gyáva szinonimái

melléknév
 • félénk, ijedős, nyúlszívű, pipogya, pulya, bátortalan, poltron (régies), férfiatlan, félős, kishitű, kislelkű (régies), betoji (szleng), beszari (szleng), spenóthuszár (szleng), nyuszi (szleng), szívbajos (szleng), majrés (szleng) Sz: a maga árnyékától is megijed; a nyúl is megszalasztja; aligha nyúl nem volt az apja; anyámasszony katonája; árnyékától is fél; az anyja szoknyája mögé bújik; az árnyékától is megijed; bátor a katonák háta mögött; bátor a kenderben, de nem a lenben; bátor katona a kemence mellett; bátor katona, ha a kőhíd alá juthat; bátor, ahol senki sincs; bátor, mint a nyúl az agarak előtt; egy hólyaggal a világból kiűzheted; előtte a hajszál is dorong; fél éjjel kimenni csak a pitvarba is; gyáva, mint a nyúl; káposztalé folyik az ereiben; kivették a szívét; maga árnyéka ellen sem vitéz; megszalasztja a nyúl; mellén acél, hátán vas, de belül a nyúl, nem pedig a sas; nem Bátorban, hanem Futakon lakik; nem találta fel a bátorságot; nincs tiszta gatyája; nincs vér a pucájában; ott volna jó katona, ahol gombóccal lövöldöznek; pápa katonája; pendelyházi regementből való; retteg a széltől is; rettenik, mint a talált ember fia; savóvá vált a vére; szélről van a lélek benne; szoknya mögé való ember; vakmerő, mint a cigány lova

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszajkóz

ige
 • bemagol, emlékezetébe vés, bevés, memorizál, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva), beemléz (régies)

menten

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, nyomban, egyszeriben, helyben, íziben (tájnyelvi), mindjárt, egyszerre, szempillantás alatt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyáva szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

felvarr, fölvarr

ige
 • rávarr, ráölt, ráerősít
 • felszeg, felaljaz, felhajt

felölt, fölölt

ige
 • felvarr, felfércel, felfog (tájnyelvi)
 • felvesz, magára vesz, felhúz, magára ölt, belebújik, felszed, felrángat, felcsatol, felövez (régies)

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

gúla

főnév
 • piramis

hangsúlyos

melléknév
 • nyomatékos, fontos, határozott, emfatikus, félreérthetetlen
 • (verselés): ütemhangsúlyos (szaknyelvi), magyaros

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

elnyom

ige
 • szétnyom, agyonnyom
 • kizsákmányol, leigáz, nyomorgat, sanyargat, zsarnokoskodik (valakin), hatalmaskodik (valakin), basáskodik (valakin)
 • elfojt, elsimít, (felkelést) vérbe fojt
 • (hangot, fényt, szagot): elnyel

elkomorodik, elkomor

ige
 • elkomolyodik, elmogorvul (régies), megszigorodik(valaminek)
 • (választékos): elborul, befelhősödik, elsötétedik, elhomályosul

besiet

ige
 • beszalad, befut, berohan, beiparkodik, bepucol (szleng), behúz (szleng)

elsápad

ige
 • elfehéredik, elszíntelenedik, elszürkül, elhalványul, elhalványodik, kiszalad az arcából a vér, kifut az arcából a vér, megkókad (tájnyelvi), elzöldül

hárs

főnév
 • hársfa, szádok, szádokfa
 • (régies): háncs, fakéreg

hitelképes

melléknév
 • fizetőképes

kiélesedik

ige
 • kiéleződik, hevessé válik, feszültté válik

jelentkezik

ige
 • ajánlkozik, benevez, pályázik, kínálkozik, ígérkezik, feliratkozik
 • megjelenik, elmegy (valahová)
 • mutatkozik, föltűnik, felszínre kerül, észrevehetővé válik, megnyilvánul, testet ölt, előáll, előfordul, felmerül, bekövetkezik, fölbukkan
 • felhív, telefonál, ír, válaszol

gyengeség, gyöngeség

főnév
 • erőtlenség, tehetetlenség, levertség, munkaképtelenség, elesettség, fáradtság, zsibbadtság, kimerültség, bágyadtság, hasznavehetetlenség, aszténia (szaknyelvi)
 • határozatlanság, tökéletlenség, gyarlóság, esendőség, befolyásolhatóság, ingatagság
 • hiba, fogyatékosság, hiányosság

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

hajós I.

melléknév
 • hajózási, tengerészeti, tengerjáró

járható

melléknév
 • célravezető, használható, megvalósítható, végrehajtható, keresztülvihető, lehetséges
 • elérhető, megközelíthető, hozzáférhető

gyönyörködtet

ige
 • magával ragad, lenyűgöz, elvarázsol, eltölt, elbájol, élvezetet nyújt, megbabonáz, megigéz, megboszorkányoz
 • szórakoztat, mulattat, felvidít, örvendeztet
 • tetszik (valami)

fényképezés

főnév
 • fényképészet, fotózás, fotográfia (régies), fényírászat (régies)

halló

módosítószó
 • figyelem!, hé!, maga ott! (bizalmas), tessék!

jegyző

főnév
 • nótárius, írnok, írótiszt (régies), tollvivő (régies), lajstromozó (régies), rovár (régies), számba vevő (régies), írogató (régies)
 • jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető
 • krónikás, íródeák, tudósító