kikászálódik szinonimái

ige
 • kivergődik, kikecmereg, kikeveredik, kibújik, kiszabadul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mozgástan

főnév
 • dinamika (idegen), kinematika (idegen)

fürdet

ige
 • tisztít, mos, füröszt
 • (szaknyelvi): nedvesít, áztat, kezel
 • eláraszt (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikászálódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kézikönyv

főnév
 • segédkönyv, vezérkönyv, kalauz, vademecum (idegen), repetitórium (idegen), kompendium (idegen)
 • tankönyv

jégzajlás

főnév
 • jégszakadás, jégtorlódás

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)

hóeke

főnév
 • hókotró, hóeltakarító gép, hómaró

kifejezőkészség

főnév
 • expresszivitás (idegen), kifejezőerő
 • beszédkészség

klikk

főnév
 • érdekszövetség, érdekszövetkezet, érdekcsoport, érdekcsoportosulás, társaság, kotéria (régies)

sző

ige
 • stoppol, beledolgoz, belesző
 • (beszédbe): belesző, beiktat, közbeiktat
 • (cselekményt): kialakít, alakít, formál, bonyolít, összebonyolít, összefűz
 • (tájnyelvi): (kavicsot) szöktet, kacsázik

hajt1

ige
 • terel, térít
 • űz, kerget, hajszol, hajkurász
 • siettet, ösztökél, motivál, nógat, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, sürget, késztet
 • dolgoztat
 • túlterhel
 • rákapcsol, igyekszik, gürcöl, hajrázik, robotol (bizalmas), pedálozik (szleng), keccsöl (szleng), melózik (szleng), agyondolgozza magát
 • purgál (régies), hasmenést okoz
 • vezet, kormányoz, repeszt
 • teker, tapos, működtet (pl. gépet), mozgásba hoz
 • (tájnyelvi): ismételget, hajtogat

gyűszűvirág

főnév
 • digitálisz (szaknyelvi)

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

hánytorgat

ige
 • fölemleget, emleget, előhoz, szemére vet, szemére hány, hánydál (tájnyelvi)
 • hány-vet, dobál

kompromittál

ige
 • hírbe hoz, szégyenbe hoz, gyanúba kever, gyanúba hoz, lejárat, blamál (idegen), diffamál (idegen)

kőzet

főnév
 • kő, kavics, ásvány

megrohamoz

ige
 • megostromol, megtámad, ráront, rajtaüt, lecsap, rácsap, rátör, nekitámad
 • megrohan, rárohan

lombosodik

ige
 • levelesedik, kihajt, zöldell, sarjasodik, ágat hajt, burjánzik, burjad (tájnyelvi)

kikeres

ige
 • megkeres, kiválaszt, kiválogat, kijelöl, különválaszt, kiböngész (bizalmas), kibolház (tájnyelvi), kifürkész (régies), kikutat, kimolyoz (régies), kikurkász (tájnyelvi), kikoboz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (pénzt) megkeres, előteremt

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

kiszolgáltatottság

főnév
 • függőség, függés, alávetettség, alárendeltség

levezetés

főnév
 • elvezetés, csatornázás, kanalizáció (szaknyelvi), kanalizálás (szaknyelvi)
 • bizonyítás, igazolás, következtetés, kikövetkeztetés, okfejtés, származtatás, dedukció (szaknyelvi), deriváció (idegen), szillogizmus (idegen)

kínálás

főnév
 • ajánlás, ajánlat, kínálat, kínálgatás, tessékelés, kedveskedés

jobbágy

főnév
 • szolga, paraszt, zsellér, úrbéres, szántó ember (régies)
 • (régies): hűbéres, alattvaló

kiválasztott

melléknév, főnév
 • kiszemelt, kijelölt, hivatott, elhivatott

lófrál

ige
 • lézeng, tekereg, csavarog, lődörög, kujtorog, kódorog, kóborol, lötyög (bizalmas), cselleng, csatangol, csalinkázik, kóricál, ténfereg, ólálkodik, flangál (bizalmas), flangéroz, ődöng, őgyeleg