ehhez szinonimái

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kibukkan

ige
 • felmerül, előtűnik, kibújik, kitűnik, feltűnik

pórias

melléknév
 • parasztos, népi, falusi, egyszerű
 • közönséges, útszéli, goromba, durva, alpári, alantas, ocsmány, trágár, obszcén, ordenáré, vulgáris, mucsai (durva), tahó (bizalmas)
 • kulturálatlan, bárdolatlan, faragatlan, műveletlen, neveletlen, modortalan, nyers, tiszteletlen, szemtelen, pimasz, udvariatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ehhez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dühödt

melléknév
 • dühös, megdühödött, feldühített, dühöngő, bősz, bőszült, felbőszült, indulatos, felindult, ádáz, haragos, mérges, bosszús, felháborodott, nekivadult, eszeveszett, mérgelődő, dúló-fúló
 • tomboló (vihar)
 • szenvedélyes, bősz

csárda

főnév
 • kocsma, kocsmaház (régies), vendéglő, csapszék, poharazó, italmérés, betekint (tájnyelvi), lebuj (szleng)
 • fogadó, vendégfogadó, vendégház

cikornya

főnév
 • ékítmény, ékesség, dísz, díszítmény, ciráda, kacskaringó, cirkalom (régies), cifrázat, cifraság, cicoma, pompa, sujtás, cafrang (pejoratív), sallang, pucc (pejoratív)
 • szóvirág, frázis, szólam, ciráda

bevágódik

ige
 • becsapódik, becsukódik
 • (kötelék): bemélyed, benyomódik
 • beesik, bezuhan
 • (bizalmas): behízelgi magát, megkedvelteti magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), belopja magát a szívébe (valakinek), benyalja magát (szleng)

egyesült

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve

elkülönül

ige
 • különválik, szeparálódik, elhatárolódik, elválasztódik, szétválasztódik, izolálódik (szaknyelvi)
 • differenciálódik

lojális

melléknév
 • hű, hűséges, elvhű, rendületlen, állhatatos, ragaszkodó, kitartó, odaadó, kötődő, szilárd, méltányos, igazságos, fidélis (régies)
 • becsületes, jóhiszemű, egyenes
 • (régies): királyhű, királypárti

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

atommag

főnév
 • nukleusz

bebőrösödik

ige
 • (tej): bebőrödzik (tájnyelvi), bepillésedik, bepillézik (tájnyelvi), megfölösödik, (jég) becserjegezik (tájnyelvi)

elnadrágol

ige
 • (bizalmas): megnadrágol, elver, megrak, elfenekel, elpáhol, megvesszőz, megpálcáz, helybenhagy, eltángál, megruház (bizalmas), elnáspángol, elpüföl, eldönget, elcsépel (bizalmas), elrak (bizalmas), megdádáz (bizalmas), cincáz (tájnyelvi) Sz: kiporolja a nadrágját

emberiség

főnév
 • emberi nem, emberi nemzet (régies), emberi faj, emberfaj, ember, világ
 • (régies): emberség, emberiesség, humanitás, humánum

galandféreg

főnév
 • bélgiliszta, szalagféreg (régies), pántlikaféreg (tájnyelvi), pántlikagiliszta (tájnyelvi)

felkér, fölkér

ige
 • megkér, felszólít, megkeres
 • meghív, invitál

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

dugó

főnév
 • dugasz, stopli (bizalmas), tömítés, parafa dugó, szádló (régies)
 • stekker (bizalmas), villás csatlakozó, dugós csatlakozó, dugaszoló, banándugó
 • (közlekedési): torlódás, akadály, zavar
 • (bizalmas): gól
 • (bizalmas): elégtelen, egyes

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)

csempész1

ige
 • síbol (szleng), smugliz (bizalmas)
 • belecsúsztat, szöktet
 • (valamit valamibe): belecsempész, belelop

elintézés

főnév
 • elrendezés, lebonyolítás, megoldás, eligazítás, elsimítás, végrehajtás, véghezvitel, megvalósítás

feljelent, följelent

ige
 • elárul, beárul, felad, bevádol, besúg, bejelent, beköp (szleng), feldob (szleng), lebuktat (szleng), vamzol (szleng), denunciál (idegen)