hinta szinonimái

főnév
 • hinga (régies), lóba (régies), lóga (régies), limba (tájnyelvi), lólinka (tájnyelvi), galló (tájnyelvi), hajsóka (tájnyelvi), hilinta (tájnyelvi), gallóka (régies), libikóka, mérleghinta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rézsút

határozószó
 • ferdén, rézsútosan, haránt (választékos), átlósan, lejtősen, csapinósan (régies), srégen (bizalmas), félszántúlag (tájnyelvi), kétszántúlag (tájnyelvi)

idéz

ige
 • berendel, beidéz, magához rendel, ideparancsol, hív
 • megjelenít, megidéz, felelevenít, felemlít, előhoz, felhoz
 • citál
 • hivatkozik
 • rához (bajt)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hinta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazakerül

ige
 • hazajut, hazamegy, hazaér, hazaérkezik, hazakerekedik (tájnyelvi), hazavágódik (tájnyelvi), megkerül

gőzölög

ige
 • párolog, gőzzé válik, párállik (régies), kipárolog, kigőzölög, füstöl (régies)

gépgyártás

főnév
 • géptermelés, gépipar

fénytörés

főnév
 • sugártörés, refrakció (szaknyelvi)

herkentyű

főnév
 • furcsaság, ketyere (bizalmas), kütyü (bizalmas), miskulancia (bizalmas), vacak, izé (bizalmas), bizbasz (durva)

időszerűtlen

melléknév
 • idejétmúlt, elavult, korszerűtlen
 • alkalmatlan, tárgytalan, inkonveniens (idegen)

rámordul

ige
 • rákiabál, rászól, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas)

fakszimile

főnév
 • hasonmás, másolat, kópia, reprint (kiadás)

étkezik

ige
 • eszik, táplálkozik, kosztol (bizalmas), fogyaszt, lakomázik, lakmározik, falatozik, eszeget, eddegél, majszol, kanalaz, bekebelez, tömi a majmot, zabál (szleng), kajál (szleng), kosztolódik (tájnyelvi)

családnév

főnév
 • vezetéknév, családi név

fekvőhely

főnév
 • ágy, fekhely, hálóhely, alvóhely, nyughely, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

illetőleg I.

határozószó
 • illetően, ami ezt illeti, erre nézve, e tekintetben, vonatkozólag, kapcsolatban (valamivel)

jelentkezés

főnév
 • ajánlkozás, benevezés, ígérkezés, vállalkozás, pályázat, kínálkozás
 • megjelenés, előfordulás, fölmerülés, fölbukkanás, mutatkozás, eljövetel
 • bemutatkozás, prezentáció (idegen)

körbe

határozószó
 • körül, köröskörül, karikába, körben

kifejezéstelen

melléknév
 • semmitmondó, jellegtelen, lárvaszerű, lélektelen, bamba, sztereotip (idegen), üres, érzéstelen, lapos, szellemtelen, érdektelen, sivár, együgyű, jelentéktelen, szürke

híradó II.

főnév
 • hírek, híradás, krónika, közlöny, tudósítás
 • (régies): hírvivő, hírnök, herold (régies), hírmondó, hírhozó, követ, futár

hátsó II.

főnév
 • hátsó rész, fenék, ülep, far, popó (bizalmas), popsi (bizalmas), segg (durva), valag (durva), alapszerv (tréfás), sejhaj (tréfás), ülőgumó (tréfás), alfél, alváz (szleng), csücsülő (tréfás), délisarok (tréfás)

hullámos

melléknév
 • tajtékos, habos, kavargó, hullámzó
 • göndör, gyűrűs

kicsal

ige
 • előcsalogat, elővarázsol, kihúz, kiprésel, előhív
 • kiszed, kisvindliz (bizalmas), kicigánykodik, ablézol (tájnyelvi), hucsor (tájnyelvi)
 • megszólaltat

hódol

ige
 • megalázkodik, engedelmeskedik, szolgál, térdre esik, aláveti magát (valakinek), arcra borul (valaki előtt)
 • tisztel, respektál, méltányol, csodál, bálványoz, ad, leborul (valaki előtt), meghajol (valaki előtt), tiszteleg
 • (szokásnak, szenvedélynek) enged, teret ad, szabad folyást enged

gyalázat

főnév
 • sérelem, csorba, szégyenfolt, szégyenbélyeg, szégyen, infámia (idegen), ignomínia (idegen)
 • becsületsértés, rágalmazás, mocskolás
 • meggyaláztatás, megalázás, pironság (régies)
 • botrány, disznóság, aljasság, csúfság, förtelem, abszurdum

hűvös I.

melléknév
 • hideg, hűs, friss, árnyékos, árnyas, hűsös (tájnyelvi)
 • rideg, tartózkodó, kimért, kényszeredett, zord, fagyos, feszes, merev, barátságtalan, rezervált

kiépít

ige
 • kibővít, kifejleszt, formál, fejleszt
 • kialakít, létrehoz, létesít
 • megszervez, megteremt