izeg-mozog szinonimái

ige
 • mozgolódik, fészkelődik, mocorog, helyezkedik, fickándozik, ficánkol, nyughatatlankodik, be van sózva (bizalmas), lebeleg (tájnyelvi), egrebugrál (tájnyelvi), izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hezsetel (tájnyelvi), vackal (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi), vacákolódik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi)
 • olyan, mint a sajtkukac (bizalmas), darázs van a fenekében (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tollforgatás

főnév
 • írás

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a izeg-mozog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

indiszkrét

melléknév
 • tapintatlan, tolakodó, alkalmatlankodó, otromba, kíváncsi, fecsegő, kotnyeles

házigazda

főnév
 • családfő, a ház ura, családapa
 • vendéglátó
 • háztulajdonos, háziúr, főbérlő, szállásadó, házibácsi

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

gőte

főnév
 • tűzgyík (régies), víziborjú (tájnyelvi)

iromány

főnév
 • (bizalmas): irat, írás, szöveg, okirat, ügyirat, dokumentum
 • irkafirka, firkálmány, fércmű, fércmunka, ponyva
 • (régies): írásmű, irodalmi alkotás, mű, opus (választékos)

káprázatos

melléknév
 • hihetetlen, csodálatos, csodás, bámulatos, elragadó, fantasztikus, kitűnő, remek, pompás, ragyogó, briliáns, tüneményes, varázslatos
 • tündöklő, csillogó, színpompás, vakító, kápráztató
 • szemfényvesztő

sínautó

főnév
 • motoros kocsi, motorkocsi, lokomotor (szaknyelvi), hajtány (szaknyelvi)

finomkodik

ige
 • kényeskedik, affektál (idegen), negédeskedik, pipeskedik (tájnyelvi), pipiskedik

fenséges

melléknév
 • magasztos, lenyűgöző, felmagasztosult, emelkedett, felemelő, fennkölt, dicső (választékos), mennyei, magasságos (régies), szárnyaló, magasröptű, monumentális, elsőrangú, elsőrendű, fejedelmi, impozáns, grandiózus (választékos), szublimis (választékos), nagyszerű, bámulatos, felséges

durran

ige
 • dörren, dördül, elsül, eldördül, csattan, pukkan, puffan, robban, detonál, (jég) rian, rottyan (régies), roppan (régies)

forgalmaz

ige
 • forgalomba hoz, elad, kereskedik, árusít, értékesít

katonaköteles

főnév, melléknév
 • sorköteles, hadköteles

kiborít

ige
 • kiönt, kibuktat, kibillent, felbillent, felborít, kidönt, kidűt (tájnyelvi), kiont (tájnyelvi)
 • (bizalmas): feldühít, felidegesít
 • felbosszant
 • (bizalmas): összeroppant

lemond

ige
 • (valamiről): megtagad magától, tartózkodik (valamitől), megvon magától, eláll, letesz (valamiről), átenged, átruház, beletörődik, visszalép, elenged, felad, renunciál (régies)(valamihez)
 • leköszön, lelép (bizalmas), távozik, visszavonul, abdikál (idegen), rezignál (idegen)
 • abbahagy, leszokik, felhagy
 • visszamond, lerendel (bizalmas), letelefonál (bizalmas)

kölcsönad

ige
 • kölcsönbe ad, kölcsönt ad, kölcsönöz, hitelez, hitelbe ad, hitelt ad, hitelt nyújt, kihelyez, előlegez, hozomra ad (régies), potomra ad (régies)
 • uzsoráskodik

izgatószer

főnév
 • élénkítőszer, élénkítő, ajzószer, doppingszer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi)

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

kormányzat

főnév
 • államigazgatás, kormányzás, hatalom, uralom, vezérlés, rezsim
 • kormány, minisztertanács, kabinet

jegenyefenyő

főnév
 • ezüstfenyő, fésűsfenyő, simafenyő

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

kaméleon

főnév
 • köpönyegforgató, kétkulacsos, szélkakas

kozmetikum

főnév
 • szépítőszer, illatszer, kozmetikai szer, kendőzőszer (régies)