merészség szinonimái

főnév
 • bátorság, vakmerőség, elszántság, mersz, kurázsi (bizalmas), vitézség, hősiesség, halálmegvetés, legénykedés, hősködés
 • arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, elbizakodottság, pofátlanság, impertinencia (idegen)
 • szemérmetlenség, kihívóság, bujaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

esély

főnév
 • lehetőség, alkalom, sansz (bizalmas), kilátás, perspektíva, ziccer (bizalmas), dobás (szleng)
 • eshetőség, valószínűség

zenekar

főnév
 • együttes, banda, orkeszter (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a merészség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtisztelő

melléknév
 • kitüntető, elismerő(idegen)

maradéktalan

melléknév
 • hiánytalan, teljes, százszázalékos, sértetlen, kerek, befejezett, kifogástalan, csonkítatlan, csorbítatlan

lustálkodik

ige
 • henyél, hever, heverészik, hentereg, tesped, lebzsel, tétlenkedik, lóg (bizalmas), malmozik, döglik (durva), dologtalankodik, vakaródzik (tájnyelvi), lajháskodik (tájnyelvi), holtszám fekszik (tájnyelvi), komótizál (régies) Sz: a falat támasztja; a kerítést támasztja; a lába szárán csapja a legyet; borsót gömbölyít; csak a fogát vájja; a körmét piszkálja, csak a háját növeszti; csak a lábát lógázza; csak az eget nézi; egész nap a köldökét vakarja; egész nap keresztben a lába; egész nap az utcán járva dolgozik; egy szalmaszálat sem tesz keresztbe; fekszik, mint a kuvasz a szénán; hever, mint egy kopott ispán; hever, mint a disznó; hozzákötötte az ördög a lovát; keresztben van a lába; komótizál, mint a mészáros kutyája a napon; megjöttek az atyafiak Restéről; megmarad egész nap egy álltó helyében; mindennap beharangoznak neki; úgy dolgozik, mint a Luca székén; ujjait görbíti; verebet patkol

lakónegyed

főnév
 • lakótelep, fertály (régies)

méltatás

főnév
 • kitüntetés, dicséret, magasztalás, méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, elismerés, hódolat
 • tiszteletadás, megemlékezés
 • értékelés, ismertetés, recenzió, ajánlás, bírálat, kritika, bemutatás

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

koncentrál

ige
 • (tőkét): felhalmoz
 • összevon, tömörít, összegyűjt
 • összpontosít
 • sűrít, töményít, telít

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

hidász

főnév
 • (szaknyelvi): hídverő, utász, hídvető

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

nagyfokú

melléknév
 • nagyarányú, nagymérvű (választékos), nagymértékű, kiterjedt, fokozott, felfokozott, intenzív, súlyos, nagy, magas fokú, erős, kirívó
 • túlságos, feltűnő, határtalan, kimondhatatlan, szertelen
 • hathatós, mélyreható, beható, mély

nyílás

főnév
 • virágzás, virulás, virágba borulás
 • rés, hézag, lyuk, lék, repedés, repedék (régies), hasadék, hasadás, pórus, apertúra (szaknyelvi), meatus (szaknyelvi), stoma (szaknyelvi), nyiladék (régies), slicc (bizalmas)
 • száj, torok
 • kapu

csúszómászó

főnév
 • hüllő, reptilia (idegen)
 • (szleng): felderítő (katona)

rajta II.

módosítószó
 • hajrá!, egy-kettő!, gyerünk!, nyomás!, uccu!

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

monostor

főnév
 • kolostor, rendház, apátság, szerzetház (régies), monasztérium (régies)

mezőgazdaság

főnév
 • földművelés, gazdászat, agrikultúra (idegen), agronómia (szaknyelvi), gazdálkodás, agrárium (idegen)

másodízben

határozószó
 • másodszor, másodjára (tájnyelvi)

mozgósít

ige
 • mobilizál (idegen), aktivizál (idegen), felhív (valamire), buzdít
 • behív, besoroz, verbuvál (régies), toboroz (régies), hadba hív (választékos), fegyverbe szólít, hadilábra állít

panama

főnév
 • korrupció, megvesztegetés, lefizetés, svindli (bizalmas), kenés (bizalmas)