köbméter szinonimái

főnév
 • űrméter, kubikméter (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

formátlan

melléknév
 • alaktalan, otromba, esetlen, idomtalan, csúnya, éktelen, torz, eltorzult, ormótlan, amorf (szaknyelvi), deformált, bambuca (tájnyelvi), batu (tájnyelvi), csajtabajta (tájnyelvi), lepsi (tájnyelvi), debezsi (tájnyelvi)

kap

ige
 • fog, megfog, megragad, megmarkol
 • fölvesz, fölszed
 • részesül, részesedik, hozzájut, szert tesz (valamire), örököl, átvesz
 • nyer, szerez
 • (betegséget): elkap, szerez
 • talál
 • rajtakap, elkap, észrevesz
 • (ruhát): magára kap, felvesz, felölt
 • (valamibe): belekezd, nekilát, hozzáfog
 • (valamire): ráharap, rákap, odaszokik
 • (szleng): szorul (bizalmas), kikap (bizalmas)
 • (valahová): nyúl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köbméter szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kokárda

főnév
 • szalagrózsa, szalagcsokor, tarajka (régies)

készítmény

főnév
 • gyártmány, termék, preparátum (idegen), csinálmány, produktum (idegen), alkotás, mű

kényeskedik

ige
 • érzékenykedik, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), finomkodik, ceremóniázik, cifrálkodik, pipeskedik (tájnyelvi), nyápickodik, nyavalyog, pincoskodik (tájnyelvi), pintyörög (tájnyelvi), sleppöl (tájnyelvi)
 • tetszeleg, affektál (idegen), szenveleg, pózol, büszkélkedik, pipiskedik, hetykélkedik, páváskodik, fitymálódik, negédeskedik, drágalátoskodik, nagyzol, afrangol, maználkodik (tájnyelvi), ikereg (tájnyelvi), rátartóskodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi), kevélykedik (tájnyelvi) Sz: tekeri magát, mint a fagyos barát; száját görbítgeti, herceg akar lenni; affektál, mint a pék kutyája

ivarzik

ige
 • párosodik, párzik
 • tüzel

koravén

melléknév
 • öreges, koraérett

kutyaól

főnév
 • kutyaház, eból, eblak
 • (szleng): őrbódé

térít

ige
 • fordít, irányít
 • juttat, állít

hódoló I.

melléknév
 • alázatos, szolgalelkű, meghunyászkodó, hajlongó, hajbókoló, szervilis (pejoratív), lakájtermészetű, talpnyaló
 • lelkes híve (valakinek)

hideg II.

főnév
 • fagy, cidri, zimankó, csikor (tájnyelvi)
 • kamra, spájz, hűtő, frizsider, jég
 • (szleng): börtön, fogház, kaptár (szleng), kóter, sitt (szleng), jég (szleng)
 • fázás, reszketés, borzongás, remegés, vacogás, didergés, lúdbőrözés, fagyoskodás
 • (régies): hideglelés

fejedelmi

melléknév
 • uralkodói, hercegi, kegyúri, vezéri, fővezéri, nagyúri, szuverén, monarchikus
 • fenséges, felséges, pompás, fényűző, nagyszerű, kiváló, előkelő, pazar, értékes, busás

hullámos

melléknév
 • tajtékos, habos, kavargó, hullámzó
 • göndör, gyűrűs

lakó

főnév
 • bérlő, albérlő, szobaúr (régies), bérbe vevő
 • lakos, állampolgár, honpolgár, adófizető

lerogy, lerogyik

ige
 • leroskad, összeroskad, összeomlik, összeomol, összedől, összerogy, összerogyik, összeroggyan, leborul, lehanyatlik, összeesik, leül, összecsuklik, földre zuhan, ledobban (tájnyelvi), letortyan (tájnyelvi)
 • elájul, elterül, kollabál (idegen)
 • leborul, letérdel, letérdepel, térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát
 • (tájnyelvi): hirtelen megérik (gyümölcs)

anyag

főnév
 • matéria (régies), szubsztancia (régies)
 • nyersanyag
 • ruhaanyag, textil, textília, szövet, kelme
 • tárgy, tartalom, téma, szüzsé
 • (szleng): kábítószer, drog, narkó (bizalmas), por (szleng), fű (szleng), koksz (szleng)
 • alkohol

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

koalíció

főnév
 • szövetség, tömb, egyesülés, társulás, együttműködés
 • kormánykoalíció

közös II.

főnév
 • közvagyon, közös vagyon, köztulajdon, közös szerzemény
 • (bizalmas): termelőszövetkezet, téesz (bizalmas)

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

körömszakadtáig

határozószó
 • körömszakadtig, makacsul, végsőkig, teljesen, végső megfeszítésig

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

kukorékol

ige
 • kukorít (tájnyelvi), kukurikúzik (tájnyelvi)
 • rikoltozik, elkiáltja magát
 • (szleng): nevet

megken

ige
 • megolajoz, bezsíroz, megvajaz, kiken (tepsit), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), keneget
 • megveszteget, lefizet, megfizet, megvásárol, fölbérel, megvesz, lepénzel (bizalmas), korrumpál (idegen), házaz (régies), jattol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, elver, eltángál, elegyenget, eldönget, elpáhol, elnáspángol, megruház (bizalmas)