megkíván szinonimái

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szervezet

főnév
 • életműség (régies), organizmus (idegen)
 • fizikum, alkat
 • apparátus, közület, intézmény, egyesülés, társaság, testület, egyesület, cég, organizáció (idegen)
 • gépezet
 • felépítés, rendszer, tagozódás, kötelék

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkíván szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megég

ige
 • odakap, odaég, odakozmál, megporkál (tájnyelvi), megszenesedik
 • elég
 • lesül, megperzselődik
 • (tájnyelvi): megfülled, befülled, megpenészedik (takarmány)

lekésik

ige
 • (valamiről): lemarad, elmulaszt, elszalaszt

lebzsel

ige
 • lustálkodik, henyél, tunyálkodik (régies), lazsál (bizalmas), heverészik, helébel (régies)
 • cselleng, lábatlankodik, lézeng, ólálkodik, ámmog (tájnyelvi), balamutál (tájnyelvi), dángubál (tájnyelvi), encseleg (tájnyelvi), henyerál (tájnyelvi), ácsorog
 • (szleng): várakozik, álldogál

kőburkolat

főnév
 • kövezet, kőpadló, hidegburkolat, hidegpadló

meghat

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl

melltartó

főnév
 • cicifiksz (bizalmas), cicitartó (bizalmas), kebelfék (bizalmas), kebelemelő (bizalmas), csöcsölő (szleng), bajfék (tréfás)

visszatesz

ige
 • visszarak, visszahelyez, helyre tesz, helyére tesz, visszaállít, visszacsinál
 • visszacsempész, visszalop
 • visszailleszt
 • visszaiktat

kikapós

melléknév
 • könnyűvérű, kicsapongó, ledér, könnyelmű, csélcsap, céda, kirúgó, feslett, vásott, balkörmű (tájnyelvi), szegrejáró (tájnyelvi)

kiegyenlítés

főnév
 • kompenzáció, kárpótlás, rendezés, szaldó (szaknyelvi), visszafizetés, rekompenzálás (idegen), fizetés, kifizetés, törlesztés, lerovás
 • jóvátétel, viszonzás

halászat

főnév
 • halfogás, halászás, horgászat, pákászat, pecázás (bizalmas)

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

merénylő

főnév
 • támadó, gyilkos, elkövető, tettes

munkaszünet

főnév
 • szabadság, pihenés, pihenő, hétvége, víkend, ünnep
 • szünet, leállás, fájront (régies)

cigány

főnév, melléknév
 • roma, sötétbőrű, kreol bőrű, kreol (bizalmas), kormos (bizalmas), füstös (bizalmas), napbarnított (bizalmas), more (bizalmas)
 • zenész, muzsikus, népzenész (választékos)
 • hízelgő
 • kunyeráló, alkudozó
 • csalárd, tünékeny, tünde (választékos)

pihe

főnév
 • pehely, pelyhecske, toll, bolyh, szösz
 • hópehely, hópihe, pelle (régies), hókristály, hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

megcáfolhatatlan

melléknév
 • megdönthetetlen, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, szilárd, megalapozott, tagadhatatlan, vitathatatlan, megtámadhatatlan, elvitathatatlan, perdöntő, sérthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

megtelik

ige
 • telítődik, betelik, feltelik (tájnyelvi), betöltődik, feltöltődik, telemegy (tájnyelvi), telegyűl (tájnyelvi)
 • benépesedik, benépesül
 • kikerekedik, kigömölyödik, kitelik, meggömbölyödik (tájnyelvi), megerősödik

olvasztár

főnév
 • olvasztómunkás, kohász, öntő, martinász

megnyugszik

ige
 • lecsillapodik, lecsillapszik, elcsitul, lecsendesül, lecsendesedik, lehiggad, megenyhül
 • megpihen
 • belenyugszik, megbékül, megelégszik, meghúzza magát, meghunyászkodik

lendít

ige
 • lódít, mozdít
 • repít, röpít, (hintát) lök
 • előmozdít, előrevisz, dob, segít

megvesztegethető

melléknév
 • megvásárolható, lepénzelhető, lefizethető, korrupt, megkenhető (szleng)

ornitológia

főnév
 • madártan