hőforrás szinonimái

főnév
 • hévíz (régies), gyógyforrás, termálvíz, gyógyvíz
 • hőtermelő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

példa

főnév
 • minta, recept, példakép, mintakép, eszménykép, ideál, exemplum (idegen), más (régies)
 • példaadás, példamutatás
 • tanulság, útmutatás
 • példázat, példabeszéd, parabola (szaknyelvi)
 • eset, adat, tény, előfordulás, precedens (idegen), alkalom
 • feladat, gyakorlat

begyújt

ige
 • befűt, tüzet rak, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), felfűt, beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (motort): beindít, elindít, berúg
 • (tájnyelvi): felingerel, felbosszant, kihoz a sodrából (valakit), feltüzel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hőforrás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

gyúró I.

melléknév
 • dagasztó
 • dörzsölő, masszírozó, dögönyöző

gyanakodik, gyanaksz

ige
 • gyanút táplál, gyanúsít, gyanít, gyanúba fog, gyanúperrel él, gyanúskodik (tájnyelvi)
 • tamáskodik, bizalmatlankodik, rossz sejtelmei vannak(valaki iránt)

folyik

ige
 • szivárog, kiszivárog, folydogál, csörgedez, csobog, gurog (tájnyelvi), löcsög (tájnyelvi), csorog, csurog, csöpög, csepeg, ömlik, patakzik, áramlik, hömpölyög, özönlik, zúdul, kiömlik
 • cseppfolyóssá válik, olvad, olvadoz, felolvad, megolvad, fölenged
 • folyamatban van, halad, tart, megy, történik, műsoron van (bizalmas), pereg, zajlik, folytatódik, előremegy
 • (valakibe): jut, bekerül
 • (valamiből): származik, ered, jön, következik

hónalj

főnév
 • hajlat
 • (szaknyelvi): (növényé) tőhajlat

iparosít

ige
 • indusztrializál (idegen)

repülés

főnév
 • szállás, szárnyalás, repdesés
 • aviatika (szaknyelvi), légi közlekedés, repüléstan
 • suhanás, rohanás, száguldás

feldühödik, földühöd

ige
 • megdühödik, felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dühbe jön, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, haragra gerjed, tűzbe jön, felmérgesedik, elfogja a méreg, elönti a méreg, méregbe gurul, méregbe jön, dühbe gurul, begorombul, begerjed (szleng), megvadul, felháborodik, felbosszankodik, megbolondul, felmérgelődik, megmérgesedik, felhergelődik, felheccelődik (bizalmas), felhúzódik (bizalmas), kiborul (bizalmas), felfortyan, felpaprikázódik, meggubolyodik (tájnyelvi), begőzöl (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), berág (szleng), bezsong (szleng), begurul (szleng), bepörög (szleng) Sz: elveszti a fejét; felmegy a cukra (bizalmas); kijön a béketűréséből; elönti az epe; felforr a vére; felforr az epéje; felforr az agyvize (szleng); felkapja a vizet (szleng); felrottyan, mint a forró kása; meggyullad a szösz a fejiben; felmegy a pumpája (szleng); elönti a vörös köd (szleng); rájön az ötperc (bizalmas); feljön a fejvize; vörös lesz a feje; lila lesz a feje; hülyét kap

fegyveres I.

melléknév
 • felfegyverzett, katonai

csiripel

ige
 • csipog, csivitel, csicsereg, énekel, dalol, trillázik, fütyül, csicserél (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi), zsibol (régies), hangicsál (régies)
 • csacsog, fecseg, locsog, cseveg, beszél, kotyog, karattyol (bizalmas), pletykál

fellobban, föllobban

ige
 • felgyullad, kigyullad, kigyúl, tüzet fog, égni kezd, fellángol, lángra lobban, lángot vet, lángra kap, lángra gyúl, fellobog, felizzik, lobot vet, lángba borul, felgyappan (tájnyelvi), fellandul (tájnyelvi), fellökődik (tájnyelvi)
 • felvillan, felcsillan, felragyog
 • feléled, feltámad
 • gerjed, felcserszen (tájnyelvi)

iszák

főnév
 • tarisznya, általvető (tájnyelvi), táska (régies)

kandikál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kukucskál, vigyáz (régies), kandicsál (régies), kandal (tájnyelvi)

kreatív

melléknév
 • alkotó, létrehozó, teremtő

kipihen

ige
 • (betegséget): kihever
 • (kipiheni magát): kifújja magát, megnyugszik, erőt gyűjt, regenerálódik

hörcsög

főnév
 • hörcsi (bizalmas), höri (bizalmas), földikutya (tájnyelvi)
 • pukkancs, méregzsák, indulatos (ember)
 • fukar, fösvény (ember)

higany

főnév
 • mercurium (szaknyelvi), hydrargyrum (idegen), kéneső
 • (szleng): áruló, besúgó

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

kimélyül

ige
 • kiszélesedik, kivájódik

hülyéskedik

ige
 • tréfálkozik, bolondozik, idétlenkedik, viccelődik, hülyít (bizalmas), blődlizik (szleng)

hadiflotta

főnév
 • flotta, hajóhad, armada (régies)

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

kioszk

főnév
 • kerti ház, kerti lak
 • bódé, pavilon