kölcsön I. szinonimái

főnév
 • hitel, adósság
 • tartozás, kölcsönösszeg, kölcsönpénz

kölcsön II. szinonimái

határozószó
 • kölcsönbe, kölcsönként, hitelbe

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kisüzem

főnév
 • kisvállalkozás, manufaktúra (idegen)

dísztárgy

főnév
 • nipp (bizalmas), csecsebecse, szobadísz, mütyürke, fityegő, díszműáru (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kölcsön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kolléga

főnév
 • munkatárs, kartárs (régies), szaktárs

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály

izeg-mozog

ige
 • mozgolódik, fészkelődik, mocorog, helyezkedik, fickándozik, ficánkol, nyughatatlankodik, be van sózva (bizalmas), lebeleg (tájnyelvi), egrebugrál (tájnyelvi), izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hezsetel (tájnyelvi), vackal (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi), vacákolódik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi)
 • olyan, mint a sajtkukac (bizalmas), darázs van a fenekében (bizalmas)

kórház

főnév
 • betegház (régies), hospitály (régies), ispotály (régies), kóroda (régies), lazarett (régies), kórlak (régies), gyógyintézet, gyógyház, klinika

külföldi

melléknév
 • idegen, külhoni, jövevény, bevándorló, immigráns (idegen), külországi, külhonos (régies)
 • idegenszerű

terjesztés

főnév
 • kiteregetés, elhíresztelés, szétkürtölés
 • szétküldés, forgalomba hozatal, árusítás, eladás, értékesítés
 • sugárzás, szórás, közvetítés, adás
 • beharangozás, hirdetés, népszerűsítés, közzététel, közhírré tétel, reklám, propaganda
 • megjelentetés, kiadás, nyomtatás, sokszorosítás, publikálás

hogyisne II.

határozószó
 • hogyne

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

fejkötő

főnév
 • főkötő, fejkendő, kendő, bóbita, párta (régies), csepesz (tájnyelvi), bodréjos (tájnyelvi), bodros (tájnyelvi)

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

lakozik

ige
 • lakik, székel, tanyázik, tartózkodik, időzik, él
 • marad
 • rejlik, megbújik
 • (régies): vendégeskedik

lesiklópálya

főnév
 • sípálya

anyó, anyóka

főnév
 • öregasszony, öreganyó, vénasszony, néni, nénike, mámi, nyanya (szleng), nyanyó (tájnyelvi), banyóka (tájnyelvi), szüle (tájnyelvi), manó (tájnyelvi)

mozgó I.

melléknév
 • futó, járó
 • utazó, házaló
 • változó, ingó (szaknyelvi), mobilis (idegen), mobil (idegen), mobilizálható (idegen)(idegen)

megkörnyékez

ige
 • kerülget, csábítgat, rávesz, rábeszél, kecsegtet (választékos), rábír, megfűz (bizalmas), szédít (bizalmas), megkörül (régies), körülvesz (tájnyelvi), megkerít (tájnyelvi)

költekezik

ige
 • pazarol, pocsékol, elveri a pénzt, kiköltekezik (szleng), mélyen a zsebébe nyúl, ürül a tárcája, nyakára hág a pénznek, nagyúri módon él, nagy lábon él, szórja a pénzt, éli világát, költségekbe veri magát, kiadásokba veri magát, megnyitja erszényét, elharácsol (régies), költségeskedik (tájnyelvi) Sz: az ablakon szórja ki a pénzt; lapáttal kellene neki merni a pénzt, akkor se volna elég

kockázat

főnév
 • veszély, veszedelem, rizikó, vakmerőség, tét, reszkír (szleng)

közread

ige
 • kiad, közöl, leközöl, publikál, nyilvánosságra hoz, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, kihoz (bizalmas)

meghunyászkodik

ige
 • meghátrál, enged (valakinek), megalázkodik, meghódol, beletörődik, visszahúzódik, megfutamodik, összehúzza magát, elcsügged, behódol (valakinek) (pejoratív), hajbókol (valaki előtt) (pejoratív), kushad (bizalmas), behúzza fülét-farkát, csúszik-mászik, retirál (régies), meghunyorodik (tájnyelvi), elszáll a bátorsága (valamitől) Sz: behúzza a lobogót; behúzza a farkát; meghúzza magát, mint a kutya a vackán(valamivel)(valaminek)

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

kézfogás

főnév
 • parola (régies), kezelés, kézszorítás
 • üdvözlés, üdvözlet, köszöntés
 • (régies): eljegyzés, kézfogó (régies), gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies)

kulcsfontosságú

melléknév
 • alapvető, döntő, lényeges, kardinális, sarkalatos, létfontosságú

megkeveredik

ige
 • összekeveredik, összezavarodik, összekuszálódik, összezagyválódik (bizalmas)
 • megzavarodik, zavarba jön, kizökken, elbizonytalanodik, tétovázik, habozik, bizonytalankodik, elveszi a fejét
 • (tájnyelvi): megbolondul, meghabarodik (tájnyelvi), megőrül