kicsal szinonimái

ige
 • előcsalogat, elővarázsol, kihúz, kiprésel, előhív
 • kiszed, kisvindliz (bizalmas), kicigánykodik, ablézol (tájnyelvi), hucsor (tájnyelvi)
 • megszólaltat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kelvirág

főnév
 • karfiol

ellanyhul

ige
 • lanyhul, enyhül, gyengül, alábbhagy, csökken, megfogyatkozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kicsal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kerékgyártó

főnév
 • bognár, kollár (tájnyelvi), kerékács (régies), kerekes, kocsigyártó (régies)

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

individuum

főnév
 • egyén, egyéniség
 • egyed

hétrét

határozószó
 • földig, mélyen

kéve

főnév
 • nyaláb, köteg, marok

kisüt

ige
 • megsüt, kiránt
 • kiolvaszt
 • kibodorít, göndörít, ondolál (szaknyelvi), besüt
 • kiszárít, leperzsel, elpusztít
 • kieszel, kigondol, kiagyal, kitalál, kimódol, kifőz, kifundál, kitervel, kiókumlál (bizalmas), kikalkulál (tájnyelvi)
 • kiderít, felfed, kikövetkeztet, levezet, napvilágra hoz
 • felragyog (nap), kiderül (idő), kipirtyant (tájnyelvi), kiraggyan (tájnyelvi)
 • (puskát): elsüt, kilő

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

gyújtós

főnév
 • aprófa, rőzse, forgács, gerjesztő (tájnyelvi), tapló, éleszték (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi)

gyári

melléknév
 • üzemi, nagyipari, nagyüzemi, üzemszerű
 • tömeges

elpuhul

ige
 • elkényesedik, finnyásodik

hajthatatlan

melléknév
 • kitartó, kérlelhetetlen, könyörtelen, intranzigens (idegen), megátalkodott (választékos), csökönyös, makacs, nyakas, fúrteszű (régies), fúrtfejű (régies)
 • elszánt, önfejű, megrögzött, keményfejű, keményszívű, eltökélt, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, konok, állhatatos, tántoríthatatlan, megingathatatlan

kivágás

főnév
 • kidöntés, irtás
 • kimetszés, kioperálás, reszekció (szaknyelvi), excisio (szaknyelvi)
 • dekoltázs, bebúvó (tájnyelvi), nyakkivágás

köp

ige
 • pök (régies), sercint (bizalmas), kiköhög (szaknyelvi), turházik (szleng), csisszent (tájnyelvi), köppent (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): semmibe vesz, lebecsül, megvet
 • (adatot): fúj, megmond
 • (szleng): beköp, beárul, besúg, elárul, lebuktat (szleng), kipakol (szleng), vall, vallomást tesz

megkésik

ige
 • elkésik, késlekedik, késedelmeskedik, várat magára
 • elmarad, lemarad, visszaesik, leszakad, megfeneklik

lesz

ige
 • keletkezik, létrejön, születik, terem, megvalósul, készül, ered, támad
 • (valamivé): válik, fejlődik, serdül
 • bekövetkezik, beköszönt, eljön (vminek az ideje)
 • birtokába jut, kerül

kicsi, kicsiny II.

főnév
 • kisgyermek, apróság, baba, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, palánta, csemete, bébi (bizalmas), csimota (tájnyelvi)

képviselet

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), megbízatás, küldetés, követség, misszió, reprezentáció (idegen), helyettesítés
 • támogatás, pártolás, pártfogás, védelem, gyám, oltalom
 • (régies): delegáció, küldöttség
 • kirendeltség, fiók

kinevez

ige
 • megbíz, kijelöl, megjelöl, meghatároz, megkér, meghatalmaz, felruház (valamivel), felfogad, kirendel, delegál
 • alkalmaz, beiktat, megtesz, előléptet, szerződtet, utasít, promoveál (idegen)

lemond

ige
 • (valamiről): megtagad magától, tartózkodik (valamitől), megvon magától, eláll, letesz (valamiről), átenged, átruház, beletörődik, visszalép, elenged, felad, renunciál (régies)(valamihez)
 • leköszön, lelép (bizalmas), távozik, visszavonul, abdikál (idegen), rezignál (idegen)
 • abbahagy, leszokik, felhagy
 • visszamond, lerendel (bizalmas), letelefonál (bizalmas)

kifli

főnév
 • szarvas (régies), szarvacska (tájnyelvi)

íz2

főnév
 • ujjperc, ujjperec, részecske, tag, bütyök (bizalmas), porcika (bizalmas), csín (tájnyelvi)
 • szártag (növényé) (szaknyelvi)
 • (régies): nemzedék, leszármazás

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)