kivár szinonimái

ige
 • megvár, kiböjtöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

élvezhetetlen

melléknév
 • fogyaszthatatlan, ehetetlen, se íze, se bűze, kellemetlen, éldelhetetlen (régies)
 • unalmas

éjszaka I.

főnév
 • éj (választékos), éjjel, sötétség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

károg

ige
 • zsörtölődik, elégedetlenkedik, kárál, huhog, huhogat (tájnyelvi), kuvikol
 • rikoltoz, lármázik
 • (varjú): kohog (tájnyelvi), krampog (tájnyelvi)

kakasülő

főnév
 • kakasgerenda (régies), macskafa (régies), tyúkülő (régies), tikhí (tájnyelvi)
 • (bizalmas): karzat, galéria

igénylés

főnév
 • követelés, kérelmezés, kérvény, kérelem, folyamodvány
 • megrendelés(valamiről)(valamitől)

kiszolgáltatottság

főnév
 • függőség, függés, alávetettség, alárendeltség

körömszakadtáig

határozószó
 • körömszakadtig, makacsul, végsőkig, teljesen, végső megfeszítésig

tárgyaló

főnév
 • ülésterem, tárgyalóterem

hazajár

ige
 • hazalátogat, kísért, eléjár (tájnyelvi)

hárs

főnév
 • hársfa, szádok, szádokfa
 • (régies): háncs, fakéreg

esős

melléknév
 • csapadékos, lucskos, nedves, licspocsos (tájnyelvi)

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

közbevág

ige
 • belevág, közbeszól, beleszól, félbeszakít, megszakít

látszerész

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

alakoskodás

főnév
 • színlelés, képmutatás, kétszínűség, kétszínűsködés, tettetés, disszimuláció (idegen)

mérgesít

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

megalkuvó

melléknév
 • opportunista, gerinctelen, elvtelen, defetista (idegen), tranzigens (idegen), konformista, helyezkedő

kivet

ige
 • kidob, kihajít, eltávolít, kipenderít, kilódít, kihány
 • kiközösít, kitaszít, kilök, kizár, száműz
 • kikerget, kiseprűz
 • (régies): kilő
 • (hálót): kifeszít
 • (valakire valamit): kiszab, kiró, előír, megállapít, kimér
 • megjósol, megjövendöl

kinevezés

főnév
 • kijelölés, kiválasztás, előléptetés, beiktatás, megbízás, meghatalmazás, feljogosítás, felhatalmazás, meghagyás
 • küldetés, feladat, hivatal, promóció (idegen), komisszió (idegen)

korong

főnév
 • kerék, kör
 • tányér, tárcsa
 • lemez, diszk (idegen)

mássalhangzó

főnév
 • konszonáns (szaknyelvi), főbetű (régies)

koholmány

főnév
 • valótlanság, kitalálás, kitaláció, kiagyalás, fikció, költemény, elmeszülemény, kacsa, agyrém, hamisság, humbug (bizalmas), hazugság, rágalom, inszinuáció (választékos), ráfogás

kazal

főnév
 • rakás
 • halom, csomó
 • asztag, boglya, petrence

költői

melléknév
 • lírai, poétikus
 • választékos, emelkedett, érzelemgazdag, ritmikus, ütemes, ékes (választékos), díszes (választékos), ékesszóló
 • érzelmes, ábrándos

megágyaz

ige
 • ágyat vet, ágyat bont, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi), ágyaz, megvet (ágyat), megcsinálja az ágyat, felágyal (tájnyelvi)
 • beágyaz, ágyat bevet, összeágyaz
 • (szleng): elbánik (valakivel)