hátsó I. szinonimái

melléknév
 • hátulsó, hátul levő, hátul álló, posterior (idegen), hátulsó (tájnyelvi)
 • alattomos, fondorlatos, sötét, gonosz

hátsó II. szinonimái

főnév
 • hátsó rész, fenék, ülep, far, popó (bizalmas), popsi (bizalmas), segg (durva), valag (durva), alapszerv (tréfás), sejhaj (tréfás), ülőgumó (tréfás), alfél, alváz (szleng), csücsülő (tréfás), délisarok (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

torzó

főnév
 • töredék, fragmentum (idegen)
 • befejezetlen, csonk

mindennapi

melléknév
 • naponkénti, mindennapos
 • banális, köznapi, szimpla (bizalmas), hétköznapias, lapos, szokott, szokásos, közönséges, prózai, profán (idegen), konvencionális, vulgáris, ordináré, általános, szokványos, megszokott, hétköznapi, átlag, tucat, semmitmondó, elkoptatott, közhelyszerű, elcsépelt, kicsinyes, átlagos, sablonos, elnyűtt, triviális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hátsó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hamisítvány

főnév
 • utánzat, talmi, koholmány

gabona

főnév
 • cereália (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövény, kalászos, élet (tájnyelvi), élés (tájnyelvi), kenyérnekvaló
 • gabonaszem, mag
 • kalász
 • gabonavetés, gabonatábla, földi vetemény (régies)

fővonal

főnév
 • főút, elsőrendű vasút (szaknyelvi), nagyvasút, magisztrálvonal (régies)
 • gerincvezeték, trönk (szaknyelvi)

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz

has

főnév
 • altest, gyomor, belek, abdomen (szaknyelvi), venter (szaknyelvi), gaster (szaknyelvi), hara (szaknyelvi), pocak, poci (bizalmas), pucor (tájnyelvi), bendő (bizalmas), potroh (bizalmas), horpasz (bizalmas), hasi (bizalmas), dobasz (tájnyelvi), gömböc (tájnyelvi), degesz (tájnyelvi), brügő (tájnyelvi), gyakhesz (tájnyelvi)
 • (birtokszóként): belseje, belső része
 • ürege

honorál

ige
 • (választékos): megfizet, fizet, díjaz, jutalmaz, megjutalmaz
 • értékel, tisztel, megbecsül, méltányol, elismer, tekintetbe vesz
 • meghálál, viszonoz

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

értéktárgy

főnév
 • vagyontárgy, érték, ingó, ingatlan

epilógus

főnév
 • utószó, zárszó, utóirat, utójáték, végszó, utóhang, befejezés, záróbeszéd

búvár

főnév
 • könnyűbúvár, békaember, hidrióta (régies)

explozíva

főnév
 • (szaknyelvi): zárhang (szaknyelvi)

hörpint

ige
 • kortyol, kortyint, szürcsöl, iszogat, szörcsölget, szörpöl, szörpölget, hörpöl, iszik

iparosít

ige
 • indusztrializál (idegen)

komolyság

főnév
 • megfontoltság, higgadtság, nyugodtság, megbízhatóság, józanság, érettség, méltóság, gravitás (idegen)

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

hatványkitevő

főnév
 • hatvány, kitevő, exponens (szaknyelvi)

halmaz

főnév
 • rakás, csomó, halom, tömeg, gomolyag, tömkeleg, stósz (bizalmas), marék, kupac, köteg, nyaláb, csokor
 • sokaság, összesség, halmazat (szaknyelvi), konglomerátum (választékos)
 • (jelzőként): halomnyi, sok

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

hegy1

főnév
 • magaslat, bérc (régies)

gazember

főnév
 • gazfickó, gonosztevő, bűnöző, börtöntöltelék, akasztófavirág, akasztófáravaló, kötnivaló, bitang, bandita, briganti, haramia, útonálló, zsivány, betyár, kapcabetyár, aszfaltbetyár, csirkefogó, huligán, gengszter, semmirekellő, szélhámos, csaló, svindler (bizalmas) Sz: ágyúból kellene kilőni; ágyútölteléknek való; akasztani való; akasztófa címere; akasztófa virága, hóhérpallos cifrája; akasztófára termett; akasztottak már jobbat is nála; attól félhet az erdőben, hogy magától is felakad; az ördögnek adta a lelkét; beírták a fekete könyvbe; bölcsőjét is az ördögfiak ringatták; csávába való ember; drágalátos mákvirág; ha templomot keres is, akasztófára talál; hóhérpallos levele; Istentől elrugaszkodott; jó cég; kár, hogy anyja méhében fel nem akadt a köldökzsinórra; máriás huncut; meg van vetve az ágya a pokolban; megérdemli a kötelet; ördög cimborája; pokol fajzatja; soha, még az anyja hasában sem volt jó; sokszor kényszerítették a bíró elébe; sokszor tapodja a bíró küszöbét
 • csibész, kópé, mákvirág, gézengúz, jómadár, lókötő, pernahajder, himpellér, imposztor

3

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

keresztez

igekötő
 • metsz, átszel, igekötő szel, keresztülmegy
 • (keresztezik egymást): elkerülik egymást
 • akadályoz, lassít, hátráltat, meghiúsít, meggátol, kontrakaríroz (régies), megfékez, blokkol, tönkretesz, kijátszik, megállít, megelőz, elzár
 • nemesít, párosít, pároztat, hibridizál (idegen), basztardizál (szaknyelvi)