házitanító szinonimái

főnév
 • magántanító, magántanár, nevelő, instruktor (régies), korrepetítor, preceptor (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyümölcsfa

főnév
 • csemegefa (tájnyelvi)

reneszánsz

főnév
 • újjászületés, újjáéledés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a házitanító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hanyatló

melléknév
 • halódó, dekadens (választékos)
 • erőtlen, bizonytalan, ingatag, roskatag, roskadozó, romló, megviselt, letűnő
 • visszafejlődő, regresszív (idegen), retrográd (szaknyelvi), süllyedő

gazdász

főnév
 • mezőgazdász, agronómus
 • gazdatiszt

futár

főnév
 • követ, küldött, küldönc, hírvivő, fullajtár, kengyelfutó, hírész (régies), hírnök, nyargonc (régies), futnok (régies), kurír (régies), csausz (régies), galapin (régies), herold (régies)
 • futó (szaknyelvi), huszár

félreismer

ige
 • aláértékel, lebecsül, alábecsül
 • túlértékel

hátgerinc

főnév
 • gerinc, gerincoszlop, gerinccsont (tájnyelvi), hátagerébe (tájnyelvi), spina dorsalis (szaknyelvi)

hozzálát

ige
 • hozzákezd, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, nekilát, hozzáfog, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiveselkedik, belekap

pszichológia

főnév
 • lélektan, lélekbúvárlat (régies)
 • lélekismeret (régies)

eső

főnév
 • permet, permeteg, szitálás, szemerkélés, csepergés, esőzés, zápor, zivatar, felhőszakadás, zuhé (bizalmas), özön

erélytelen

melléknév
 • határozatlan, bizonytalan, bizonytalankodó, habozó, gyenge, gyengekezű, teddide-teddoda, engedékeny, lagymatag, erőtlen, lágy, lanyha, tehetetlen, pipogya, gyámoltalan, jámbor, bátortalan, tutyimutyi, nyimnyám Sz: lágy, mint a tészta

céda I.

melléknév
 • erkölcstelen, parázna, ledér, feslett
 • (tájnyelvi): mihaszna, haszontalan
 • (tájnyelvi): rakoncátlan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rendetlen, hanyag, lompos

faj

főnév
 • nem, species (szaknyelvi)
 • emberfajta, rassz (szaknyelvi), fajzat (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)
 • nemzetség, család
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • műfaj

húzgál, huzigál

ige
 • ráncigál, cibál
 • húzogat

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

konzervatórium

főnév
 • zeneművészeti főiskola, zeneakadémia, konzi (bizalmas)

kétkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik, hezitál

háztűznéző

főnév
 • leánynéző, leánykérés, házlátás (tájnyelvi), háztűzlátás (tájnyelvi)

hangsúly

főnév
 • nyomaték, akcentus, emfázis (szaknyelvi), hangnyomaték
 • hangsúlyozás
 • hanglejtés
 • kiemelés, fontosság

hivatott

melléknév
 • (választékos): ihletett, predesztinált (idegen), vérbeli, rátermett, kompetens (szaknyelvi), autentikus, följogosított, illetékes, hozzáértő, szakértő, szakavatott, alkalmas, megbízható

keresztmetszet

főnév
 • harántmetszet, profil, keresztszelvény
 • átméret (tájnyelvi), szabványszelvény, oldalrajz
 • áttekintés

hentesüzlet

főnév
 • húsbolt, húsüzlet, hentesbolt, mészárszék, hússzék (régies)

gerinctelen

melléknév
 • gyenge jellemű, befolyásolható, megalkuvó, puha gerincű, csúszó-mászó, jellemtelen, elvtelen, szolgalelkű, köpönyegforgató, puhány, állhatatlan, hitvány, kóciporos (tájnyelvi) Sz: úgy táncol, ahogy fütyülnek; úgy fordul, ahogy a szél fúj; minden nyeregbe illik a segge (durva)

hónapos

melléknév
 • havi, egyhónapi, egyhavi
 • (zöldség): friss, primőr, fiatal, zsenge, gyenge, korai

készruha

főnév
 • konfekció (idegen), konfekcióáru