felhalmozódás, fölha szinonimái

főnév
 • felgyülemlés, sokasodás, lerakódás, összetorlódás, megszaporodás, felszaporodás, tömörülés, összeállás, összehordás, akkumuláció (idegen), konglomeráció (idegen), tezaurálás (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

felingerel, fölinger

ige
 • felizgat, felkavar, felpiszkál, felpaprikáz, felhúz (szleng), cukkol, felvillal (tájnyelvi), felhegyeszt (tájnyelvi), felhergel, feldühít, dühbe hoz, kihoz a sodrából, felháborít, felbosszant, begyújt (tájnyelvi), feltüzel, felidegesít, felzaklat, fellázaszt (régies), felösztönöz (régies), fölzendít (régies), föleszel (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felhalmozódás, fölha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fedett

melléknév
 • zárt, védett, letakart, betakart
 • fedeles

elsüllyeszt

ige
 • meglékel, megfúr, elmerít, alámerít, bemárt, lebuktat, alábuktat, lenyom
 • eltüntet, megsemmisít, elnyel, elsikkaszt, eltemet

előjel

főnév
 • ómen, intő jel, figyelmeztetés, augurium (választékos), előszél

egyke

melléknév
 • egyetlen, egyetlenke, anyaegye (tájnyelvi), aranyszar (tájnyelvi), egyecske (tájnyelvi), egyfi (tájnyelvi)

feldolgozás, földolg

főnév
 • átalakítás, átdolgozás, átformálás, előkészítés
 • megoldás, témakezelés
 • gyártás, termelés, munka, előállítás

fetreng

ige
 • hánykolódik, hánykódik, dobálja magát, hányja-veti magát, vergődik, vonaglik, dénfereg (régies), dölöngőzik (régies)
 • forgolódik, hentereg, hempereg, fentereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi)
 • heverészik, lustálkodik, döglik (tájnyelvi)

nagyító II.

főnév
 • nagyítóüveg, nagyítólencse, lupe, górcső (régies), nézőcső (régies)

csonka

melléknév
 • megcsonkított, csonkolt, csonkult, amputált (szaknyelvi), kacska (tájnyelvi)
 • rokkant, nyomorék, mozgássérült, csonkabonka (tájnyelvi)
 • hiányos, befejezetlen, félbemaradt, tökéletlen, csorba (tájnyelvi)

cserszömörce

főnév
 • parókafa, szkumpia, szömörce, szumák, timorfa

alkalmasint

határozószó
 • valószínűleg, valószínűen, hihetőleg, gyaníthatólag, vélhetőleg, sejthetően, jószerivel, jórendin (régies), jószerint (régies), talán, esetleg

deklamál

ige
 • szaval, előad, szónokol

fodormenta

főnév
 • banyamenta (tájnyelvi)

galopp

főnév
 • vágta, vágtatás, kenter (idegen)
 • lóverseny, lovi (bizalmas)
 • galoppáda (idegen), ugrótánc, körtánc

iktató I.

melléknév
 • bevezető, besoroló, befogadó, betoldó, bejegyző, lajstromozó (régies), sorszámozó, kodifikáló (idegen)

harsan

ige
 • felharsan, felhangzik, megszólal, felzendül, felcsendül

felhatalmazás, fölha

főnév
 • meghatalmazás, megbízás, jogosultság, illetékesség, jogkör, hatáskör, jogosítvány, engedély

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan

felügyelő

főnév
 • felvigyázó, vigyázó, inspektor (régies), profosz (régies), provizor (idegen), kurátor, őr, gondnok, őrálló (régies), őrszem, ellenőr, kontrollőr (idegen)
 • rendőrfelügyelő, prefektus (régies)

hantol

ige
 • beföd, temet, kapar, ás, hantot szór (valamire)

felmagasztal, fölmag

ige
 • feldicsér, dicsőít, felemel, istenít, bálványoz, glorifikál (választékos), megdicsőít
 • kiemel, előléptet, eszményít, kitüntet, magas polcra emel(idegen)

eltérően

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, máshogyan, máshogy, más módon, másmint (régies)

fényez

ige
 • fényesít, csiszol, políroz (szaknyelvi), lakkoz, lazúroz (szaknyelvi), politúroz (idegen), glancol (bizalmas)

harmadszor

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben (választékos), harmadjára
 • harmadsorban, pro tertio (idegen), harmadikként