később szinonimái

határozószó
 • majd, utóbb, utána, aztán, későbben, későbbet (tájnyelvi), máskor, utólag, utólagosan, utóbban (régies), utóbbat (régies), azután, majdan, nemsokára, sokára, idővel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszennyez

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, összesároz, bemaszatol, bemázol, összekoszol, besároz, összeken, foltot ejt (valamin), összefröcsköl, összespriccel, összepacáz, bepocskol (tájnyelvi), összecsúnyít (régies)
 • meggyaláz, megbecstelenít, megront, pocskondiáz, becsmérel, ócsárol, megrágalmaz, sárba ránt, befeketít, szeplősít, megszentségtelenít, profanizál (választékos)

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a később szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

indulat

főnév
 • fellobbanás, méreg, harag, ingerültség, méltatlankodás, felindulás, dühroham, düh, felháborodás, dühkitörés, gyűlölet
 • hajlandóság, gerjedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, elérzékenyülés, lelkesedés, rajongás

ifjú II.

főnév
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, pubi (bizalmas)

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

kéregető

melléknév, főnév
 • alamizsnás, koldus, kolduló, somfordi (tájnyelvi), sunda, tarháló (szleng), pumpoló (szleng), tarhás (szleng), lejmoló (szleng)

kinéz

ige
 • kipillant, kitekint, kiles, kibámul, kikukkant, kikukucskál (bizalmas), kikandikál, kikémlel
 • kimegy, kisétál, kiugrik
 • (tájnyelvi): kilátszik, kikandikál, kilóg
 • (valamiből): látszik, sejthető, kitűnik, megmutatkozik, kisejlik (régies)
 • (valahogyan): fest, mutat
 • kiolvas, lemásol, kipuskáz (bizalmas), lepuskáz (bizalmas), lenéz
 • kiszemel, kipécéz, kiszúr, kiválaszt, kijelöl, kitűz, szemügyre vesz, kikeres, kifürkész

szerető II.

főnév
 • partner, barátnő, csaja (valakinek) (szleng), babája (valakinek), nője (valakinek) (szleng), maca (szleng), ágyas, metresz
 • barát, gavallér, udvarló, hapsi
 • (tájnyelvi): mátka, szerelmese (valakinek), kedvese (valakinek)

gyanakodik, gyanaksz

ige
 • gyanút táplál, gyanúsít, gyanít, gyanúba fog, gyanúperrel él, gyanúskodik (tájnyelvi)
 • tamáskodik, bizalmatlankodik, rossz sejtelmei vannak(valaki iránt)

goromba

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

elnyugszik

ige
 • megpihen, elpihen, elalszik, nyugovóra tér, lefekszik
 • meghal, elhalálozik
 • (nap): lenyugszik, leáldozik (választékos), leszentül (tájnyelvi)

gyümölcsözik

ige
 • jövedelmez, hasznot hajt, kamatozik, hoz, eredményez, terem

kiselejtez

ige
 • kiválogat, kiválaszt, kiszed, kiemel, kirostál, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, szanál (bizalmas), eltávolít, kidob, eldob, kivet, kilök, félredob, szemétre dob, sutba dob, túlad (valamin), megszabadul, akolbólít (tájnyelvi)

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

lejtő

főnév
 • lanka, rézsű, lejtmenet, hajlat, bukkanó, hegyoldal, ereszkedő, hágó, csúszkató (tájnyelvi), menedék (tájnyelvi)
 • sípálya, lesiklópálya
 • csúszda
 • züllés, romlás, hanyatlás

készlet

főnév
 • állomány, árukészlet, raktárkészlet, választék, gyűjtemény, anyaggyűjtemény, tárház, mintagyűjtemény, mintakollekció, repertoár (idegen), provízió (szaknyelvi)
 • garnitúra, felszerelés, szerviz, szett, eszköztár, kollekció, szerszámkészlet, berendezés, széria, sor, készség (régies)
 • tartalék, fedezet, felgyülemlés, felszaporodás, felhalmozás

kátyú

főnév
 • gödör, sárgödör, mélyedés, bulyka (tájnyelvi), koboré (tájnyelvi), kotu (tájnyelvi), kotyka (tájnyelvi), kottyanó (tájnyelvi)
 • fennakadás (választékos), döccenő

kihajózik

ige
 • kiszáll, partra száll, kiköt
 • kievez, nyílt vízre megy

légikisasszony

főnév
 • utaskísérő, stewardess (idegen), stewie (bizalmas)

kézjegy

főnév
 • aláírás, szignó (bizalmas), szignatúra (idegen), manu propria (idegen), m. p., névjel, paraf (régies), monogram, kézjel, névjelzés, firma (régies)

invázió

főnév
 • megszállás, megrohanás, agresszió, offenzíva
 • behatolás, beáramlás, elözönlés, betörés

kikövetkeztet

ige
 • megtud, megállapít, levezet, kiszámít, kiderít, leszűr, kisüt, kihámoz, kibölcsel (tájnyelvi), kombinál, kiolvas, kibányász (bizalmas), felismer, rájön (valamire)

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)