kubikos, kubikus szinonimái

főnév
 • földmunkás, baráber (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megháborodik

ige
 • megzavarodik, meggabalyodik, meghibban, meghabarodik (tájnyelvi), megbolondul, meghőbörödik (tájnyelvi), eszét veszti, megőrül, megparasztul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felfordul (gyomor), émelyeg

megújul

ige
 • megújhodik, felújul
 • megfiatalodik, felfrissül, felüdül, regenerálódik
 • újjáalakul, újjászületik, újjáéled, föllendül
 • kiújul, feléled, megismétlődik, újrakezdődik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kubikos, kubikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körülmény

főnév
 • adottság, helyzet, tény, állapot, kondíció, feltétel, kikötés, lehetőség, sajátosság, környülállás (tájnyelvi)
 • részlet, mozzanat, tényező, momentum

kikötés

főnév
 • kipellengérezés, deresre húzás, közszemlére tétel
 • lehorgonyzás, horgonyvetés, partraszállás
 • feltétel, korlátozás, kívánság, követelés, megszorítás, fenntartás, záradék, toldalék, biztosíték, kiírás, kondíció (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi), rezerváta, stipuláció (idegen)

kiegyensúlyozottság

főnév
 • harmónia, összhang
 • higgadtság, megfontoltság, meggondoltság, szilárdság, békesség
 • egyenletesség, folytonosság

kalász

főnév
 • füzérvirágzat
 • gabonafej, fej, búzafő, buga

közhivatalnok

főnév
 • köztisztviselő
 • funkcionárius

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

tölcsér

főnév
 • léhó (tájnyelvi), léjó (tájnyelvi), töltike (tájnyelvi)
 • hangtölcsér

igaz I.

melléknév
 • valóságos, helytálló, érvényes, való, valósághű, tényhű, valóságnak megfelelő, hiteles, tagadhatatlan, kétségtelen, bizonyított, adatszerű
 • őszinte, átélt
 • becsületes, feddhetetlen, derék, egyenes, szókimondó, nyílt, jóravaló, igazságos, szavahihető, tisztességes, erkölcsös
 • igazi, valódi, eredeti, hamisítatlan, originális

hurrá

indulatszó
 • éljen!, vivát!
 • hajrá!, előre!, rajta!

felparcelláz, fölpar

ige
 • feldarabol, feloszt, szétoszt, széttördel, kimér, részekre oszt, tagosít, tábláz

ingyenes

melléknév
 • díjmentes, díjtalan, fizetés nélküli, költségmentes, bérmentes, térítésmentes, szabad, grátisz (bizalmas), potya (bizalmas), ingyen való (tájnyelvi)

lelkű

melléknév
 • szívű, lelkületű, vérmérsékletű, egyéniségű, mentalitású

major1

főnév
 • majorság (tájnyelvi), gazdaság, tanya, kisbirtok, porta, uradalom
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi), folnagy (tájnyelvi)

átlép

ige
 • áthalad, átmegy, keresztülmegy, túljut, keresztüllép, átlábol (tájnyelvi), általmegy (tájnyelvi)
 • kilép, elszakad (valahonnan)
 • átigazol, átszerződik
 • (szabályt): áthág, megsért, megszeg, keresztülhág, általhág, túllép
 • (életkort): betölt, elér

nekiütődik

ige
 • koccan, nekicsapódik, nekiütközik, nekiesik
 • eltalál, összeütközik, beleszalad

megvasal

ige
 • sínez, pántol, abroncsoz
 • megpatkol
 • (régies): megbilincsel, bilincsbe ver, vasra ver
 • kivasal, kisimít, ránctalanít

kuka1

melléknév
 • süketnéma, néma, hangtalan, hallgatag, szótalan
 • mafla, mamlasz, bámész, bamba, szájtáti

körfolyosó

főnév
 • körtornác, függőfolyosó, gang (bizalmas), kerengő

laza

melléknév
 • ritkás, habkönnyű, lenge
 • (tájnyelvi): bő, tág, lötyögő, lötye (tájnyelvi), bötyögő (tájnyelvi)
 • puha, petyhüdt
 • bomlékony, foszlós, omlós, mállós, porhanyós
 • kötetlen, oldott
 • könnyed, nemtörődöm, hanyag
 • elnéző

megtámaszt

ige
 • támasztékkal ellát, alátámaszt, nekitámaszt, meggyámolít (tájnyelvi), dermeszel (tájnyelvi)

külföldi

melléknév
 • idegen, külhoni, jövevény, bevándorló, immigráns (idegen), külországi, külhonos (régies)
 • idegenszerű

kínálat

főnév
 • ajánlat, felajánlás, felhozatal, áruválaszték, áru

lefest

ige
 • lemázol
 • lepingál, leképez (régies)
 • ábrázol, leír, lerajzol, megrajzol
 • ecsetel, jellemez
 • bemutat, érzékeltet

megvakul

ige
 • megvilágtalanodik (tájnyelvi), elveszti a szeme világát