felismerés, fölismer szinonimái

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dac

főnév
 • dacosság, ellenállás, engedetlenség, ellenszegülés, ellenkezés, makacsság, nyakasság, fejesség, csökönyösség, gőg, trucc (bizalmas), megátalkodottság, konokság, makrancosság, akaratosság, önfejűség, berzenkedés, rezisztencia (szaknyelvi), durca, büszkeség, dölyf

vereség

főnév
 • vesztés, alulmaradás, kikapás, legyőzetés, csatavesztés
 • kudarc, sikertelenség, balsiker, bukás, felsülés, fiaskó, veszteség, megsemmisülés, gyufa (szleng), sakkmatt (bizalmas), ruha (szleng), zakó (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felismerés, fölismer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejes II.

főnév
 • (szleng): vezető, főnök, nacsalnyik (szleng), góré (szleng), főember, elöljáró, nagykutya (bizalmas), főmufti (szleng), valaki (bizalmas), nagyágyú (szleng)
 • fejesugrás
 • (régies): furkós, bunkó, bunkósbot, csögös (tájnyelvi)

elszórtan

határozószó
 • szanaszét, szerte, szerteszéjjel, itt-ott, imitt-amott, néhol, tíl-túl (tájnyelvi), hellyel-közzel, szórványosan, sporadice (idegen), elvétve, néha, néha-néha, nagy néha, ritkán

előreenged

ige
 • előrebocsát, előreereszt, előreküld

együgyű

melléknév
 • jámbor, naiv, gyermeteg, gyámoltalan, tudatlan, botor, ostoba, balga, bárgyú, gyerekes, oktondi, korlátolt, ütődött, ügyefogyott, mulya, hülye, mamlasz, málé, mafla, bamba, fajankó, tökfilkó, csacsi, süsü (bizalmas), bakó (régies), kukkó (régies), lüdöge (tájnyelvi), gyüre (tájnyelvi), muszmák (tájnyelvi) Sz: nincs ki mind a négy kereke
 • (régies): egyszerű, tanulatlan

felerősít, fölerősít

ige
 • rögzít, megerősít, odaerősít, ráerősít, odaszegecsel, felszegel, ráköt, felköt, odaköt, odamadzagol, odaszorít, odatűz, rávarr, odavarr, felvarr
 • felhangosít
 • növel, fokoz, emel (zajt)
 • feltáplál, feljavít, felhizlal, felpárkál (tájnyelvi), felzsendít (tájnyelvi)

filmsztár

főnév
 • filmcsillag, mozicsillag, mozisztár, filmnagyság

nagyvilág

főnév
 • föld, földkerekség, világ
 • világegyetem
 • felső tízezer, előkelő körök, gazdagok

csökkenő

melléknév
 • mérséklődő, kisebbedő, süllyedő, leereszkedő, leszálló, hanyatló, fogyó, lohadó, csillapodó, enyhülő, múló, szűnő, apadó, sorvadó, ritkuló, satnyuló, korcsosuló, gyengülő, romló, deszcendens (idegen), regresszív (idegen)

csillagjóslás

főnév
 • asztrológia (szaknyelvi)

államapparátus

főnév
 • államszervezet, államigazgatás, közigazgatás

derék1

főnév
 • deréktáj, csípő, keresztcsonttájék, kötés (tájnyelvi), tompor
 • derékbőség
 • ruhaderék, fűző, míder (régies)
 • fatörzs
 • középrész, középidő

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

gazdagít

ige
 • gyarapít, jobbít, javít, fejleszt, nemesít
 • vagyonosít, pénzel

imádkozik

ige
 • fohászkodik, imát mond, ájtatoskodik
 • könyörög, folyamodik, esedezik, kér

haszonlesés

főnév
 • haszonvágy (régies), nyereségvágy, nyervágy (régies), pénzéhség, pénzsóvárság, kalmárlelkűség, kapzsiság, lélekkufárság, észérség (tájnyelvi), bírvágy (régies), kalmárszellem (régies), prédalesés (régies), számítás

feljelent, följelent

ige
 • elárul, beárul, felad, bevádol, besúg, bejelent, beköp (szleng), feldob (szleng), lebuktat (szleng), vamzol (szleng), denunciál (idegen)

fedőnév

főnév
 • álnév, felvett név, művésznév, inkognitó, kriptonima (szaknyelvi)

felzaklat, fölzaklat

ige
 • felkavar, felbolygat, megbolygat, feldúl, felizgat, felingerel, felturkál (választékos), kihoz a sodrából, izgalomba hoz, felidegesít, nyugtalanít

harapnivaló

főnév
 • ennivaló, étel, étek, eleség, eledel, elemózsia, kaja (bizalmas), sörkorcsolya (bizalmas), borkorcsolya, abrak (szleng), zaba (szleng), kaja (szleng), moslék (szleng), nyalánkság (szleng), siló (szleng), takarmány (szleng)

felől1

névutó
 • irányából
 • miatt
 • iránt

elutazás

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel

fertelmes, förtelmes

melléknév
 • utálatos, undorító, undok, gyalázatos, rút, iszonyú, iszonyatos, irtóztató, visszataszító, ocsmány, csömörletes (régies)
 • (régies): buja, parázna

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít