jogar szinonimái

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

virágének

főnév
 • szerelmes vers
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jogar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)

hídverő I.

melléknév
 • hidászati, hídvető

hebehurgya

melléknév
 • meggondolatlan, felelőtlen, szeles, kapkodó, hirtelenkedő, szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), kelekótya, kerge, kajla, hebrencs (bizalmas), habrehubri (tájnyelvi), hűbelebalázs (tájnyelvi), sedre (tájnyelvi), heble (tájnyelvi), hedre (tájnyelvi), széllelbélelt, magagondolatlan (régies) Sz: nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi); nekimegy, mint bolond tehén a fiának

gyógyszer

főnév
 • orvosság, ír, balzsam, ellenszer, patikaszer, medicina (szaknyelvi)
 • tabletta, pirula, pasztilla, kapszula, főzet, elixír, szirup

javított

melléknév
 • tökéletesített, átdolgozott, módosított, átalakított, reformált
 • ellenőrzött, jó

kelletlenkedik

ige
 • vonakodik, húzódozik, fanyalog, ódzkodik

stabil

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

forgalmista

főnév
 • forgalomirányító, menetirányító (szaknyelvi), forgalmi tiszt

fodormenta

főnév
 • banyamenta (tájnyelvi)

egyidejű

melléknév
 • együttes, párhuzamos, egybeeső, szimultán, szinkrón (idegen), paralel (idegen), izokrón (idegen), egykorú, kortárs, korabeli

futószalag

főnév
 • szállítószalag, szerelőszalag, járószalag, konvejer (idegen, szaknyelvi)

kerékagy

főnév
 • kerékfej

kikászálódik

ige
 • kivergődik, kikecmereg, kikeveredik, kibújik, kiszabadul

lexikon

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

közbevet

ige
 • megemlít, megjegyez, beszúr, betold, közbetold
 • beleszól, közbeszól, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, megszakít

jogosulatlan

melléknév
 • illetéktelen, jogtalan, kalóz-
 • törvénytelen, megalapozatlan, indokolatlan, megokolatlan, alkotmányellenes, igazságtalan, motiválatlan, illegitim (idegen)(idegen)

irtó I.

melléknév
 • rettenetes, szörnyű, irtózatos

kardvirág

főnév
 • gladiólusz, dákoska, kardliliom

körvonalaz

ige
 • vázol, odavet, felrajzol, leskiccel
 • körülír, áttekintést ad, ismertet, bemutat

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

kavarodás

főnév
 • keveredés, elegyedés, vegyülés
 • mozgolódás, felbolydulás, nyüzsgés, zűrzavar, káosz, felfordulás, fejetlenség, rendetlenség, kalamajka, rumli (bizalmas), hecc, ribillió, tumultus, csődület, galiba, virbli (szleng), grimbusz (szleng)

köz1

főnév
 • sikátor, mellékutca, átjáró
 • hely, hézag, hasadék, repedés, bemélyedés, szakasz, térköz, távolság
 • terület, térség
 • időköz, intervallum