gyáros szinonimái

főnév
 • gyártulajdonos, üzemtulajdonos, nagyiparos, gyárnok (régies), producens (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

göngyöleg

főnév
 • burkolat, burkoló, takaró, csomagolóanyag, csomagolóeszköz
 • csomagolás, tok, héj, burok
 • bála, csomag, köteg, csomó, türedék (régies), tekercs, gombolyag, gomolyag (tájnyelvi), nyaláb, paksaméta

ócskapiac

főnév
 • zsibvásár, zsibogó (tájnyelvi), ószer (tájnyelvi), tangó (szleng), adjakendfel-piac (tájnyelvi), rongypiac (tájnyelvi), zsibpiac (tájnyelvi), bolhapiac
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyáros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gesztikulál

ige
 • hadonászik, ágál, taglejtéssel kifejez, mutogat, hadécsol (tájnyelvi)

felülemelkedik, fölü

ige
 • (valamin): túllép, túlteszi magát (valamin), úrrá lesz, túljut

feloldoz, föloldoz

ige
 • kibont, kioldoz
 • szabaddá tesz, kiszabadít, megszabadít
 • abszolvál (szaknyelvi), fölment, mentesít, megbocsát, megkegyelmez, rehabilitál

esküszöveg

főnév
 • esküforma, eskü

grimasz

főnév
 • fintor, arcfintorítás, fintorgás, arcrándítás, maskaraarc (tájnyelvi)

hangfogó II.

főnév
 • szordínó (választékos)

pang

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

elnevel

ige
 • félrevonul, elkényeztet, elkapat

elkeseredés

főnév
 • szomorúság, fájdalom, bánat, lehangoltság, levertség, rosszkedv, kétségbeesés, reményvesztettség, kedvetlenség, keserűség, csüggedtség, pesszimizmus

berobog

ige
 • beérkezik, befut
 • bevágódik, beront, besiet, megjön, beviharzik, beszáguld

elrémül

ige
 • megijed, elborzad, elszörnyed, elképed, elijed, elretten, megrendül

harmat

főnév
 • ködpára, nedvesség, lust (tájnyelvi), lam (tájnyelvi), cseter (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • harmatcsepp, gyöngyharmat, harmatgyöngy (régies), csépgyöngy (régies)
 • (régies): vízcsepp, könny, verejték

hiszékeny

melléknév
 • naiv, gyermeteg, hiedékeny (régies), hiszes (tájnyelvi), együgyű, gyanútlan, jóhiszemű, óvatlan

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

jelen II.

főnév
 • ma, jelenkor
 • pillanat

gyászmise

főnév
 • rekviem, halotti mise, engesztelő szentmise, gyászszertartás, halotti szertartás

gépgyártás

főnév
 • géptermelés, gépipar

hajnyírás

főnév
 • hajvágás, nyiratkozás, birkanyírás (tréfás), kopaszítás

január

főnév
 • elsőhó (régies), télhó (régies), Boldogasszony-hó (régies), Boldogasszony hava (régies), Vízöntő hava (régies), deréktél (régies)

gyorsúszás

főnév
 • kallózás, sprint (bizalmas)

fenyeget

ige
 • fenyegetődzik, fenyegetőzik, fenyít (régies), ijeszt, ráijeszt, ijesztget, riogat, rémisztget
 • sakkban tart
 • veszélyeztet, küszöbön áll, a levegőben lóg

hall2

főnév
 • előtér, előcsarnok, váróterem, várószoba, társalgó, foyer (idegen)

jégverés

főnév
 • jégeső, jég, kőeső (tájnyelvi)