lágyul szinonimái

ige
 • puhul, lottyad, petyhüdik, porhanyodik
 • gyengül, enged, olvad
 • jésül, palatalizálódik (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jogszerű

melléknév
 • törvényes, megengedett, szabályszerű, szabályos, helyénvaló, legális, legitim (idegen), juridikus (régies)

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lágyul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közöl

ige
 • tudat, jelent, jelez, mond, megmond, kifejez, elbeszél, kijelent, értesít, üzen, bejelent, tudtul ad, hírül ad, tudomására hoz, értésére ad, megsúg, informál, tájékoztat, tudósít, megír, leír, elújságol, elmesél, beszámol, kinyilvánít, feltüntet
 • leközöl, lehoz (bizalmas), megjelentet, lead, közread, közrebocsát, közzétesz, kiad, kihoz (bizalmas), publikál, kinyomtat

kirúg

ige
 • kiüt, kiver, kitaszít, kitol
 • (szaknyelvi): kipasszol, kilő
 • kidob, kitesz, kirak, kivág, kiűz, kikerget, kiutasít, elbocsát, elmozdít, áthelyez, meneszt, felmond, felment, eltávolít, kipenderít, kiteszi a szűrét, kizamekol (szleng), kiszuperál (bizalmas)
 • (valakire): pikkel (bizalmas)
 • (kirúgja magát): kisimul
 • kiáll, kiszögellik, előrenyúlik

kikövetkeztet

ige
 • megtud, megállapít, levezet, kiszámít, kiderít, leszűr, kisüt, kihámoz, kibölcsel (tájnyelvi), kombinál, kiolvas, kibányász (bizalmas), felismer, rájön (valamire)

kártérítés

főnév
 • kárpótlás, kártalanítás, elégtétel, fájdalomdíj, bánatpénz, jóvátétel
 • rekompenzálás, rekompenzáció (idegen)

kurva

főnév
 • (durva): prostituált, örömlány (választékos), hivatásos, szajha, kokott (régies), utcalány, utcanő, ribanc (durva), némber, kurtizán (választékos), hetéra (választékos), szuka (durva), cafat, céda, rongy, lotyó (durva), ringyó (durva), rima (tájnyelvi), sarkcsillag (szleng), cafka (szleng), ágybetét (szleng), darab (szleng), kuruc (szleng), ká (szleng), fürdős (szleng), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies)
 • (jelzőként): gyalázatos, szörnyű, rettenetes

leprás

melléknév
 • bélpoklos
 • ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány

trió

főnév
 • hármas, tercett (szaknyelvi)

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

igényel

ige
 • kér, követel, megkíván, kérvényez, igényt tart, reflektál (valamire), jogot formál (valamire), elvár, óhajt, akar, szüksége van (valamire), vágyakozik (valamire), folyamodik (valamiért)(valamitől)
 • szükségessé tesz, rászorul

felvilágosult

melléknév
 • felvilágosodott, széles látókörű, tájékozott, haladó

iszonyatos

melléknév
 • iszonyú, iszonytató, borzasztó, borzalmas, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, ijesztő, félelmetes, rémes, irtózatos, irtóztató
 • utálatos, undorító, förtelmes, visszataszító, ocsmány, undok
 • iszonyú nagy, óriási, hatalmas, rettenetes, rettentő, szörnyű

levált

ige
 • elbocsát, elküld, elmozdít, félreállít, felment, meneszt, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél
 • elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (időben) követ

materializmus

főnév
 • anyagelvűség, anyagelviség(idegen)

bagoly

főnév
 • halálmadár, kuvik

növel

ige
 • gyarapít, szaporít, sokasít, növeszt, hatványoz, többszöröz, öregbít
 • felver (bizalmas), rálicitál (szaknyelvi)
 • terjeszt, duzzaszt, gerjeszt, nagyobbít, kibővít, kiszélesít, tágít
 • tetéz, súlyosbít, fokoz, erősít
 • emel, gazdagít, élénkít, gyorsít

menny

főnév
 • mennyország, paradicsom, túlvilág
 • másvilág
 • üdvösség
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • mennybolt

lakályos

melléknév
 • otthonos, barátságos, kedélyes, kényelmes, kellemes, meghitt, családias

közért

főnév
 • fűszerüzlet (régies), fűszer-csemege, élelmiszerüzlet, csemegebolt, kereskedés
 • ABC

lehengerel

ige
 • lesimít, elegyenget
 • meghengerel
 • legyőz, lerohan (bizalmas), lemos (bizalmas), tönkrever (bizalmas), elhallgattat
 • kikészít (szleng)

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

látkép

főnév
 • kilátás, panoráma, veduta (szaknyelvi)
 • perspektíva
 • felvétel

kiszabadul

ige
 • kimenekül, kijut, kibújik, kicsúszik, kicsusszan, kisurran, kilopódzik, kivergődik, kitör, átverekszi magát, kibonyolódik (régies), kigázol (régies), kikelepcél (régies)
 • felszabadul, kivívja szabadságát

lelkiállapot

főnév
 • kedélyállapot, hangulat, kedv, diszpozíció (szaknyelvi)
 • közérzet

menten

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, nyomban, egyszeriben, helyben, íziben (tájnyelvi), mindjárt, egyszerre, szempillantás alatt