kötélhúzás szinonimái

főnév
 • vetélkedés, versengés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rikolt

ige
 • kiált, rikkant, rikít (tájnyelvi), rivalg (régies), kurjant, harsog, ordít, üvölt, visít, sivít, sikolt, sikít, süvölt, orgonál (tájnyelvi)

flexibilis

melléknév
 • hajlékony, rugalmas, alakítható, képlékeny, elasztikus, plasztikus
 • formálható, meggyőzhető, alkalmazkodó, simulékony, készséges, együttműködő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kötélhúzás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

kicsapódik

ige
 • kitárul, kivágódik, kinyílik, felpattan
 • kiválik, koagulál (idegen), elkülönül
 • (biztosíték): kiég
 • (gőz, füst, láng): kicsap

keserves I.

melléknév
 • elszomorító, szomorú, szontyolító (tréfás), bánatos, bús, búsító, szívre ható, leverő, sanyarú, sanyargós (tájnyelvi), bajos, keservetes (tájnyelvi), mélabús, komor, fájdalmas, siralmas, nyomorúságos, szánalmas, gyászos, jajos (régies)
 • fáradságos, kínkeserves, nehéz, verejtékes, izzadságos, fárasztó, küzdelmes, kemény, kimerítő, vesződséges, kegyetlen, zord

jeles I.

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, eminens
 • példás, ötös
 • derék, tiszteletre méltó, tekintélyes, érdemes, híres, nevezetes, előkelő, illusztris, közismert, koszorús, kimagasló, nagynevű, neves, ünnepelt, profi (bizalmas), notabilis (régies)
 • fontos, nevezetes, ünnepélyes, kiemelkedő

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

lapály

főnév
 • síkság, róna, orgovány (régies), térmező (régies), lapány (tájnyelvi), lapföld (tájnyelvi), lapság (tájnyelvi)

tintafolt

főnév
 • paca (bizalmas), tintapaca (bizalmas), pacni (bizalmas), malac (bizalmas), disznó (bizalmas), tintapecsét

hozzávaló II.

főnév
 • kellék, alapanyag, tartozék, alkatrész, járulék, szerelék (régies), toldalék, cugehőr (bizalmas), kelme, ingrediencia (régies)

hogyisne II.

határozószó
 • hogyne

felerősít, fölerősít

ige
 • rögzít, megerősít, odaerősít, ráerősít, odaszegecsel, felszegel, ráköt, felköt, odaköt, odamadzagol, odaszorít, odatűz, rávarr, odavarr, felvarr
 • felhangosít
 • növel, fokoz, emel (zajt)
 • feltáplál, feljavít, felhizlal, felpárkál (tájnyelvi), felzsendít (tájnyelvi)

időjárástan

főnév
 • meteorológia (szaknyelvi)

lecsillapít

ige
 • megnyugtat, elcsitít, lecsendesít, lehűt, megjuház (tájnyelvi), kiengesztel, megbékít, összebékít, megszelidít
 • leszerel, lefegyverez, megfékez, megzaboláz, pacifikál (idegen)

liget

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő

árnyalat

főnév
 • szín, színárnyalat, fokozat, színezet, tónus, valőr (idegen), árnyéklat (régies)
 • különbség, eltérés, nüansz (idegen)

művelődési

melléknév
 • kulturális, oktatási

megrajzol

ige
 • lefest, megfest, lerajzol, ábrázol, szemléltet, megmintáz, felvázol, leskiccel
 • leír, érzékeltet, ecsetel, bemutat, megmutat, megvilágít, kifejez, körülír

kötött

melléknév
 • rögzített, meghatározott, szabályozott, korlátozott, megszabott, előírt
 • kemény fedelű (könyv)
 • (talaj): tömör, nehéz, összetapadó szemcséjű

konyhapénz

főnév
 • háztartási pénz, kosztpénz

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok

ige
 • megfüröszt, megtisztít, vízbe márt, lemos, megmos, lecsutakol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megdorgál, megszid, leszúr (bizalmas)

közérzet

főnév
 • egészség, hogylét, egészségi állapot
 • lelkiállapot

kieszközöl

ige
 • kicsinál (bizalmas), kimódol, kitapos, kijár, kiforszíroz, kiesdekel, kihízeleg, kikuncsorog, kiküzd, elintéz, elér, megkap, hozzájut

ládafia

főnév
 • (tájnyelvi): fiók, rekesz

megpecsétel

ige
 • érvényesít, hitelesít, törvényesít, szentesít, tanúsít
 • megerősít, jóváhagy, helybenhagy, helyesel, elismer