csépel szinonimái

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vasal

ige
 • simít, simáz (tájnyelvi), egyenget
 • patkol, patkóz (tájnyelvi)
 • (valakihez, valamihez): bilincsel, béklyóz
 • (fatárgyat vaslemezzel): megerősít, fölszerel

nyombél

főnév
 • patkóbél, duodenum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csépel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

címjegyzék

főnév
 • címtár (régies), lajstrom, leltár, lista
 • irodalomjegyzék, bibliográfia, könyvészet, forrásjegyzék, repertórium

besötétedik

ige
 • esteledik, beesteledik, alkonyodik, bealkonyodik, alkonyul, bealkonyul (választékos), leszáll az este, szürkül
 • beborul, befelhősödik, elfeketedik, elszomorodik (választékos), elhomályosodik

beleszámít

ige
 • beleszámol, belevesz, beleért, hozzászámít, hozzáért, belekalkulál, hozzávesz, beletud, betud
 • beletartozik, beleesik, beleértődik

átejt

ige
 • (szleng): becsap, félrevezet, megtéveszt, beugrat, rászed, elbolondít, megcsal, megtréfál, felültet (bizalmas), bepaliz (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), átvág (szleng), megetet (szleng), befírol (szleng), meghintáztat (szleng), átcsesz (szleng), átbasz (durva) Sz: a bolondját járatja (valakivel); lóvá tesz; csőbe húz (szleng); átdob a palánkon (szleng)

csapol

ige
 • csapra ver, csapra üt
 • ereszt, folyat, enged, szivattyúz

dézsmál

ige
 • lop, elvesz, elemel, elvisz, eltulajdonít, fosztogat, elcsen, elcsór (szleng), elsinkófál (bizalmas)
 • vámol (régies), harácsol, zabrál (régies), zsákmányol

közbiztonság

főnév
 • közbátorság (régies)

ajánlkozik

ige
 • felajánlkozik, kínálkozik, vállalkozik, jelentkezik, kínálkodik (tájnyelvi)

abszolút II.

határozószó
 • (bizalmas): teljesen, abszolúte

áldoz

ige
 • (szertartásban): felajánl, bemutat
 • (vmely ügyért vmit): odaad, szentel
 • (valamire): költ, kiad, ráfordít, rászán, fordít

divatjamúlt

melléknév
 • ódivatú, idejétmúlt, idejemúlt, régimódi, régies, ómódi, ósdi, ódon, elavult, korszerűtlen, túlhaladott, özönvíz előtti, ócska, avítt, avult, avatag, ásatag, levitézlett

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

felhalmozódás, fölha

főnév
 • felgyülemlés, sokasodás, lerakódás, összetorlódás, megszaporodás, felszaporodás, tömörülés, összeállás, összehordás, akkumuláció (idegen), konglomeráció (idegen), tezaurálás (szaknyelvi)

élvezetes

melléknév
 • élvezhető, kellemes, kellemetes (régies), jóleső, gyönyörűséges, örömteli, mennyei, kéjes, szórakoztató, ízes, jóízű, ínycsiklandozó

cseppnyi, csöppnyi

melléknév
 • kicsi, kicsiny, kicsike, pici, picike, piciny, pirinyó, icipici, parányi, apró, apróka, pöttöm, szikrányi, szemernyi, csipetnyi, liliputi, pindurka, picurka, pincurka, piti, bagatell, mini (bizalmas), miniatűr, satnya, csenevész, törpe, hitványka, mikroszkopikus, cseppinkó (tájnyelvi), cseppintés (tájnyelvi), cseppke (tájnyelvi), csepptényi (tájnyelvi), eleső (tájnyelvi), krükk (tájnyelvi)

cifráz

ige
 • díszít, felékesít, ékesít, szépít, tarkáz, fodroz, hímez, kivarr (tájnyelvi), paszományoz (régies), dekorál, díszbe öltöztet, cicomáz, piperéz, cikornyáz, cafrangoz (régies), ficeréz (régies)
 • mellébeszél, cirkalmaz, köntörfalaz

csüng

ige
 • csügg, lóg (bizalmas), függ, csüllöng (tájnyelvi), fityeg, ityeg-fityeg, leffeg (tájnyelvi), himbálódzik, himbálózik, lóbálódzik (valamin), lóbálózik, csilleng (régies), laffog (tájnyelvi), csüng-büng (tájnyelvi), billangózik (tájnyelvi), líg-lóg (tájnyelvi), ficsinkázik (tájnyelvi), tőgyel (tájnyelvi)
 • (valakin): ragaszkodik (valakihez), rajong (valakiért), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, kényeztet, ajnároz, tutujgat (tájnyelvi), nyászálódik (tájnyelvi), nyáskotol (tájnyelvi)

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

betelepít

ige
 • beköltöztet
 • benépesít
 • beültet, beplántál, meghonosít (valahol valamit)

delegáció

főnév
 • küldöttség, követség (régies), deputáció (idegen)
 • bizottság

elvégre

határozószó
 • utóvégre, utóvégre is, végre is, végül is, végtére, végtére is, végeredményben, legvégre (régies), lényegében, hiszen, hát, éppen, tulajdonképpen, voltaképpen
 • (régies): végül, végezetül