impresszió szinonimái

főnév
 • benyomás, hatás, érzés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

páternoszter

főnév
 • felvonó, örökmozgó, folytonjáró, lift

bosszankodik

ige
 • felbosszankodik, mérgelődik, dühöng, orrol, füstölög, fortyog, hergelődik (tájnyelvi), indignálódik (régies), dúl-fúl, haragszik, prüszköl Sz: eszi a méreg; nyeli a mérgét; bántja a csőrét (valami); szúrja a szemét (valami); eszi a fene (valami miatt); eszi a kefét (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a impresszió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

húzódozik

ige
 • vonakodik, fanyalog, kelletlenkedik, finnyáskodik, ódzkodik, irtózik, iszonyodik, iszkódik (tájnyelvi), szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, mentegetőzik, kibúvót keres, kéreti magát, fázik (valamitől) (bizalmas), ellenkezik, vakaródzik, vakarózik, húzódik
 • idegenkedik, kerül, undorodik

hangvétel

főnév
 • stílus
 • hangnem

hajózható

melléknév
 • navigábilis (szaknyelvi)

galandféreg

főnév
 • bélgiliszta, szalagféreg (régies), pántlikaféreg (tájnyelvi), pántlikagiliszta (tájnyelvi)

igényes

melléknév
 • alapos, nagyigényű, akkurátus (bizalmas, pejoratív)
 • finnyás, válogatós, akadékoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hiperkritikus (pejoratív)
 • kényes, érzékeny, odafigyelést igénylő
 • drága, különleges, értékes, becses
 • kifinomult, csiszolt, pallérozott, színvonalas, választékos

jócskán

határozószó
 • bőven, bőségesen, bőséggel, meglehetősen, alaposan, nagymértékben, jelentős mértékben, számottevően, igencsak, ugyancsak, eléggé, móddal (tájnyelvi), jómódin (tájnyelvi)
 • sokáig, jó darabig

rüszt

főnév
 • lábfej, csüd

felszólal, fölszólal

ige
 • előad, hozzászól, szólásra emelkedik, szót kér, átveszi a szót, beszédet mond, szónokol, szpícsel (szleng), interpellál (idegen), remonstrál (idegen)
 • beleavatkozik, közbeveti magát, közbenjár, pártfogol
 • tiltakozik (valami ellen), szembehelyezkedik, szembeszáll, ellenszegül, ellenez

felmagasztal, fölmag

ige
 • feldicsér, dicsőít, felemel, istenít, bálványoz, glorifikál (választékos), megdicsőít
 • kiemel, előléptet, eszményít, kitüntet, magas polcra emel(idegen)

diadém

főnév
 • fejdísz, homlokdísz, fejék, homlokék, istifán (régies)

festmény

főnév
 • kép, tabló, piktúra (régies), festvény (régies), mázolmány (pejoratív), pingálmány (pejoratív), vászon, táblakép, pannó (idegen), freskó

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

képzettség

főnév
 • végzettség, kiképzés, felkészültség, készültség, erudíció (idegen), műveltség, tudás, jártasság, tanultság, kvalifikáció, szakképzettség, képesítés, gyakorlat, szakavatottság, szakértelem

lazsnakol

ige
 • üt, ver, üt-ver, püföl, páhol

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

inda

főnév
 • hajtás, kacs, szár, bajusz (régies), vessző

huncut I.

melléknév
 • csalafinta, furfangos, ravasz, alattomos, sunyi, dörzsölt (bizalmas), trükkös (bizalmas), cudri (tájnyelvi), góbé (tájnyelvi) Sz: szeme sem áll jóra
 • hamis, hamiskás, pajkos, játszi, mókás, bohókás
 • engedetlen, csintalan, rakoncátlan
 • pajzán, dévaj (választékos), kacér

ízzé-porrá

határozószó
 • apróra, darabokra, szilánkokra, pozdorjává, ripityára, miszlikbe (bizalmas), porodos-porrá (régies), rapityára (tájnyelvi)

kivezet

ige
 • kikísér, kisegít
 • (út): kivisz, elvezet
 • megszüntet, (adatot) töröl, kiiktat

intimbetét

főnév
 • tisztasági betét, betét

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

jegyes1

főnév
 • mátka, jövendőbeli
 • szíve választottja
 • ara, menyasszony
 • vőlegény

kocsi

főnév
 • gépkocsi, személyautó, autó, taxi, tragacs (szleng), járgány (bizalmas)
 • (bizalmas): autóbusz, trolibusz, troli (bizalmas)
 • villamos, tuja (szleng), sárgaság (szleng), zötyögő (szleng)
 • hintó, fogat
 • szekér
 • fiáker, konflis
 • vagon