hárpia szinonimái

főnév
 • házisárkány, szörnyeteg, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, csoroszlya, satrafa, banya, fúria

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

semmittevő

melléknév, főnév
 • dologtalan, tétlen, léha, tétlenkedő, léhűtő, mihaszna, naplopó, henye, lusta, tunya, semmirekellő, ingyenélő, hétlusta, here (pejoratív)

bizakodó

melléknév
 • derűlátó, optimista, reménykedő, csüggedetlen (választékos), rózsás színben lát (valamit), rózsaszínben lát (valamit)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hárpia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hajt2

ige
 • hajlít, behajlít, elfordít, fordít
 • (tájnyelvi): hallgat, odafigyel

furfangos

melléknév
 • ravasz, csalafinta, agyafúrt, eszefúrt (tájnyelvi), fúrteszű (régies), fineszes (szleng), furmányos, ármányos, rafinált, fifikás (bizalmas), firnyákos (szleng), fondor (régies), ármányozott (tájnyelvi), facsaratos (tájnyelvi), facsintos (tájnyelvi), fiktéros (tájnyelvi)
 • bonyolult, elmés, fortélyos, cseles, trükkös (bizalmas), fogós, ördöngös

forgalom

főnév
 • közlekedés
 • nyüzsgés, elevenség, élénkség, járás-kelés, jövés-menés, tevés-vevés, sürgés-forgás
 • látogatottság, frekvencia (idegen)
 • kelendőség, piac, áruforgalom

felhalmozódás, fölha

főnév
 • felgyülemlés, sokasodás, lerakódás, összetorlódás, megszaporodás, felszaporodás, tömörülés, összeállás, összehordás, akkumuláció (idegen), konglomeráció (idegen), tezaurálás (szaknyelvi)

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

hitvallás

főnév
 • krédó, hiszekegy
 • tan, dogma
 • meggyőződés, hivatás, célkitűzés, szándék, ars poetica (idegen), felfogás, nézet, alapelv, állásfoglalás

porlasztó

főnév
 • karburátor (idegen), gázosító
 • fúvófej, szórófej, pulverizátor (idegen)

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő

embercsoport

főnév
 • tömeg, népség, sokaság, népréteg, embersereg, nyáj (pejoratív), csürhe

brigádvezető

főnév
 • munkavezető, előmunkás, csoportvezető, brigadéros (tréfás)

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

honfi

főnév
 • (régies): hazafi, patrióta, honbarát (régies)
 • honpolgár, hontárs, honfitárs

inda

főnév
 • hajtás, kacs, szár, bajusz (régies), vessző

kivonul

ige
 • kimegy, eltávozik, kitakarodik
 • kiszáll, kirajzik, kirukkol (régies), felvonul

kényszerű

melléknév
 • erőszakolt, megkövetelt, megszabott, kötelező, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, elengedhetetlen, imperatív (idegen), obligát (idegen)
 • szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan

hasáb

főnév
 • szögoszlop (régies)
 • fahasáb, hasábfa
 • oszlop, kolumna (szaknyelvi), rovat
 • flekk (szaknyelvi)
 • prizma
 • darab
 • cikk (káposztáé) (tájnyelvi)

hajlong

ige
 • hízeleg, hajbókol, megalázkodik, csúszik-mászik, meghunyászkodik, bókol
 • hajladozik, ringatózik, hintázik

hergel

ige
 • ingerel, piszkál, cukkol, heccel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), frocliz, szurkapiszkál, bosszant, mérgesít, felhúz (bizalmas), cikiz (szleng), dühít, bőszít, izgat, loval, uszít, bujt, lázít Sz: borsot tör az orra alá; kihoz a sodrából

kegyetlenség

főnév
 • irgalmatlanság, keményszívűség, marconaság, kíméletlenség
 • embertelenség, istentelenség, pogányság, barbárság, vadság, baromság (durva), feneség (régies), brutalitás (idegen), hóhérság (régies), vérvágy (régies), szadizmus, bestialitás (idegen), ferocitas (idegen), kannibalizmus (idegen), krudelitás (idegen)

hátramarad

ige
 • visszamarad, lemarad, elmarad
 • öröklődik, testálódik, hagyományozódik
 • marad, megmarad, hátravan, hiányzik

fűrészbak

főnév
 • fűrészpad, kecskeláb

hihetetlen II.

határozószó
 • nagyon, hihetetlenül, elképesztően, fantasztikusan, lélegzetelállítóan, szédületesen, szenzációsan (bizalmas)

kénsav

főnév
 • vitriol, hidrogén-szulfát (szaknyelvi)