hazakerül szinonimái

ige
 • hazajut, hazamegy, hazaér, hazaérkezik, hazakerekedik (tájnyelvi), hazavágódik (tájnyelvi), megkerül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszautazás

főnév
 • visszamenés, visszatérés, visszaérkezés, hazaút

varga

főnév
 • cipész, cipővarga, foltozóvarga, suszter (bizalmas), sarucsináló (választékos), csizmadia (régies), cipős (tájnyelvi), csiszlik (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazakerül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangrezgés

főnév
 • hangvibrálás
 • hanglebegés (szaknyelvi)

gangréna

főnév
 • üszök, üszkösödés

fújtat

ige
 • fútat (régies), hevez (régies)
 • liheg, zihál, szuszog
 • mérgelődik, bosszankodik

felöltő, fölöltő

főnév
 • felsőkabát, köpeny, felruha (régies), felső, überciher (idegen)

hasztalan I.

melléknév
 • haszontalan, meddő, hiábavaló, kárba veszett, hívságos, hiú, üres, eredménytelen, sikertelen

horpasz II.

főnév
 • véknya, oldal, gyomor, has, dagadó

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

érzékletes

melléknév
 • szemléletes, festői, plasztikus (választékos)

érdekesség

főnév
 • furcsaság, különlegesség, kuriózum, színfolt, kuriozitás, nevezetesség, attrakció, látnivaló, látványosság

bűntény

főnév
 • bűncselekmény, bűntett, törvénytelenség, törvénysértés, gonosztett, gaztett, jogsértés, balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)

ezúttal

határozószó
 • most, mostan, ez egyszer, ez alkalommal, jelenleg
 • ekkor
 • ezúton, így, ekképpen

humorista

főnév
 • tréfacsináló, tréfamester, viccmester, komikus, komédiás, poéngyáros (bizalmas), elménc (régies)
 • parodista

irigykedik

ige
 • irigyel, rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), irigykezik (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi), elsárgul az irigységtől

konferál

ige
 • bejelent, közöl
 • (régies): beszélget, tanácskozik, értekezik, tárgyal, megbeszél

keserű II.

főnév
 • gyomorkeserű

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

hamiskártyás

főnév
 • hamisjátékos, svindler (bizalmas), imposztor (régies), spíler (szleng), kókler, sipista (régies)

hitel

főnév
 • szavahihetőség
 • tekintély, hírnév, becsület
 • kölcsön, kredit (idegen), kontó (régies)
 • hitelezés
 • hitelesség, valódiság, érvényesség
 • valószínűség, valószerűség

kerékgyártó

főnév
 • bognár, kollár (tájnyelvi), kerékács (régies), kerekes, kocsigyártó (régies)

helyettes I.

melléknév
 • helyettesítő, kisegítő, megbízott, meghatalmazott

geokémia

főnév
 • (szaknyelvi): földvegytan

holdfogyatkozás

főnév
 • holdhomány (régies), holdmorkoláb (régies), eklipszis (idegen)

kertel2

ige
 • (tájnyelvi): sövényel, kerít, elkerít, bekerít, palánkol (régies), környöz (régies)