hidegpadló szinonimái

főnév
 • cementpadló, műkő
 • kőpadló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odarendel

ige
 • odakéret, beidéz, megidéz, behív, odahív, odaszólít, becitál (bizalmas), odacitál (bizalmas)

archaikus

melléknév
 • ősi, ős, ősrégi, őseredeti, ókori, antik
 • ódon, régi, ásatag, hajdani, hajdankori
 • (kifejezés): elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, ódivatú, régimódi, ósdi, túlhaladott, régies
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hidegpadló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátsó I.

melléknév
 • hátulsó, hátul levő, hátul álló, posterior (idegen), hátulsó (tájnyelvi)
 • alattomos, fondorlatos, sötét, gonosz

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

fennmarad

ige
 • (valamiből valami): megmarad, hátramarad, hátravan, visszamarad
 • tovább él, perszisztál (választékos), megőrződik, hagyományozódik, szájról szájra száll

helyreállítás

főnév
 • tatarozás, rendbehozás, rendbehozatal, felújítás, újjáépítés, rekonstrukció (szaknyelvi), renoválás, restaurálás
 • regenerálás, rehabilitáció, feljavítás, felerősítés
 • megújítás, visszaállítás, restauráció (idegen)

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

rajtaüt

ige
 • megrohan, meglep, rátámad, rátör, letámad, megtámad, nekiront, ráront, megostromol, megrohamoz, lecsap, rajtacsap (régies), megüt (régies), rajtahajt (régies)

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

eszményít

ige
 • idealizál, poétizál (idegen), felmagasztal, felemel, szépít

cukrászsütemény

főnév
 • sütemény, édesség, édes sütemény, cukrászáru, édes tészta, torta, süti (bizalmas), minyon, hiblihubli (tájnyelvi)

fejlemény

főnév
 • következmény, folytatás, folyomány, kihatás, eredmény, kimenetel, végkifejlet, előrehaladás
 • (szaknyelvi): képződmény, változat
 • (régies): fejlődés, evolúció (szaknyelvi)

ijedtség

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)

jégeső

főnév
 • jégverés, jég, kőeső (tájnyelvi)

könnyelmű

melléknév
 • meggondolatlan, komolytalan, lelkiismeretlen, felelőtlen, vigyázatlan, elővigyázatlan, figyelmetlen, gondatlan, hanyag, bolondos, szeles, felületes, pazarló, tékozló, költekező, bohém (választékos), kikapós, link, szeleburdi, hebrencs, hebehurgya, vihonc (régies), pelyva (tájnyelvi), könnyedélő (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi), gyerekeszű (tájnyelvi), hejehuja (tájnyelvi)
 • frivol, léha, ledér, könnyűvérű
 • elhamarkodott, óvatlan, megfontolatlan

kiegyezés

főnév
 • egyezség, megegyezés, megbékülés, egyezmény, konkordátum (idegen), paktum (régies), alku
 • kompromisszum, megalkuvás

hiedelem

főnév
 • babona, tévhit, feltételezés, képzelődés
 • hit, vallás
 • bizalom, bizodalom (választékos)
 • (régies): meggyőződés, vélemény

hatásfok

főnév
 • teljesítmény, intenzitás, erősség, hatékonyság

hőálló

melléknév
 • hőszigetelő, hőgátló, termostabil (idegen), tűzálló
 • jénai (tál)

kiállítás

főnév
 • tárlat, bemutató, parádé, exhibíció (idegen), kirakat
 • kirakás, kitevés
 • alak, forma, prezentáció (idegen), kivitel, kidolgozás, kikészítés, csínozás (szaknyelvi), adjusztálás (idegen), külső, külalak
 • kizárás, letiltás, eltiltás
 • megírás, megszövegezés
 • kitöltés

hív, hí

ige
 • szólít, rendel, hivat, idéz, invitál, meghív, szól, kér, odaint, odafüttyent, odacsődít, küld (valakiért), értesít, odacitál, kittyeget (tájnyelvi)
 • (munka): vár, csábít, csalogat, szólít, vonz, késztet (valamire), sürget (valamire)
 • felhív, telefonál, csörög (valakinek) (bizalmas), jelentkezik
 • nevez, elnevez, megnevez, keresztel, címez, szólít
 • említ
 • (szaknyelvi): aduz, aduzik, játszik
 • előhív (fényképet)

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

húzás

főnév
 • vonás, húzgálás, vontatás, vonszolás, rántás
 • sorsolás, sorsjáték
 • törlés, kihúzás
 • sakkhúzás
 • fortély, csel, trükk
 • próba, próbálkozás, lehetőség
 • ötlet
 • madárvonulás
 • (időtartamé): nyújtás, hosszabbítás
 • (szleng): rohanás, pucolás, elszelelés
 • heccelés, ugratás, cukkolás, viccelődés, csipkelődés, ingerkedés, kötődés, kötekedés, bosszantás

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal