szembetűnik szinonimái

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

négylábú

főnév
 • (régies): emlősállat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szembetűnik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szállodaköltség

főnév
 • szállásdíj, szállodaszámla

ropogtat

ige
 • pattogtat, porcogat (régies), csikorgat, recsegtet, cirmolyál (tájnyelvi)
 • rágcsál, rág, harapdál, morcogtat (tájnyelvi)
 • tagol, artikulál

rét

főnév
 • mező, kaszáló, legelő, gyep, rétség, pázsit, tisztás, lapos (tájnyelvi), berek (tájnyelvi)
 • róna

porlasztó

főnév
 • karburátor (idegen), gázosító
 • fúvófej, szórófej, pulverizátor (idegen)

szedés

főnév
 • betakarítás, behordás, begyűjtés
 • betűszedés
 • szöveg

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

összeragaszt

ige
 • összetapaszt, összeenyvez
 • vulkanizál

örökzöld

melléknév, főnév
 • télizöld (régies)

megbélyegzés

főnév
 • megjelölés, billog (tájnyelvi), stemplizés (tájnyelvi)
 • elítélés, becsmérlés, ócsárlás, stigmatizáció

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

szpíker

főnév
 • rádióbemondó, bemondó

távlat

főnév
 • távolság, mélység, messzeség
 • háttér, látkép, panoráma
 • jövő, kilátás, perspektíva
 • nézőpont, szempont, látókör, rálátás, szemszög, látószög
 • eshetőség, esély, sansz (bizalmas), lehetőség

hányad

főnév
 • rész, osztályrész, köteles rész (szaknyelvi), adag, darab, törtrész, töredék
 • dézsma, járandóság, kontingens, részesedés
 • arány, részarány, számarány, kvóta (szaknyelvi), ráta (idegen)
 • mérték, mennyiség, hányados, viszonyszám

vertikális

melléknév
 • (szaknyelvi): függőleges, álló

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng

személyes

melléknév
 • egyéni, individuális, privát, magán, intim, bizalmas, szubjektív

szakmunkás

főnév
 • iparos, mesterember, mester, kézműves
 • szakember

szín3

főnév
 • színpad, színpadkép
 • díszlet

túlterhel

ige
 • megerőltet, túlerőltet, kimerít, megterhel
 • elhalmoz, telezsúfol

szennyes II.

főnév
 • mosnivaló
 • szégyen, szégyellnivaló, rejtegetnivaló

röpke

melléknév
 • könnyed, szárnyaló, röpködő, repkedő, röpdöső, repdeső, szállongó
 • változékony, állhatatlan, ingatag
 • rövid, múló, mulandó, múlékony, futó, futólagos, tűnő, tünékeny, efemer (idegen), tiszavirág-életű, kérészéletű

szívgyengeség

főnév
 • szívelégtelenség

tűnődik

ige
 • gondolkodik, habozik, tanakodik, töpreng, elmélkedik, morfondíroz, rágódik
 • mélázik, mereng, ábrándozik, álmodozik, eszmélkedik (régies), magába mélyed