július szinonimái

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszervez

ige
 • (valakit valahova): bevon, bevesz, beépít, beléptet, megagitál, bejuttat (valakibe), beszipkáz, megnyer (valakit valaminek)

zsuppol

ige
 • toloncol, kiutasít, kirak
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a július szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

hiú

melléknév
 • elbizakodott, beképzelt, nagyképű, öntelt, önelégült, önhitt, kérkedő, dicsekvő, magahitt (régies), magakellő
 • tetszelgő, piperkőc, tetsző, cicomázó, páváskodó
 • hiábavaló, üres, tartalmatlan, fölösleges, improduktív, haszontalan, céltalan

herdál

ige
 • pazarol, szór, tékozol, fecsérel, veszteget, pocsékol, prédál (pejoratív)

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

jobban

határozószó
 • inkább, erősebben, fokozottabban, nagyobb mértékben, alaposabban

képződik

ige
 • alakul, létrejön, lesz, létesül, szerveződik, keletkezik, támad, kerekedik, terem, képzik (tájnyelvi), formálódik, összetevődik

sületlenség

főnév
 • ostobaság, idétlenség, értelmetlenség, helytelenség, hülyeség, badarság, szamárság, marhaság (bizalmas), zagyvaság, bárgyúság, bolondság, butaság, zöldség (bizalmas), dőreség, halandzsa (bizalmas), blabla (bizalmas), hadova

főnixpálma

főnév
 • datolyapálma

folyamat

főnév
 • procedúra, eljárás
 • lefolyás, menet, sor, alakulás, történés

éjszakáz, éjszakázik

ige
 • éjjelez, virraszt, baglyoskodik (tájnyelvi), fenn van, bertáfol (tájnyelvi), éjész (tájnyelvi), lámpázik (tájnyelvi), kimarad, kimaradozik, kicsapong, mulat, lumpol (bizalmas), tivornyázik, dorbézol, murizik (bizalmas), dőzsöl, züllik, dáridózik, korhelykedik, baktol (tájnyelvi)
 • (valahol): meghál, alszik, megszáll

gagyog

ige
 • gőgicsél, gügyög, pöntyög, bugyog (régies)
 • (pejoratív): makog, beszél, jártatja a száját

keserves I.

melléknév
 • elszomorító, szomorú, szontyolító (tréfás), bánatos, bús, búsító, szívre ható, leverő, sanyarú, sanyargós (tájnyelvi), bajos, keservetes (tájnyelvi), mélabús, komor, fájdalmas, siralmas, nyomorúságos, szánalmas, gyászos, jajos (régies)
 • fáradságos, kínkeserves, nehéz, verejtékes, izzadságos, fárasztó, küzdelmes, kemény, kimerítő, vesződséges, kegyetlen, zord

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

lottyadt

melléknév
 • petyhüdt, ernyedt, lágy, elerőtlenedett, ványadt, fonnyadt, löttyedt, aszott
 • túlérett, lotyhadt, puha, szotyakos, lecses (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi)

közösül

ige
 • szeretkezik, ölelkezik, egyesül, koitál (idegen), nemileg érintkezik (valakivel), hál, elhál (régies), nőszik (régies), lefekszik (valakivel) (bizalmas), összefekszik (valakivel), megismer, paráználkodik, kefél (durva), kuffant, prütyköl, tücsköl, baszik (durva), kopulál (idegen), cseszik, toszik, fik (régies), kettyint (szleng), teker (szleng), fűrészel (szleng), mórázik (szleng), subázik (szleng), izél, dug (szleng), kúr (szleng), szöget húz (szleng), gyak (tájnyelvi), kamatyol (tájnyelvi), bikáskodik (tájnyelvi), kupakol (tájnyelvi), pitykézik (tájnyelvi)
 • párzik, párosodik, üzekedik, (hal) ívik, (sertés) görög (tájnyelvi), (sertés) búgat, (ló) fedez, (fajdkakas) dürög

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

izé II.

módosítószó
 • hát, szóval, hm

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

közelebbi

határozószó
 • szorosabb, közvetlenebb
 • részletesebb, pontosabb
 • közelebb eső, közelebb fekvő, innenső, következő

kamra

főnév
 • éléskamra, élelemtár, spájz (bizalmas), éléstár, kamara (tájnyelvi)
 • mellékhelyiség, fülke
 • lomtár, sufni (bizalmas), kamara (tájnyelvi)
 • rekesz, üreg, szívüreg
 • (szaknyelvi): telep, thalamus (idegen)
 • (szaknyelvi): visszafejtés

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

keménykötésű

melléknév
 • stramm (bizalmas), jó kiállású, sportos, kisportolt, edzett, izmos, erős, robusztus, tökös (szleng), markos (tájnyelvi)

közlés

főnév
 • kijelentés, megnyilatkozás
 • bejelentés, hirdetés, híradás, bemondás, tájékoztatás, értesítés, tudtul adás, közzététel, közhírré tétel, nyilvánosságra hozatal, publikálás, publikáció
 • tudósítás, közlemény, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), hirdetmény, tájékoztató