kérődzik szinonimái

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

hanyatt-homlok

határozószó
 • nyakra-főre (tájnyelvi), fejvesztve, fejetlenül, ész nélkül, eszeveszetten, pánikszerűen, árkon-bokron át, lélekszakadva, teljes gőzzel, sebbel-lobbal, villámsebesen, vakon, hűbelebalázs módjára, lóhalálában
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kérődzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kavarog

ige
 • gomolyog, forog, örvénylik, kering, buzog, zubog
 • zavarog
 • (régies): mozog, repked, csavarog, kóvályog
 • (kavarog a gyomra): émelyeg
 • felendeledik (régies)
 • szédeleg, szédül

inal

ige
 • fut, szalad, nyargal, menekül, szökik, elillan, szedi a lábát, olajra lép (szleng)
 • (tájnyelvi): lót-fut

idilli, idillikus

melléknév
 • boldog, derűs, irigylésre méltó, békés, ártatlan, meghitt, intim, bájos

havazik

ige
 • szállingózik, hulldogál, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi) Sz: kiszakadt a menyasszony dunyhája; kiszakadt az angyalok dunyhája

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges

szerel

ige
 • összeállít, montíroz (szaknyelvi)
 • javít, reparál (bizalmas), bütyköl (bizalmas)
 • rögzít
 • (szaknyelvi): leszerel, elhárít, keresztez

gyakorló I.

melléknév
 • praktizáló
 • gyakornokoskodó, gyakorlatozó

gondolatjel

főnév
 • pauza (régies)

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

gyulladt

melléknév
 • lobos (szaknyelvi)

kiránt2

ige
 • kisüt, megsüt

kopja, kópia

főnév
 • dárda, lándzsa, dzsida, pika, gerely, nyárs (régies), kelevéz (régies)

megfázik

ige
 • meghűl, elfázlódik (tájnyelvi), megnáthásodik, betaknyosodik (bizalmas), kihűtögeti magát (tájnyelvi) Sz: mezítláb aludt (tréfás)
 • átfázik, átfogy, összefogy

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

kerülő I.

melléknév
 • kitérő, kanyargós
 • elodázó, kerülgető, köntörfalazó, terjengős, körülményes, mellébeszélő, nyakatekert, komplikált, szövevényes

kastély

főnév
 • palota, vár, várkastély, várlak (régies), váracs (régies), úrlak (régies), lakomány (tájnyelvi), udvarház (régies), kúria
 • villa

kifolyó

főnév
 • csurgó, eresz, vízköpő

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

kezdeményezés

főnév
 • indítványozás, indítvány, szorgalmazás, javaslat, iniciatíva (idegen), kísérlet, próbálkozás

intakt

melléknév
 • érintetlen, hiánytalan, csorbítatlan, ép, sértetlen, bontatlan, teljes, integer (idegen)
 • szűz
 • becsületes, feddhetetlen, hozzáférhetetlen, tisztességes, megvesztegethetetlen

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó