kohó szinonimái

főnév
 • kemence, ércolvasztó, olvasztókemence, nagyolvasztó, huta (szaknyelvi), vinnye (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kohó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiskirály

főnév
 • kényúr, zsarnok, basa, diktátor, oligarcha (idegen), potentát (régies), despota, királyka (régies)
 • (tájnyelvi): vőlegény
 • (tájnyelvi): ökörszem

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

kapcsolatos

melléknév
 • kapcsolódó, összefüggő, fűződő, együtt járó, illető

impregnál

ige
 • átitat, áthat, telít
 • vízhatlanít, tartóssá tesz, tűzállóvá tesz

kívánkozik

ige
 • vágyakozik, vágyik, vágyódik, vágyódozik (régies), áhítozik, óhajt, akar, eped, sóvárog

közbelép

ige
 • közbeavatkozik, beleavatkozik, közbejön, közbenjár (valakiért), megakaszt, intézkedik, áthidal, segédkezik, interveniál (szaknyelvi), beleártja magát, beleüti az orrát, keresztbe tesz (bizalmas), félbeszakít, megszakít, közéjük csap (bizalmas)

távirányítás

főnév
 • távvezérlés

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

hátráltat

ige
 • késleltet, lassít, elhúz, feltart, feltartóztat, akadályoz, gátol, nehezít, visszavet, visszafog, visszatart, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas), betart (valakinek) (szleng), aggaszt (tájnyelvi), késlel (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi)

evickél

ige
 • kapálódzik, fickándozik, ficánkol, kecmereg, vergődik, kepesztet (tájnyelvi), hebickel (tájnyelvi)

hisztériázik

ige
 • (bizalmas): hisztizik (bizalmas), dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

közraktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, raktártelep
 • tárház (régies)

lefoglal

ige
 • leköt, biztosít, fenntart, rezervál, megrendel, leelőlegez, lefoglalóz, lestoppol (bizalmas)
 • igénybe vesz, elfoglal, bitorol
 • kisajátít, szanál, elkoboz, rekvirál, konfiskál (régies), zárol, zár alá vesz, zálogol (régies), szekvesztrál (régies)

alig-alig

határozószó
 • alig, kevéssé, kicsit, éppen hogy csak, félig-meddig, szegről-végről (ismer), távolról (ismer), aligis-alig (tájnyelvi), aligos-alig (tájnyelvi), aligocska (tájnyelvi), éllel-féllel (tájnyelvi)

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

megdördül

ige
 • dörög, megzendül, mennydörög
 • megszólal, dörögni kezd

koktél

főnév
 • keverék, egyveleg, kotyvalék (pejoratív)
 • fogadás, parti (bizalmas), koktélparti, összejövetel

kisded I.

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, kicsike, kicsinyke, apró, aprócska, pici, picike, pöttöm, parányi, falatka, morzsányi, kicsinyded (tájnyelvi)
 • (pejoratív): szerény, ártatlan, tiszta, naiv

könnyed

melléknév
 • könnyű, ügyes, gyors, ruganyos, fürge, fiatalos, lezser (bizalmas), hajlékony (választékos), kecses (választékos), légies, finom, elegáns
 • felszabadult, fesztelen, oldott, játékos, laza (bizalmas), szórakoztató, közvetlen, kötetlen, sima, folyékony, keresetlen, mesterkéletlen, természetes, családias, gördülékeny

megavasodik

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

kendőzetlen

melléknév
 • festetlen (arc)
 • leplezetlen, szépítetlen, csupasz, puszta, meztelen
 • őszinte, keresetlen, nyílt

körvonal

főnév
 • kör, karika
 • kontúr, sziluett, árnykép

megcsömörlik

ige
 • megundorodik, fölkavarodik a gyomra, megmohókodik (tájnyelvi), émelyeg
 • elrontja a gyomrát
 • megutál, meggyűlöl, utálat fogja el, undor fogja el, elmegy a kedve (valamitől), ráun (valamire), megelégel(valamihez)(valamihez)