fűzfapoéta szinonimái

főnév
 • (pejoratív): költőcske, versfaragó, verselő, verskoholó, rímfaragó, rímgyártó, rímkovács, poetaszter (idegen), verzifikátor (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajadonfőtt

határozószó
 • fedetlen fővel, kalaplevéve, fedetlenül, mezítfej (tájnyelvi)

elhelyezkedés

főnév
 • helyzet, fekvés, beosztás, körülmény, konfiguráció (szaknyelvi), testtartás, póz, testhelyzet
 • állás, munka, hivatal, munkavállalás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fűzfapoéta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forral

ige
 • forrásba hoz, főz
 • ingerel, hevít, gerjeszt
 • tervel, kimódol, kifőz, kiagyal, főz (valamit)

feldagad, földagad

ige
 • felpuffad, felduzzad, felhólyagzik (régies), felpüffed, megdagad, dudorodik, evődik (régies), felguvadik (tájnyelvi), feljön (tájnyelvi), felnő (tájnyelvi), felpöcced (tájnyelvi)

fauna

főnév
 • állatvilág

eltüntet

ige
 • eldug, eltesz, eltávolít, megsemmisít, eloszlat, elsikkaszt, eltöröl, elvarázsol, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), eltökint (tájnyelvi), elpaterol (szleng)
 • (foltot) kivesz
 • ellop, eloroz, elemel, elcsór

furmányos II.

főnév
 • (régies): fuvaros

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

önkéntes II.

főnév
 • karpaszományos (régies)

elégedett

melléknév
 • megelégedett, nyugodt, boldog, békés, kiegyensúlyozott, örömteli, gondtalan, zavartalan, kielégült

éjszakás

melléknév, főnév
 • éjjeles, éjjeli műszakos

becsapódik

ige
 • becsukódik, bevágódik, betevődik, bezuppan (tájnyelvi)
 • (eső): beesik, becsap
 • csalódik, felsül, megjárja, pórul jár, befürdik (valamivel) (szleng), pofára esik (durva), bemázsál (tájnyelvi), csúffá lesz (tájnyelvi), felcsúfolódik (tájnyelvi)

elhitet

ige
 • bebeszél (bizalmas), bemesél, szuggerál, bedumál (szleng), megetet (szleng), bead (valakinek valamit) (szleng)

gyűjtőmedence

főnév
 • tartály, tároló, tározó (szaknyelvi)
 • ciszterna, víztartály, vízgyűjtő

hasonít

ige
 • magába olvaszt, befogad, bekebelez, asszimilál

kellemetlenkedik

ige
 • bosszant, alkalmatlankodik, akadékoskodik, okvetetlenkedik, ungorkodik (tájnyelvi), piszkálódik, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), furkálódik (tájnyelvi), nyaggat, molesztál, buzerál (szleng), zavar, háborgat, zaklat, nyúz, terhére van, terhel, borsot tör az orra alá, idegesít, mérgesít (valakinek)
 • (testrész, szerv): rendetlenkedik, rosszalkodik, rakoncátlankodik

imitt-amott

határozószó
 • helyenként, itt-ott, néhol, néhon (régies)
 • néha, néha-néha, egyszer-egyszer, szórványosan, elszórtan, elszórva, nagy néha, hébe-hóba, egyszer-másszor, ilitt-holott (tájnyelvi)

gagyog

ige
 • gőgicsél, gügyög, pöntyög, bugyog (régies)
 • (pejoratív): makog, beszél, jártatja a száját

fordítva

határozószó
 • ellenkezőleg, másképpen, fordítottan, visszafelé, ellenkező irányban, ellentétesen
 • megfordítva
 • helytelenül, balul, visszájára, visszájáról, fonákul

grafológia

főnév
 • íráselemzés, íráselmélet

igénylés

főnév
 • követelés, kérelmezés, kérvény, kérelem, folyamodvány
 • megrendelés(valamiről)(valamitől)

generális II.

főnév
 • tábornok, fővezér, főparancsnok
 • rendfőnök

felfegyverkezik, föl

ige
 • páncélt ölt, felvértezi magát, fegyverbe öltözik
 • felszereli magát

gyám

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás