hitelesít szinonimái

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akad

ige
 • megakad, elakad, szorul, beszorul, beleszorul
 • beleakad, fennakad, akaszkodik
 • (valakire, valamire): ráakad, talál, rátalál, lel, rálel, meglel, bukkan, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)
 • adódik, előadódik, előtűnik, kerül, kerülközik (tájnyelvi), van, találkozik (régies), található, kínálkozik, kapódzik (tájnyelvi), tűnik

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hitelesít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

háztűznéző

főnév
 • leánynéző, leánykérés, házlátás (tájnyelvi), háztűzlátás (tájnyelvi)

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

gikszer

főnév
 • baklövés, tévedés, ballépés, botlás, melléfogás, hiba, malőr (bizalmas)
 • baki (bizalmas), nyelvbotlás

fésülködik

ige
 • fésülődik (tájnyelvi), simakodik (tájnyelvi)

hiányol

ige
 • kifogásol, panaszol
 • hiányát érzi (valaminek), híjával van (valaminek), nélkülöz

igénytelen

melléknév
 • egyszerű, szerény, kisigényű, primitív, alázatos, mértékletes, takarékos, beosztó, spórolós (bizalmas), aszkéta (választékos), spártai, puritán
 • szegényes, dísztelen Sz: elhál a mezítelen földön is
 • hitvány, silány, értéktelen, bóvli

rászán

ige
 • ráfordít, rááldoz, áldoz, megspendíroz (bizalmas), bedob (bizalmas)
 • (rászánja magát): elhatározza magát, elszánja magát, eltökéli magát, ráadja a fejét (valamire), nekiáll, nekikezd

farag

ige
 • vés, metsz, ró, bárdol (régies), fúr-farag, barkácsol, fabrikál, farigcsál (bizalmas), faracskál (tájnyelvi), halkál (tájnyelvi)
 • mintáz, alkot, (szobrot) készít, szobrászkodik
 • (ceruzát) hegyez, spiccel (szaknyelvi)
 • (rímeket) kovácsol, (verset) ír, verselget, (rímeket) gyárt (pejoratív)
 • (valakiből valamit): nevel, formál, gyúr

exkluzív

melléknév
 • első osztályú, úri, arisztokratikus, elit, előkelő, elegáns, luxus, választékos
 • válogatott, zárt, zártkörű, szűk körű
 • kizárólagos, egyedüli, diszkrecionális (szaknyelvi), szuverén

csárdás

főnév
 • csaplár (régies), csapláros (régies), kocsmáros, fogadós, vendéglős

felcsap, fölcsap

ige
 • felnyit, felránt
 • feltesz, feldob, felhajít
 • magasba szökik, magasba csap
 • beáll, elszegődik, elszerződik
 • (tájnyelvi): meggazdagodik, feltör

incidens

főnév
 • összetűzés, zavar, kellemetlenség, félbeszakítás, baleset

jobbágy

főnév
 • szolga, paraszt, zsellér, úrbéres, szántó ember (régies)
 • (régies): hűbéres, alattvaló

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat

hitoktatás

főnév
 • vallásoktatás, hithirdetés, katekézis (idegen)

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

kiegyensúlyoz

ige
 • egyensúlyba hoz, harmonizál, kiegyenlít, összhangba hoz

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

gyáros

főnév
 • gyártulajdonos, üzemtulajdonos, nagyiparos, gyárnok (régies), producens (idegen)

idénymunka

főnév
 • szezonmunka

kiforr

ige
 • megokosodik, megérik, kifejlődik, kialakul
 • kifut, kiduzzad, kibugyog, kibuzog