hiszen, hisz I. szinonimái

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

hiszen, hisz II. szinonimái

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)

autójavító

főnév
 • autószerelő műhely, gépjárműjavító, gépkocsiszerviz, autószerviz, szerviz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hiszen, hisz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

házitanító

főnév
 • magántanító, magántanár, nevelő, instruktor (régies), korrepetítor, preceptor (régies)

gumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies), ebonit, macskaméz (régies)
 • gumiabroncs, kerékvető
 • radír, radírgumi, törlőgumi
 • (szleng): óvszer, koton (bizalmas), köpeny (szleng), munkaruha (szleng), zokni (szleng)

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

festékpárna

főnév
 • bélyegzőpárna

hévíz

főnév
 • termálvíz, hévvíz (régies)
 • gyógyvíz, hőforrás, meleg forrás
 • termálforrás, hévfürdő (régies), gyógyfürdő, termálfürdő

igen I.

határozószó
 • nagyon, túlságosan, nagymértékben, jelentősen, tetemesen, rendkívül, szerfelett, rettentően, igencsak (tájnyelvi), ugyancsak, igazán

ráránt

ige
 • ráhúz
 • (zenét): rákezd, ráhúz

far

főnév
 • fenék, ülep, hátulsó fél, hátsó, popsi (bizalmas), popó (bizalmas), alfél, hátsó fertály, ülőgumó (tréfás), koffer (bizalmas), tompor, segg (durva), valag (durva)
 • tat, hátsó rész, hátoldal

evőeszköz

főnév
 • evőkészlet, eszcájg (idegen)

csapódik

ige
 • ütődik, verődik, vágódik, ütközik, felütközik (szaknyelvi), hánykolódik, csappan (tájnyelvi), csapkolódik (tájnyelvi)
 • (folyadék): fröccsen, loccsan, löttyen
 • (ajtó): bevágódik, csukódik, záródik, zárul
 • (valakihez, valamihez): csatlakozik, szegődik, társul, pártol

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

imposztor

főnév
 • rosszcsont, rosszaság, rosszposztó, ördögfióka, gézengúz, huncut, kópé, csibész, selma (régies)
 • gazember, gonosztevő, bűnöző, csirkefogó, szélhámos, himpellér, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler (bizalmas)

jénai

melléknév, főnév
 • tűzálló (edény)

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

kifutó

főnév
 • gurulópálya, leszállópálya
 • küldönc, boy (idegen), kihordó, kézbesítő, hivatalsegéd

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

hazakísér

ige
 • hazavezet, hazakezel (tájnyelvi), hazaduvaszt (tájnyelvi), hazakísért (tájnyelvi)

húshagyókedd

főnév
 • farsangutolja (tájnyelvi), húshagyat (tájnyelvi)

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

kifogásol

ige
 • beleköt, fennakad, nehezményez, sérelmez, rosszall, kritizál, bírál, inkriminál, kifogása van (valami ellen), kifogást emel (valami ellen), szóvá tesz, panasza van, panaszt emel (valami ellen), hiányol, helytelenít, felpanaszol, kivetnivalót talál, óvást emel, becsmérel