mersz szinonimái

főnév
 • bátorság, merészség, kurázsi (bizalmas), elszántság, vakmerőség, lelkierő, rettenthetetlenség, kiállás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fokozás

főnév
 • növelés, erősítés, emelés, súlyosbítás, felerősítés
 • öregbítés, hatványozás, lelkesítés, nagyítás, sokszorozás
 • nagyobbítás

mosdótál

főnév
 • lavór (bizalmas), mosdócsésze, kézmosó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mersz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvakul

ige
 • megvilágtalanodik (tájnyelvi), elveszti a szeme világát

maródi

melléknév
 • (tájnyelvi): gyengélkedő, beteg, beteges

magabiztos

melléknév
 • öntudatos, önérzetes, határozott, biztos fellépésű, önbizalmas (régies), magabízó (régies)

lantos

főnév
 • (régies): énekes, dalnok, énekmondó, bárd (régies), trubadúr (régies), igric (régies), regös (régies)
 • költő, poéta

ménes

főnév
 • lócsorda
 • méntelep

működés

főnév
 • tevékenység, ténykedés, cselekvés, funkció, funkcionálás, munkálkodás, fungálás (idegen), ügyködés
 • járás, üzemelés

kontingens

főnév
 • hozzájárulás, járulék, rész, hányad, arány
 • létszám, mennyiség

klímaberendezés

főnév
 • légkondicionáló, levegőszabályozó, hőmérséklet-szabályozó

himnusz

főnév
 • ünnepi dal, magasztalás, dicsének, óda, örömének, istenáldás (tájnyelvi)
 • (bizalmas): dicshimnusz

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

nagyravágyás

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

nyomatékos

melléknév
 • kiemelt, hangsúlyozott, fontos
 • világos, határozott, kifejezett, komoly
 • hangsúlyos, akcentuált (választékos), emfatikus
 • súlyos, fajsúlyos, nehéz, erőteljes
 • jelentős, jelentőségteljes, sokatmondó, jelentékeny, alapos, nyomós, hathatós, számba veendő, mellőzhetetlen, mértékadó, mérvadó, életbe vágó, létfontosságú, vitális (régies), sorsdöntő

dajkál

ige
 • ringat, nevel, táplál, ápol, gondoz, gondot visel (valakire), őriz
 • becéz, babusgat, pátyolgat, szeretget, simogat, ölelget, cirógat, kényeztet, ajnároz, pesztrál, csicsígat (tájnyelvi), dúcoltat (tájnyelvi)
 • (érzést): ápol, ébren tart, dédelget, melenget

rámenős

melléknév
 • erőszakos, tolakodó, pofátlan, törtető, kíméletlen, akarnok, határozott, céltudatos
 • (sportban): belemenős

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

megtisztelő

melléknév
 • kitüntető, elismerő(idegen)

mosdótál

főnév
 • lavór (bizalmas), mosdócsésze, kézmosó

palástol

ige
 • titkol, titokban tart, leplez, takargat, kendőz, elkendőz, rejteget, elfed, eltakar, elhallgat, álcáz, visszafojt

militáris

melléknév
 • katonai, hadi

matróna

főnév
 • (választékos): idős nő, öregasszony, idős hölgy

munkaerő

főnév
 • munkavállaló, munkás, dolgozó, alkalmazott
 • munkabírás, energia

papírkereskedés

főnév
 • papírbolt, papírüzlet, papír- és írószerbolt, papír- és írószer-kereskedés, ápisz (bizalmas)