kötőgép szinonimái

főnév
 • hurkológép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megrostál

ige
 • szitál, megszitál, átrostál, átszűr, megszűr, megtisztít
 • kiválogat, kiválaszt, válogat, osztályoz, szortíroz (bizalmas), átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz

áll1

ige
 • álldogál, ácsorog, vár, rostokol, várakozik, posztol (régies), strázsál, silbakol (régies), szobrozik (szleng), dekkol (szleng), parkol, vesztegel
 • pang
 • szünetel, megakad
 • érvényes, érvényben van, hatályos, él
 • mered, emelkedik, feláll, égnek áll, magaslik, magasodik, tornyosul, toronylik
 • van, található, elhelyezkedik, fekszik
 • (valakin valami): múlik, függ (vkitől vmi)
 • (valaki valamit): bír, tűr, visel, elvisel, elszenved
 • (állja a szavát): tart, megtart, érvényesít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kötőgép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

kicsi, kicsiny I.

melléknév
 • apró, kicsiny, kis, fikarcnyi, morzsányi, parányi, pici, pöttöm, cseppnyi, törpe, csipet, szikra, pindurka, aprócska (tájnyelvi), irinkó-pirinkó (tájnyelvi) Sz: akkora, mint a kakasugrás; akkora, mint a macska ökle; akkora, mint egy légypiszok; alig látni szemmel; annyi, mint egy eperszem; apró, mint a mákszem; elférne a zsebben; hasogatott hajszálnyi; látnám, ha láthatnám
 • kevés, csekély, jelentéktelen, apró-cseprő, piti (szleng), csip-csup, csipszar (durva), piszlicsáré (bizalmas), smafu (szleng)

később

határozószó
 • majd, utóbb, utána, aztán, későbben, későbbet (tájnyelvi), máskor, utólag, utólagosan, utóbban (régies), utóbbat (régies), azután, majdan, nemsokára, sokára, idővel

jelleg

főnév
 • mivolta, stílus, profil, zsáner (bizalmas)
 • sajátság, tulajdonság, meghatározottság, természet, alkat, karakter, arculat, színezet, kvalitás

könyvelés

főnév
 • könyvvitel, könyvvezetés, könyvelőség

lappang

ige
 • lapul, rejtőzik, rejlik, húzódik
 • (régies): bujdokol, elrejtőzik, bujkál, lopódzik (régies), csömörkél (régies), sunnyog (tájnyelvi)

tipográfia

főnév
 • (szaknyelvi): könyvnyomtatás, nyomtatás, nyomdászat

hőforrás

főnév
 • hévíz (régies), gyógyforrás, termálvíz, gyógyvíz
 • hőtermelő

hokedli

főnév
 • konyhaszék

feleszmél, föleszmél

ige
 • eszméletre tér, észre jön (régies), öntudatra ébred, magához tér, felocsúdik, felébred, felneszel, felüdül (tájnyelvi)
 • megért, észbe kap, rájön (valamire)

időszerű

melléknév
 • aktuális, korszerű, mai
 • alkalomszerű
 • opportúnus (idegen), küszöbön álló, esedékes, sürgős

ledob

ige
 • levet, lelök, letaszít, lehajít, levág, lehajint (tájnyelvi), lehány, lerottyant (tájnyelvi), lesuvaszt (tájnyelvi), letosszant (tájnyelvi)
 • lecsap, odacsap, odavág

lilaakác

főnév
 • glicínia, kékakác, kúszóakác

árok

főnév
 • barázda, vájat, kanális, csatorna, vályú, vízlevezető, sánc, csurgó (tájnyelvi), lefolyó, lefolyóka, befolyó, meder, ágy, gödör, mélyedés, bevágás, árkolat (tájnyelvi), garád (régies), horhos (tájnyelvi), vágat
 • orkesztra, zenekari árok
 • ránc, redő

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

megrázó

melléknév
 • megrendítő, megdöbbentő, fájdalmas, szomorú, megindító, megható, megkapó, szívhez szóló, gyászos, tragikus

kövérkés

melléknév
 • telt, molett, gömbölyded, telt idomú, párnás, dundi, duci (bizalmas), pufi (bizalmas), pufók (bizalmas)

kopácsol

ige
 • kopog, kopogtat
 • ütöget, kalapál, kótog (tájnyelvi)
 • (írógépen) gépel

kutyanyelv

főnév
 • cédula, papírcsík, könyvjelző, slejfni (bizalmas)

megmunkál

ige
 • megformál, kidolgoz, kikészít, megdolgoz, kiképez, cizellál
 • (földet): megművel, kultivál (régies)

közgazdaság

főnév
 • gazdasági élet, makrogazdaság, nemzetgazdaság
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)

kifejez

ige
 • szavakba foglal, szavakba önt, magyaráz, kifejt, kifejezésre juttat, kimond
 • megnevez, jelöl, feltüntet
 • tudtul ad, közöl, jelez, gesztikulál, sejtet, érzékeltet
 • mutat, tükröz, ábrázol, megjelenít, visszaad, bemutat, jellemez, tipizál

lágyul

ige
 • puhul, lottyad, petyhüdik, porhanyodik
 • gyengül, enged, olvad
 • jésül, palatalizálódik (szaknyelvi)

megpofoz

ige
 • felpofoz, megver, felképel, pofon üt, arcul üt, pofoz, nyaklevest ad (bizalmas), bérmál (tájnyelvi), fejbekel (tájnyelvi), megnyakal (tájnyelvi), lekever egyet (bizalmas), ad egy fülest (bizalmas), beakaszt egyet (szleng), bemos egyet (szleng), betámaszt egyet (szleng)