fel
 • (pénzt): keres, előteremt, megszerez, gyűjt, felhalmoz, összerak, megtakarít, összekuporgat

levelező

főnév
 • levélíró
 • tudósító, korrespondens (régies)
 • (régies): levélmintakönyv

lemondat

ige
 • megbuktat (kormányfőt), megdönt (kormányt), megfoszt (hatalomtól)

középiskolai

melléknév
 • líceumi (régies)
 • gimnáziumi

megpecsétel

ige
 • érvényesít, hitelesít, törvényesít, szentesít, tanúsít
 • megerősít, jóváhagy, helybenhagy, helyesel, elismer

miközben

határozószó
 • mialatt, míg, amíg, amikor, ahogy

zeneakadémia

főnév
 • zeneművészeti főiskola, konzervatórium (idegen), konzi (bizalmas)

kisiparos

főnév
 • mester, majszter (idegen), maszek (bizalmas), kézműves (régies)

kimúlik

ige
 • meghal, jobblétre szenderül, elpusztul, odalesz, felfordul (durva), elhull, kiszenved, megdöglik (durva), kipárázik (tájnyelvi), elpatkol (durva)

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít

kivonszol

ige
 • kihurcol, kicibál, kihúz

mizéria

főnév
 • kellemetlenség, baj, zavar, felfordulás
 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés, nincstelenség, sínylődés, sanyarúság

negatív

melléknév
 • hátrányos, káros, rossz, visszahúzó
 • kellemetlen
 • (válasz): tagadó, nemleges, visszautasító, elutasító
 • mínusz (bizalmas)
 • (orvosi lelet): jó, megnyugtató

cseh

főnév, melléknév
 • cseszkó (bizalmas), cselák (szleng)

posztulátum

főnév
 • tétel, alaptétel, axióma, sarktétel, alapigazság
 • előfeltétel, követelmény, kívánalom

örökös II.

főnév
 • várományos, utód, szukcesszor (idegen), ivadék
 • jogutód

megszervezés

főnév
 • megalakítás, létrehozás, alapítás, organizálás (idegen)

mégiscsak

határozószó
 • végül, utoljára, mindamellett, mindazonáltal, végtére, de

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

önkéntes II.

főnév
 • karpaszományos (régies)

megúszik

ige
 • átúszik, leúszik, keresztülúszik

lobogó I.

melléknév
 • lengő, lebegő
 • heves, lángoló, langallós (tájnyelvi)
 • (víz): forró, zubogó, gyöngyöző

mester

főnév
 • iparos, szakember, majszter (bizalmas), kézműiparos, szaki (bizalmas), szakértő
 • műértő, szaktekintély, profi (bizalmas)
 • művezető, főnök, műhelyfőnök
 • művész, maestro (idegen), virtuóz
 • tanítómester, kántortanító, tanító, magiszter (régies), pedagógus, oktató

őrködik

ige
 • csőszködik, vigyáz, őrt áll, felügyel, ügyel, vigilál (idegen), silbakol (régies), strázsál, virraszt, figyel, szemmel tart, szobroz (szleng), falaz (szleng), gyertyáz (szleng)
 • ápol, gondoz, törődik