lecsapol szinonimái

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

megcsúszik

ige
 • elcsúszik, megcsusszan, csuszamlik, megsikamlik (tájnyelvi)
 • megsuvad (tájnyelvi), megfarol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lecsapol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

külalak

főnév
 • külszín, külcsín (választékos), látszat, kivitel, forma, kiállítás, külső, arculat, kinézés

kiüzen

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

kisbaba

főnév
 • baba, bébi, babuci, babica (tájnyelvi), buba (tájnyelvi), újszülött, pólyás, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, kisded, kisgyermek, palánta, csemete, csimota (bizalmas), kispulya, kölyök, poronty (bizalmas), kicsi, pici, csöppség

kényszerű

melléknév
 • erőszakolt, megkövetelt, megszabott, kötelező, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, elengedhetetlen, imperatív (idegen), obligát (idegen)
 • szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan

lapátol

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

liliputi

melléknév, főnév
 • kicsi, kicsiny, parányi, icipici, piciny, törpe

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

ínséges

melléknév
 • nyomorúságos, nélkülöző, szűkös, szegény, szegényes, szűkölködő, sovány, katasztrófa sújtotta, siralmas, nyavalyás, szánalmas, szánandó, sanyarú, nyomorgó, éhenkórász, koldusbotra jutott

filmvetítő

főnév
 • mozigép (régies), kinematográf (régies)

jelentkezik

ige
 • ajánlkozik, benevez, pályázik, kínálkozik, ígérkezik, feliratkozik
 • megjelenik, elmegy (valahová)
 • mutatkozik, föltűnik, felszínre kerül, észrevehetővé válik, megnyilvánul, testet ölt, előáll, előfordul, felmerül, bekövetkezik, fölbukkan
 • felhív, telefonál, ír, válaszol

lustaság

főnév
 • restség, tunyaság (választékos), renyheség, henyélés, lomhaság, semmittevés, piszmaság (tájnyelvi)
 • lustálkodás
 • álomszuszék, hétalvó, világ lustája

megejt

ige
 • elvégez, lebonyolít, eszközöl, foganatosít, megtesz, teljesít, effektuál (idegen), szerét ejti, módját ejti
 • (régies): lelő, elejt
 • tőrbe csal, kelepcébe csal, megfog
 • elcsábít, megbecstelenít, teherbe ejt, felcsinál (durva)
 • elbűvöl, elvarázsol, elbájol, elragad, megfog, rabul ejt, lebilincsel, lenyűgöz

beavatkozás

főnév
 • beleavatkozás, közbeavatkozás, beleszólás, közbelépés, intervenció (szaknyelvi), akció, intézkedés
 • (orvosi): műtét, operáció, kezelés

nyugalmas

melléknév
 • nyugodalmas, nyugodt, békés, nyugalmat nyújtó, csendes, gondtalan, zavartalan, háborútlan, megnyugtató, nyugis (bizalmas)
 • érintetlen, derűs, szélmentes, sima, mozdulatlan

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

ledér

melléknév
 • csapodár, kicsapongó, könnyűvérű, csélcsap, kacér, kihívó, erkölcstelen, léha, szemérmetlen, feslett, szabados, szabadonc (régies), frivol, pajzán, buja

kúrál

ige
 • gyógyít, kezel, gyógykezel, orvosol, ápol

lerohan

ige
 • leszalad, lefut, lenyargal, lerobog, leszáguld, levágtázik, levágtat
 • (valamit, valakit): megtámad, megszáll, legyőz, elfoglal, okkupál (régies), meghódít, bevesz, leigáz, igába hajt, igába kényszerít, igába vet, meghódoltat, uralma alá hajt
 • lehengerel, letöröl a pályáról (szleng)

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

klán

főnév
 • nemzetség, nagycsalád
 • törzs, törzsszövetség

létszámcsökkentés

főnév
 • leépítés, elbocsátás, lapátra tétel (szleng), menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás

mikroba

főnév
 • mikroorganizmus (szaknyelvi), mikroszervezet (szaknyelvi), baktérium (szaknyelvi), kórokozó