kamra szinonimái

főnév
 • éléskamra, élelemtár, spájz (bizalmas), éléstár, kamara (tájnyelvi)
 • mellékhelyiség, fülke
 • lomtár, sufni (bizalmas), kamara (tájnyelvi)
 • rekesz, üreg, szívüreg
 • (szaknyelvi): telep, thalamus (idegen)
 • (szaknyelvi): visszafejtés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fel-alá, föl-alá

határozószó
 • ide-oda, előre-hátra, oda-vissza, összevissza

csökken

ige
 • mérséklődik, kisebbedik, alábbhagy, csillapodik, ereszkedik, apad, fogy, kevesbedik (választékos), csappan, zsugorodik, lanyhul, gyengül, lankad, ernyed, bágyad, konyul, leülepedik, leszáll, lesüllyed, lenyugszik, összehúzódik, redukálódik, egyszerűsödik
 • (érték): romlik, devalválódik (szaknyelvi), elértéktelenedik
 • csillapul, enyhül, csökik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kamra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jelent

ige
 • közöl, hírül ad, megmond, értesít, tudat, tudomásra hoz, tudósít, informál, referál, beszámol, számot ad
 • jelez, utal (valamire), rámutat
 • képvisel, jelöl, ábrázol, jelképez, kifejez, szimbolizál, vall (valamiről), értelme van, szól
 • számít (valakinek), tesz, ér

hónapos

melléknév
 • havi, egyhónapi, egyhavi
 • (zöldség): friss, primőr, fiatal, zsenge, gyenge, korai

hímvessző

főnév
 • férfi szeméremtest, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), pöcs (durva), fütykös (bizalmas), fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), lődörgő (tréfás), bögyörő (bizalmas), kuki (bizalmas), kukac (bizalmas), szerszám (szleng), karó (szleng), dákó (szleng), műszer (szleng), fegyver (szleng), fasz (durva), bille (tájnyelvi), bőrjankó (tájnyelvi), csőszbőgettyű (tájnyelvi), komagyűjtő (tájnyelvi), lányfúró (tájnyelvi)

hajcihő

főnév
 • hűhó, felhajtás, felfordulás, zűrzavar, kalamajka, cécó (bizalmas), balhé (szleng)
 • veszekedés, csetepaté, verekedés
 • lárma, ribillió, zsivaj

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)

szakadás

főnév
 • rés, nyílás, hézag, hasadék, lyuk
 • repedés, feslés, hasadás, tépés, törés
 • cezúra (választékos)
 • üzemzavar, áramszünet
 • meghasonlás, szétválás, különválás, felbomlás, eltávolodás

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

főcím

főnév
 • címfej (szaknyelvi), címsor (szaknyelvi)

élclap

főnév
 • (régies): vicclap

geodézia

főnév
 • (szaknyelvi): földméréstan, földmérés

kézi

melléknév
 • kézzel végzett, manuális (idegen), kézzel hajtott
 • hordozható

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

magasztos

melléknév
 • felmagasztosult, fenséges, fennkölt, emelkedett, magasröptű, felemelő, lélekemelő, szublimis (idegen), szárnyaló, méltóságteljes, ünnepélyes, ünnepi, patetikus

kulminál

ige
 • tetőzik, tetőpontra hág
 • delel
 • kicsúcsosodik

kancellár

főnév
 • korlátnok (régies)
 • írnok (régies)
 • kormányfő, miniszterelnök

jegenye

főnév
 • jegenyefa, jegenyenyár, jegenyenyárfa

kengyelfutó

főnév
 • futár (régies), hírnök, hírvivő, kurír (régies), gyorsfutár (régies)
 • pajzshordozó, fegyverhordó, csatlós

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény

kardinális2

főnév
 • bíboros, bíbornok (régies)

hozzájárul

ige
 • hozzátevődik, hozzáadódik
 • (költségekhez): kiegészít, megtold, beszáll (valamibe), adakozik
 • (valamihez): közreműködik, részt vesz (valamiben)
 • elősegít, előmozdít, megkönnyít

kerékpáros

főnév
 • biciklis, biciklista, bicajos (bizalmas), bringás (szleng), velocipédista (régies), cangás (szleng)

kukoricázik

ige
 • packázik, kitol (bizalmas), szemtelenkedik, szívat (szleng)
 • habozik, tétovázik