toleráns szinonimái

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbűnhődik

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

valószerű

melléknév
 • élethű, életszerű, életszagú, valóságszagú, reális
 • hihető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a toleráns szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terített

melléknév
 • megrakott

szókimondó

melléknév
 • nyílt, egyenes, őszinte, karakán, igazmondó, szókiszóló (tájnyelvi), mérmondó (tájnyelvi) Sz: a kapát kapának, az ásót ásónak mondja; nem tesz lakatot a szájára; nevén nevezi a gyereket; nem rejti véka alá a véleményét; ami a szívén, az a száján; nyelvén van a szíve; kimondja, ami a szívén fekszik; kijelenti feketén-fehéren; nem árul zsákbamacskát; kerek perec kimondja; nem köt görcsöt a nyelvére

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

sugároz

ige
 • kisugároz, kibocsát, áraszt, terjeszt, ont, szór, hint
 • (műsort): közvetít, lead, ad, bejátszik
 • világít, ragyog, sugárzik, fénylik, tündököl, csillámlik
 • tükröz, kifejez, érzékeltet

tintafolt

főnév
 • paca (bizalmas), tintapaca (bizalmas), pacni (bizalmas), malac (bizalmas), disznó (bizalmas), tintapecsét

tüskésdisznó

főnév
 • (tájnyelvi): sün, sündisznó, süni (bizalmas), töviskesdisznó (tájnyelvi), sünkutya (tájnyelvi), szőrkutya (tájnyelvi), szőrdisznó (régies), szúrósdisznó (tájnyelvi), árics (tájnyelvi), tüskönc (régies)

riad

ige
 • ébred, serken, felriad
 • ijed, retten, rémül, rezzen
 • zendül, harsan, zajdul (régies)

rendezvény

főnév
 • összejövetel
 • vigalom, mulatság
 • előadás

nagyvilág

főnév
 • föld, földkerekség, világ
 • világegyetem
 • felső tízezer, előkelő körök, gazdagok

röpirat

főnév
 • brosúra, gúnyirat, szatíra
 • tacepao (bizalmas)
 • szórólap, röplap, röpcédula

újság

főnév
 • újszerűség
 • új, újdonság, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • új hír, hír, információ
 • lap, hírlap, napisajtó, sajtó, sajtóorgánum, sajtótermék, zsurnál (idegen)

válogatott

melléknév
 • legjobb, legkiválóbb, elsőrendű, legértékesebb, jeles, derék, kitűnő, választékos, előkelő, exkluzív, elit, finom, különleges, kijelölt, elsőrangú
 • kiszemelt, tiszta
 • kikeresett, kiválasztott

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

zengzetes

melléknév
 • dallamos, csengő, érces, zengő
 • dagályos, tartalmatlan, semmitmondó

tolókocsi

főnév
 • tolószék, rokkantkocsi, kerekes szék

terápia

főnév
 • orvoslás, kezelés, gyógykezelés, gyógymód, gyógyítás, kúra

trónol

ige
 • uralkodik
 • ural
 • feszít, pöffeszkedik (pejoratív), elterül (pejoratív), ül, üldögél
 • (tréfás): szükségét végzi, nagydolgozik (bizalmas), székel, kakál (bizalmas), tojik (bizalmas), kulázik (szleng), kipakol (szleng), szarik (durva), kábelt fektet (szleng)

zajlás

főnév
 • jégzajlás, sodródás, úszás
 • hullámverés, hullámzás
 • mozgolódás, nyüzsgés, forrongás, háborgás

tökéletesít

ige
 • továbbfejleszt, korszerűsít, jobbít, javít, csiszol, finomít, csinosít, cizellál
 • kiművel, palléroz (választékos), nemesít

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

tumor

főnév
 • (szaknyelvi): daganat, rák, előfene (tájnyelvi)
 • ciszta
 • kinövés

zeneakadémia

főnév
 • zeneművészeti főiskola, konzervatórium (idegen), konzi (bizalmas)