kihajtó I. szinonimái

melléknév
 • kiűző, elűző, kikergető, elkergető, elhajtó

kihajtó II. szinonimái

főnév
 • hajtóka, fazon, gallér, rever (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fésülködik

ige
 • fésülődik (tájnyelvi), simakodik (tájnyelvi)

egyéni

melléknév
 • szubjektív, individuális, egyedi, magán-, privát, saját, személyes, személyi, alanyi
 • eredeti, sajátos, sajátságos, originális, jellegzetes, karakterisztikus, speciális, specifikus, különös, különleges, szokatlan, rendkívüli, öntörvényű, autonóm
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kihajtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kettecskén

határozószó
 • kettesben, párosan, négyszemközt, szemtől szembe, te meg én

járóka

főnév
 • hempergő, járószék, körálló (tájnyelvi), állóka (tájnyelvi)

író I.

melléknév
 • fogalmazó, alkotó

hitszegő

melléknév
 • hazug, áruló, megbízhatatlan, állhatatlan, hűtlen, hittörő, szószegő
 • esküszegő
 • perfid (régies), hitehagyó, renegát
 • kétkulacsos, kétszínű, ludas, csalfa, csalárd, illojális
 • (házastárs, szerelmes): hűtlenkedő, erkölcstelen

kiegészít

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, kitold, told, toldoz, ráad, pótol, kipótol, kompletál (idegen), kibővít, kiterjeszt, kitágít, gyarapít, nagyobbít, kikerekít

kivételes

melléknév
 • rendkívüli, különleges, egyedülálló, páratlan, kiemelkedő, kimagasló, példátlan, hallatlan, szokatlan, ritka, eredeti, óriási, fantasztikus, párját ritkító, döbbenetes, excepcionális (idegen), zseniális
 • kedvezményes, kiváltságos, protekciós, preferenciális (idegen)

szomszédos

melléknév
 • határos, közeli, közellevő, környező, megyés (tájnyelvi)

hajhász1

ige
 • keres, kutat, kajtat, vizslat, kasmatol (régies), szorgalmaz, fáradozik
 • hajszol, hajkurász, űz, kerget, üldöz, vadászik, szimatol

gyújtó II.

főnév
 • gyufa, tűzszerszám (régies), villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
 • öngyújtó
 • kanóc

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

hangosbemondó

főnév
 • hangosbeszélő, hangosanbeszélő, hangszóró, megafon, hangtölcsér, duda (tájnyelvi)

kollekció

főnév
 • gyűjtemény
 • árumintakészlet, mintakészlet, mintakollekció

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

megőröl

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

kiharcol

ige
 • kivív, kiverekszik, kiküzd, kierőszakol, kikényszerít, kivisz, keresztülvisz, kibrusztol (szleng), elintéz

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)

kiskorú

melléknév
 • fiatalkorú, fiatal, gyámkorú (régies), minorennis (idegen), minor (idegen)
 • tizenéves, tinédzser, tini, kamasz, serdülő
 • ifjú, nőtelen (régies), siheder (bizalmas), bakfis
 • fejletlen, éretlen

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

kiles

ige
 • kifürkész, kikémlel
 • kinéz, kimásol, kipuskáz (bizalmas)
 • (alkalmat) kivár

jelent

ige
 • közöl, hírül ad, megmond, értesít, tudat, tudomásra hoz, tudósít, informál, referál, beszámol, számot ad
 • jelez, utal (valamire), rámutat
 • képvisel, jelöl, ábrázol, jelképez, kifejez, szimbolizál, vall (valamiről), értelme van, szól
 • számít (valakinek), tesz, ér

kiterít

ige
 • széthajt, kihajt, kibont
 • kitár, széttár, kiterjeszt, kifeszít
 • szétszór, szétterít
 • kiakaszt, kiaggat, kitereget
 • felravataloz, ravatalra tesz, elnyújtóztat (tájnyelvi), kinyújtóztat (tájnyelvi)

libben

ige
 • lebben, repdes, lippeg (régies), hibban (tájnyelvi)
 • szökell, táncol