kántor szinonimái

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rekesz

főnév
 • fach (bizalmas), széf (bizalmas), box, fiók
 • fülke, kamra, kabin (idegen), kutrica (tájnyelvi), kalitka, ketrec, kas, ól, karám, alkóv (idegen)
 • (régies): cella, zárka, börtön
 • kazetta
 • válaszfal
 • sövénykerítés, sövény
 • rács
 • láda, ládika
 • rekeszizom, diafragma (szaknyelvi)
 • fényrekesz, blende, apertúra (szaknyelvi)

figyelmeztet

ige
 • felhívja a figyelmet, figyelmébe ajánl, avizál (régies), felszólít, felhív
 • int, óva int, megint, pisszent (tájnyelvi)
 • megszid, megdorgál, megfedd, rászól, megró, rendre int, rendreutasít, megleckéztet
 • eszébe juttat, emlékeztet, emlékezetébe idéz, utal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kántor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jellemző II.

főnév
 • jegy, adat, paraméter (szaknyelvi), kritérium, érték

horgászbot

főnév
 • pecabot, bot, pícebot (tájnyelvi)

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

hajlong

ige
 • hízeleg, hajbókol, megalázkodik, csúszik-mászik, meghunyászkodik, bókol
 • hajladozik, ringatózik, hintázik

kacaj

főnév
 • nevetés, kacagás, hahota
 • nyerítés (pejoratív)

kesztyű

főnév
 • (régies): bilincs

szakmunkás

főnév
 • iparos, mesterember, mester, kézműves
 • szakember

függöny

főnév
 • kárpit, firhang (bizalmas), drapéria
 • (színházi) kortina (szaknyelvi), előfüggöny

földönfutó

főnév
 • hontalan, hazátlan, otthontalan, üldözött, bujdosó, száműzött, számkivetett, jogfosztott, kiközösített, jöttment, sehonnai
 • szegény, földhözragadt, nincstelen

eldöntetlen

melléknév
 • függőben lévő, lezáratlan, megoldatlan, problematikus, elintézetlen, vitás, tisztázatlan, kétes, bizonytalan, határozatlan, kialakulatlan, kérdéses, nyílt, nyitott
 • döntetlen, remi

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

kiáll

ige
 • előáll, előreáll, előrenyúlik, kiugrik, elugrik, kiszögellik, kiszökell, kinyúlik, kiemelkedik, kimagaslik, kidudorodik, kidagad, kimered, kidülled, kigúvad, kidomborodik Sz: kiáll, mint az istenátkozta tüskén a tövis
 • kilép, kiválik
 • megmérkőzik, megküzd, összecsap, szembeszáll, birokra kel, ölre megy, összeméri az erejét
 • síkraszáll, exponálja magát, harcol, szót emel, védelmére kel, támogat
 • (fájdalom): megszűnik, elmúlik
 • kibír, elvisel, túlél, tolerál, tűr, eltűr, megáll, átesik, keresztülmegy
 • elszenved, aláveti magát (valaminek)

kísér

ige
 • visz, vezet, irányít, kalauzol
 • támogat, pártfogol, vigyáz, véd, gardíroz (idegen), eszkortál (idegen), oltalmaz, gyámolít, hazakezel (tájnyelvi)
 • követ, csatlakozik, nyomon követ, nyomon kísér, nyomában van (valakinek), utána indul (valakinek), társul szegődik (valakihez)
 • velejár, együtt jár, követ
 • megfigyel, ellenőriz, felügyel, szemmel tart, számon tart, kontrollál
 • aláfest, kontráz (idegen), szekundál (régies)

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

kúrál

ige
 • gyógyít, kezel, gyógykezel, orvosol, ápol

kap

ige
 • fog, megfog, megragad, megmarkol
 • fölvesz, fölszed
 • részesül, részesedik, hozzájut, szert tesz (valamire), örököl, átvesz
 • nyer, szerez
 • (betegséget): elkap, szerez
 • talál
 • rajtakap, elkap, észrevesz
 • (ruhát): magára kap, felvesz, felölt
 • (valamibe): belekezd, nekilát, hozzáfog
 • (valamire): ráharap, rákap, odaszokik
 • (szleng): szorul (bizalmas), kikap (bizalmas)
 • (valahová): nyúl

jelen I.

melléknév
 • jelenlegi, mostani, napi, pillanatnyi, folyamatban levő

képernyő

főnév
 • monitor

kreál

ige
 • megtervez, kigondol, kitalál
 • megalkot, megvalósít, megcsinál, előállít, elkészít, kivitelez, megformál, megteremt, konstruál
 • létesít, alapít, szervez, összehoz (bizalmas), létrehoz, létrehív, életre hív, instituál (régies)

karosszék

főnév
 • karszék, zsöllye (régies), fotel
 • búsulószék (tájnyelvi), gondolkozószék (tájnyelvi)

hőhullám

főnév
 • melegfront
 • fölhevülés, izzadás, hőség, melegségérzet

keresztelő

főnév
 • keresztelés, megkeresztelés
 • paszita (tájnyelvi), keresztelői lakoma

kunkorodik

ige
 • görbül, csavarodik, tekeredik, göndörödik, bodorodik, gyűrűzik, kígyózik, göncsörödik (tájnyelvi), kunkorog (tájnyelvi)