kormányzó I. szinonimái

melléknév
  • vezető, irányító

kormányzó II. szinonimái

főnév
  • helytartó, elöljáró, bán, nádor, gubernátor (régies), régens (régies), alkirály (régies), satrapa (régies), adminisztrátor (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nudista

melléknév, főnév
  • naturista, természetelvű
  • meztelen

párnás

melléknév
  • párnázott, kényelmes
  • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kormányzó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivonszol

ige
  • kihurcol, kicibál, kihúz

keresztelő

főnév
  • keresztelés, megkeresztelés
  • paszita (tájnyelvi), keresztelői lakoma

kéjnő

főnév
  • kéjhölgy (régies), kurtizán (választékos), hetéra (választékos), utcanő, ágyas, metresz, félvilági nő (választékos), prostituált, prosti (szleng), luvnya (szleng), sarkangyal (tréfás), valutapillangó (tréfás), presszótündér (tréfás), rosszlány (szleng), örömlány, perdita (régies), kokott (régies), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), kurva (durva), lotyó (durva), cafka (szleng), céda, szotyka (tájnyelvi), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi)

iskolás

melléknév
  • iskolai
  • merev, dogmatikus, szűk látókörű, hagyományos, elavult, egyszerű, egyszerűsítő, leegyszerűsített

konflis

főnév
  • bérkocsi, komfortábli (régies)

kulacs

főnév
  • csutora, csobolyó (régies), gula (régies), klipiklapatórium (tájnyelvi), kotyogó (tájnyelvi), fagyurka (tájnyelvi)

tengeri2

főnév
  • kukorica, kukrica (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)

históriás I.

melléknév
  • elbeszélő, történetmondó

hepp

főnév
  • hóbort, rögeszme, vesszőparipa, dili, mánia, szeszély

fátum

főnév
  • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
  • balsors, balszerencse

hozomány

főnév
  • kelengye, móring (régies), stafírung (bizalmas), jegyajándék, jegypénz, jegyadomány, parafernum (idegen), nászkészület, asszonyvagyon

külsőség

főnév
  • pompa, ceremónia, szertartás, látszat, külszín, máz
  • formaság, formalitás
  • formai elem
  • (régies): szél, vég

lemásol

ige
  • átmásol, tisztáz, lekopíroz, lekópiáz (régies), lepárol (tájnyelvi), duplikál (idegen), bemásol, letisztáz
  • lenéz, koppint (szleng)
  • xeroxoz, stencilez
  • utánoz, lemintáz, lekopíroz, lenéz (valakiről), leír, lekoppint, lepuskáz
  • plagizál

ámbár

kötőszó
  • bár, habár, noha, jóllehet, de, ellenben, mégis, holott, pedig, ámbátor

monopolizál

ige
  • ural, kisajátít, magához ragad, lefoglal, bekebelez (vállalatot)

meghúzódik

ige
  • megfeszül, megrándul
  • megnyúlik, megvékonyodik, elvékonyodik
  • megbújik, elrejtőzik, meglapul, lapít, lapul, rejtőzködik, összehúzza magát, megbúvik (régies), gunnyaszt, sunyorog (tájnyelvi), kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuttog (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi)
  • meghúzza magát, bevackol (bizalmas), dekkol (szleng)

koronázás

főnév
  • beiktatás, felavatás, felkenés, koronáció (régies)

kívánkozik

ige
  • vágyakozik, vágyik, vágyódik, vágyódozik (régies), áhítozik, óhajt, akar, eped, sóvárog

közellátás1

főnév
  • lakossági ellátás, közélelmezés, élelmiszer-ellátás, áruellátás

megfordul

ige
  • hátrafordul, visszafordul, visszanéz, visszatekint
  • hátraarcot csinál, sarkon fordul, megperdül, megserdül (tájnyelvi), megpenderedik, megpenderül, körülfordul
  • visszájára fordul, megváltozik
  • oda-vissza megjár, térül-fordul
  • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), múlik (valakin, valamin)
  • (valahol): időzik, időt tölt
  • (gondolat): felbukkan, felvetődik, megjelenik

költségmentes

melléknév
  • díjtalan, díjmentes, ingyenes, térítésmentes, grátisz (bizalmas), potya (szleng)

készruha

főnév
  • konfekció (idegen), konfekcióáru

község

főnév
  • falu, település
  • (régies): közösség, köznép, nép

meghitt

melléknév
  • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
  • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
  • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen