gömbkaktusz szinonimái

főnév
 • tengerisün-kaktusz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tehénkedik

ige
 • (pejoratív): ránehezedik, rátámaszkodik, rádől, rákönyököl, rátelepedik
 • (pejoratív): elterpeszkedik, elterül

lelkű

melléknév
 • szívű, lelkületű, vérmérsékletű, egyéniségű, mentalitású
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gömbkaktusz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gabona

főnév
 • cereália (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövény, kalászos, élet (tájnyelvi), élés (tájnyelvi), kenyérnekvaló
 • gabonaszem, mag
 • kalász
 • gabonavetés, gabonatábla, földi vetemény (régies)

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

felforral, fölforral

ige
 • felfőz, felhevít, fellobbant (tájnyelvi), meglobbaszt (tájnyelvi), megrottyant (tájnyelvi), lobbint (tájnyelvi), permeszt (tájnyelvi)

erdősítés

főnév
 • fásítás, fatelepítés, erdőtelepítés, erdőművelés

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

hajógyár

főnév
 • hajóépítő hely, sólya, hajóállás, dokk, hajóda (régies)

összetalálkozik

ige
 • találkozik, összeakad, összefut, összeszalad, beleszalad (valakibe), belebotlik (valakibe), összekerül (tájnyelvi)
 • összeér, érintkezik
 • egybeesik, megegyezik, egybehangzik

elkényeztetett

melléknév
 • elkapatott, félrenevelt, agyondédelgetett, kényes, kényeskedő, nyafogó, nyafka, elpuhult, puhány, gedélt (tájnyelvi)

elfogad

ige
 • átvesz, elvállal
 • egyetért, elismer, megvall, magáévá tesz, tudomásul vesz, meghajol vki előtt, beleegyezik, belenyugszik, belemegy (bizalmas), tiszteletben tart, méltányol, tolerál, akceptál, szentesít, engedélyez, jóváhagy, helybenhagy, megszavaz, hozzájárul
 • igazol, nyugtáz

beles1

ige
 • benéz, bepillant, bekukucskál, bekukkant, bekandikál, beleselkedik, bekukkint (tájnyelvi)

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

hálókabát

főnév
 • ágykabát (tájnyelvi), hálórékli (tájnyelvi), hálóköntös

hengerel

ige
 • simít, lenyomat, egyenget, lapít, laposít, mángorol
 • győz, arat, tarol

kettes

főnév
 • kétforintos, bélás (szleng)
 • elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng), talponálló (szleng)

italbolt, italmérés

főnév
 • kocsma, talponálló, topogó (tájnyelvi), söntés, ivó (régies), csapszék, bodega, csehó (szleng), köpködő (szleng), kricsmi (szleng), krimó (szleng), lebuj (szleng), piálda (szleng), itató (szleng)

göngyöl

ige
 • csavar, begöngyöl, burkol, teker, tekercsel, tűr, patyol (régies), bugyolál, bónyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi), sodor, bagyulál (tájnyelvi), göngyölít

fűrészbak

főnév
 • fűrészpad, kecskeláb

gyulladás

főnév
 • tűz, égés, oxidáció (szaknyelvi)
 • bántalom, lob (régies), irritáció (szaknyelvi), inflammatio (szaknyelvi), phlegmasia (szaknyelvi), affekció (szaknyelvi), tüzesség (régies)

irigykedik

ige
 • irigyel, rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), irigykezik (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi), elsárgul az irigységtől

gyakorlatilag

határozószó
 • jóformán, lényegében, úgyszólván, voltaképpen, jószerével
 • majdnem, csaknem, már-már
 • tényszerűleg, ténylegesen, praktikusan (választékos), praktice (idegen)

felsős, fölsős

melléknév
 • felsőéves

haditermelés

főnév
 • hadianyaggyártás

istentelen

melléknév
 • istentagadó, ateista, istenkáromló, pogány, elátkozott, hitetlen, szentségtörő
 • gyalázatos, komisz, feslett, gonosz, elvetemült, gaz, gazember, elfajult, cudar, erkölcstelen, pokolravaló, javíthatatlan
 • haszontalan, pajkos
 • szörnyű, borzasztó, kegyetlen, horribilis