kifejezéstelen szinonimái

melléknév
 • semmitmondó, jellegtelen, lárvaszerű, lélektelen, bamba, sztereotip (idegen), üres, érzéstelen, lapos, szellemtelen, érdektelen, sivár, együgyű, jelentéktelen, szürke

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sújt

ige
 • üt, vág, megdob, lecsap
 • ér, talál (valakit), bánt, érint, sért
 • büntet, megver, ver, csapásol (tájnyelvi)

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifejezéstelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keserű II.

főnév
 • gyomorkeserű

izgat

ige
 • ingerel, bánt, irritál
 • idegesít, nyugtalanít, bosszant, aggaszt, cukkol
 • fogdos, piszkál, bizget (tájnyelvi), felizgat, izgalomba hoz, gerjeszt, búgat (szleng), cicerél (tájnyelvi), buzerál (szleng)
 • lázít, uszít, bujtogat, hergel, tüzel, agitál
 • érdekel, foglalkoztat

inzultus

főnév
 • sértés, megbántás, rágalmazás, becsmérlés, megalázás
 • bántalmazás, molesztálás, tettlegesség, ütlegelés, verés, támadás, merénylet

hintó

főnév
 • úri kocsi, ekvipázs (régies), batár, homokfutó, cséza, bricska, faéton (idegen), landauer (régies)
 • fogat

kibeszél

ige
 • elmond, elárul, kifecseg, elfecseg, kikotyog (bizalmas), kicsacsog, elpletykál, kilocsog, kisusog, kikürtöl, szellőztet, híresztel, kitereget, továbbad, hírelget (tájnyelvi), elköp (szleng) (valamiről)
 • kimagyarázkodik, kimenti magát
 • megszól, kipletykál

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

szóbeszéd

főnév
 • híresztelés, mendemonda, pletyka, pletykaság, pletyó (bizalmas), szófia beszéd (régies), szófiahír (régies), fecsegés, locsogás, fáma, mesebeszéd, lárifári, szí-szó (tájnyelvi), szódara (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): beszélgetés, megbeszélés, társalgás
 • szószaporítás

hadiipar

főnév
 • haditermelés, hadianyag-termelés, hadianyaggyártás, fegyvergyártás

gyolcs

főnév
 • patyolat, batiszt

elszegődtet

ige
 • szerződtet, felfogad, szolgálatba vesz, alkalmaz(valakinek)

halott II.

főnév
 • holttest, tetem, hulla, porhüvely, megboldogult, elhunyt
 • dög (szleng)

klimax

főnév
 • változás kora, menopauza (szaknyelvi), klimaktérium (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): fokozás
 • tetőpont, csúcspont

kötelező

melléknév
 • kényszerítő, kényszerű, törvény szabta, megszabott, előírt, hivatalos, előírásos, megkövetelt, kénytelenítő (régies), obligát (régies), obligatórikus (régies)
 • köteles(idegen)

megmukkan

ige
 • (bizalmas): megszólal, beszél, hangot ad, felmordul, megkukkan (tájnyelvi)

levelez

ige
 • levelet vált, írásol (tájnyelvi), korrespondeál (régies)
 • (régies): lapoz, hajt

kifeszít

ige
 • kihúz, megfeszít, peckel, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, kinyújt, kinyújtóztat
 • kidomborít, kidülleszt

kéret

ige
 • hívat, magához parancsol, berendel, beidéz, becitál

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

lesz

ige
 • keletkezik, létrejön, születik, terem, megvalósul, készül, ered, támad
 • (valamivé): válik, fejlődik, serdül
 • bekövetkezik, beköszönt, eljön (vminek az ideje)
 • birtokába jut, kerül

kikapcsolódás

főnév
 • szórakozás, pihenés, mulatság, időtöltés, felfrissülés, felüdülés

java

főnév
 • (valaminek): nagy része, zöme, dandárja, oroszlánrésze
 • lényege, veleje, eleje, sava-borsa, krémje, színe-java, színe-virága, színe-lángja (tájnyelvi)
 • (valakinek): haszna, előnye, érdeke, üdve

kiszakad

ige
 • kireped, kilyukad, kihasad, felfeslik, kifoszlik, kipersed (tájnyelvi)
 • (növény): kitépődik
 • elkerül, kikerül, kiválik, távolba szakad
 • (érzelem): előtör, kitör

leugrik

ige
 • (járműről): leszáll, lelép
 • lemegy, leutazik, lefárad, lerándul, leruccan (bizalmas)(bizalmas)
 • leválik, leesik, lepattan, lejön