megmunkál szinonimái

ige
 • megformál, kidolgoz, kikészít, megdolgoz, kiképez, cizellál
 • (földet): megművel, kultivál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ácsmunka

főnév
 • ácsolás, ácsolat, állványzat, gerendázat, szaruzat (tájnyelvi)

csitul

ige
 • halkul, csendesedik, csendesül (zaj), elül, csihad (tájnyelvi)
 • enyhül, csillapodik, alábbhagy, csökken
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megmunkál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

lendületes

melléknév
 • energikus (idegen), dinamikus (idegen), életerős
 • határozott, erőteljes, erélyes, kemény
 • tüzes, élénk, friss, eleven lelkes, lelkesítő

légikisasszony

főnév
 • utaskísérő, stewardess (idegen), stewie (bizalmas)

köréje

határozószó
 • körül, mellé, melléje, hozzá, köré

megkarmol

ige
 • összekarmol, megmar, megkarcol, megkapar, karcolást ejt (választékos), elkörmöz (tájnyelvi), megcsikor (tájnyelvi), megkarimzsál (tájnyelvi), megkörmöz (tájnyelvi), megkörmöl (tájnyelvi)

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

vízjel

főnév
 • vízjegy

kimélyül

ige
 • kiszélesedik, kivájódik

kifutó

főnév
 • gurulópálya, leszállópálya
 • küldönc, boy (idegen), kihordó, kézbesítő, hivatalsegéd

hamvas

melléknév
 • hamuszín, hamuszínű, szürke
 • bársonyos, üde
 • fiatalos
 • ártatlan, szűzies, tiszta
 • (régies): hamus

kisül

ige
 • megsül, elkészül
 • kiég, kiszárad, elperzselődik
 • kitudódik, kiderül, kibújik a szög a zsákból, kiugrik a nyúl a bokorból
 • eredményez, kiviláglik, következik, napfényre jut, napfényre kerül

mesztic

főnév
 • félvér

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

cirok

főnév
 • cirköles (tájnyelvi), élesmosó (tájnyelvi), élesmosófű (tájnyelvi), sorghum (idegen)
 • seprű (tájnyelvi, régies)

piszkol

ige
 • piszkít, koszol, maszatol, mocskol, szennyez, keszmetel (tájnyelvi)
 • székel, kakál (bizalmas), kakil (bizalmas), nagydolgozik (bizalmas), szarik (durva)
 • ócsárol, gyaláz, pocskondiáz, szidalmaz, becsmérel, szid

óvatosság

főnév
 • körültekintés, megfontoltság, előrelátás, elővigyázatosság, elővigyázat, prekaució (idegen), providencia (idegen), vigyázat, éberség, kautéla (idegen), meggondoltság, őrködés, ügyelés, bizalmatlanság, gyanú
 • diszkréció (idegen)

megnevez

ige
 • megszólít, felszólít, fordul (valakihez)
 • hivatkozik, említ, fölemlít, előnevez (régies), nevén nevez
 • nevet ad, elnevez, elkeresztel
 • megjelöl, meghatároz, közöl, szóba hoz, előhozakodik (valamivel), előszámlál

megerőltető

melléknév
 • kimerítő, nehéz, fárasztó, strapás (bizalmas), kemény, vesződséges, küzdelmes, embert próbáló, elcsigázó, próbára tevő

megvénül

ige
 • megöregszik, megőszül, megvénhedik (régies), elagg (választékos), megaggik (régies), megaggul (régies), megkorosodik, megidősödik, megtörődik

orrol

ige
 • duzzog, neheztel, pikkel (bizalmas), bosszankodik, haragszik, érzékenykedik, zokon vesz, apprehendál (régies)

megró

ige
 • megfedd, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol, megreguláz, rendreutasít, szemére vet Sz: leszedi a keresztvizet (valakiről); megmossa a fejét
 • megint, megrovásban részesít, megfenyít

lesüllyed

ige
 • lemerül, elsüllyed, alászáll, alámerül, alábukik, leereszkedik
 • lesüpped, megsüllyed, megsüpped
 • csökken, lemegy
 • elsekélyesedik, lecsúszik, lealacsonyodik, lezüllik, deklasszálódik (idegen)

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

otromba

melléknév
 • idomtalan, aránytalan, tenyeres-talpas, esetlen, trampli (durva), dimatlan (tájnyelvi), döher (tájnyelvi), plump (szleng), alaktalan, ormótlan, formátlan, vaskos, félszeg, suta
 • műveletlen, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, rusztikus, mucsai (durva), parlagi, primitív, triviális (régies), duddó (tájnyelvi), parasztos, mokány (régies), csiszolatlan, goromba, közönséges, modortalan, pallérozatlan, nyers
 • durva, csúnya, idétlen, zaftos, borsos, sületlen, útszéli, alpári, obszcén, alantas, mocskos, trágár, vulgáris