kimondott szinonimái

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mafla

melléknév
 • ügyetlen, ügyefogyott, bamba, élettelen, mamlasz, alamuszi, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), kuka (tájnyelvi), lüke (bizalmas), féleszű, balfék, málé, málészájú, mulya, együgyű, gügye, bugyuta, kusmók (tájnyelvi), maszla (tájnyelvi), tátombák (tájnyelvi), szájahűlt (tájnyelvi), bárgyú, gyámolatlan, teszetosza (bizalmas)

eladósodik

ige
 • tartozik (valakinek), adósságba veri magát, túlköltekezik, leég (szleng) Sz: nyakig úszik az adósságban; teste-lelke zálogban van
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kimondott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kidobál

ige
 • kihajigál, kiszór, kidobigál (tájnyelvi), kigórál (tájnyelvi), kihány, kilökdös, kivagdal, kivagdos, kilököd
 • elfecsérel, elpazarol, elszór

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

horkol

ige
 • hortyog, durmol, fűrészel (bizalmas), húzza a lóbőrt (bizalmas), horpitál (tájnyelvi), horsol (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi), szuszog
 • alszik Sz: húzza a vargákat a fagyon; szurkozza a vargacérnát; úgy alszik, mintha ökörbőrt húznának a fagyon

kijózanodik

ige
 • kitisztul a feje, magához tér, magához jön (tájnyelvi), kiocsúdik (tájnyelvi)
 • lehiggad, észre tér, lecsillapodik

kompatibilis

főnév
 • összeillő, összekapcsolható, összeilleszthető

szurkol

ige
 • izgul, szorong, retteg, fél, be van gyulladva (bizalmas), trémázik (szleng), parázik (szleng)
 • drukkol (bizalmas), buzdít, biztat, szorít (bizalmas)

halottasház

főnév
 • ravatalozó, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)

hajfürt

főnév
 • hajtincs, tincs, lokni, hajcsomó, huncutka, csiga, tekervény (régies)

emeletes

melléknév
 • többszintes
 • (szleng): bődületes, oltári (szleng)

hasonul

ige
 • idomul, igazodik, beolvad, beleolvad, asszimilálódik, alkalmazkodik

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

kréta

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

maga I.

névmás
 • önmaga, saját maga, magamaga

kínálás

főnév
 • ajánlás, ajánlat, kínálat, kínálgatás, tessékelés, kedveskedés

kibontakozik

ige
 • kibontja magát, kiszabadítja magát, kikászálódik, kifejlik
 • kirajzolódik, előtűnik, megmutatkozik, jelentkezik, kiválik
 • kialakul, kiformálódik, kifejlődik, kivirágzik, megizmosodik, beérik, kiforr, kifejtekezik (régies), kifejtőzik (régies)

kíván

ige
 • vágyik (valamire), vágyakozik, vágyódik, óhajt, áhít, akar, sóvárog, szomjaz, eped, ácsingózik Sz: feni rá a fogát; vásik rá a foga; fáj rá a foga; folyik a nyála utána; a lelke üdvösségét odaadná érte; áhítja, mint kecske a zöld ágat; kiveri érte a hideg
 • kér, elvár, megkövetel, szükségel (régies)
 • igényel, szorul (valamire)

lopódzik, lopózik

ige
 • lopakodik, lopódzkodik, lopózkodik, oson, oldalog, óvakodik, settenkedik, somfordál, sompolyog, setteng, surran, ólálkodik, sunnyog (tájnyelvi)
 • buddog (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi), lappaszkodik (tájnyelvi), lippeg-lappog (tájnyelvi), lopánkodik (tájnyelvi)

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

joviális

melléknév
 • derűs, jókedvű, vidám, nyájas, szíves, szívélyes, fidélis (régies)

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

machinál

ige
 • mesterkedik, ármánykodik, fondorkodik, ravaszkodik, áskálódik, piszkálódik, intrikál, fúr (valakit) (bizalmas), mószerol
 • ügyeskedik, taktikázik, manipulál, kombinál, variál (bizalmas)