hangfelvétel szinonimái

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

igazság

főnév
 • igaz, való, bizonyosság, valóság, tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas (idegen)
 • igazságszolgáltatás, bíróság

másnapos

melléknév
 • macskajajos (bizalmas), kótyagos, katzenjammeros (bizalmas), borbeteg (tájnyelvi), borverte beteg (tájnyelvi), zákányos (tájnyelvi) Sz: cérnán lógnak a szemei
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hangfelvétel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

habzsol

ige
 • fal, zabál (szleng), faldoklik (régies), elnyel Sz: nyeli, mint kacsa a nokedlit
 • élvez

főbűnös

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

fogász

főnév
 • fogorvos, fogszakorvos, dentista (régies)
 • fogtechnikus

felbuzdulás, fölbuzd

főnév
 • nekibuzdulás, nekihevülés, hév, lendület, lelkesedés, elragadtatás, buzgóság, eksztázis

halálozás

főnév
 • haláleset, meghalás, halandóság

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

pitizik

ige
 • (kutya) szolgál
 • (szleng): kér, könyörög, kunyerál, esedezik

emelet

főnév
 • szint, felház (régies), kontignáció (régies)
 • (régies): emelvény

eltérően

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, máshogyan, máshogy, más módon, másmint (régies)

borospohár

főnév
 • kupa, kehely, serleg

ernyedt

melléknév
 • lankadt, fáradt, elerőtlenedett, erőtlen, erejét vesztett, elcsigázott, kimerült, enervált, bágyadt, gyenge, lagymatag, pilledt (tájnyelvi), tikkadt, tottyadt (tájnyelvi)
 • petyhüdt, megereszkedett, lottyadt
 • (tájnyelvi): elnyűtt, kopott, vásott, foszladozó

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

igazságtalanság

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, jogsértés, méltánytalanság, törvénysértés, jogtiprás, inkorrektség, részrehajlás, elfogultság
 • kivételezés

kitálal

ige
 • feltálal, kitölt, kiszed, kiadagol, kioszt, szétoszt, szervíroz
 • elmond, előad, felfed, feltár, elárul, leleplez, kitereget, kipakol (szleng), nyilvánosság elé visz, pertraktál (idegen)

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

hangos

melléknév
 • hallható, messze hangzó
 • zajos, lármás, harsány, zsivajgó, nagyhangú, eget verő, fülsiketítő, fülhasogató, dobhártyarepesztő, bömbölő, rikácsoló, ricsajos, fülsértő, átható

gyümölcsös II.

melléknév
 • gyümölcstartalmú, gyümölcsízű

házikó

főnév
 • házacska, kis ház, lak (régies), kunyhó, vityilló, kulipintyó (bizalmas), házicskó (tájnyelvi), kalyiba, bódé (pejoratív), viskó, bodega (pejoratív), putri, házka (tájnyelvi), kásze (tájnyelvi), gurgyal (régies)

karikatúra

főnév
 • torzítás, túlzás, kifigurázás, paródia
 • utánzat, torzkép, torzalak, eltorzítás (régies)
 • gúnyrajz

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

fránya II.

főnév
 • (szitkozódásban): fene, manó

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

katonáskodik

ige
 • szolgál
 • vitézkedik (régies), harcol