stabil szinonimái

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közellátó

melléknév
 • rövidlátó, vaksi (bizalmas), gyengén látó, miopsz (szaknyelvi)

eleje

főnév
 • kezdet, kezdőpont, kiindulópont, origó (szaknyelvi), rajt, start (bizalmas), kezdés
 • (tájnyelvi): színe-java, színe-virága, legjava, elit, krém (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a stabil szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sertéstenyésztés

főnév
 • sertéstartás, sertéshizlalás, disznótartás, süldőtartás

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol

puhul

ige
 • lágyul, gyengül, petyhüdik, porhanyul, lottyad, fő, fől, köved (tájnyelvi)
 • enged, enyhül

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

szelep

főnév
 • szellentyű (régies), csappantyú, ventil (idegen), tolattyú

oldalsó

melléknév
 • oldalt lévő
 • oldalági, laterális (szaknyelvi)

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

levon

ige
 • elvesz, leszámít, leszámítol (régies), csökkent, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • (tanulságot): megállapít, absztrahál (idegen)
 • okul, tanul (valakitől)
 • (vitorlát): lehúz, bevon, bevesz

óvadék

főnév
 • kaució (régies), letét, biztosíték, pénzbiztosíték, kezesség, garancia, szavatolás, jótállás, bánatpénz, obligó (régies), zálog

szempillantás

főnév
 • pillantás, blikk (idegen), hunyorítás (tájnyelvi)
 • pillanat, perc, másodperc
 • (régies): nézés, tekintet

sző

ige
 • stoppol, beledolgoz, belesző
 • (beszédbe): belesző, beiktat, közbeiktat
 • (cselekményt): kialakít, alakít, formál, bonyolít, összebonyolít, összefűz
 • (tájnyelvi): (kavicsot) szöktet, kacsázik

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

vadkörte

főnév
 • vackor, vadóka (tájnyelvi)
 • vadkörtefa

titkol

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

semmis

melléknév
 • érvénytelen, hatálytalan, hatályon kívüli, hatályon kívül helyezett
 • semmitmondó, jelentéktelen

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

teve

főnév
 • a sivatag hajója
 • (egypúpú) dromedár

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

rászán

ige
 • ráfordít, rááldoz, áldoz, megspendíroz (bizalmas), bedob (bizalmas)
 • (rászánja magát): elhatározza magát, elszánja magát, eltökéli magát, ráadja a fejét (valamire), nekiáll, nekikezd

szavatolt

melléknév
 • garantált

tisztelettudó

melléknév
 • tiszteletteljes, becsülettudó (régies), respektuózus (régies), tisztességtudó, udvarias, előzékeny, illedelmes, illemtudó, alázatos, jól nevelt, jó magaviseletű, szófogadó, ildomos