fagy1 szinonimái

ige
 • megfagy, kihűl, megdermed, megmerevedik, jeged (tájnyelvi), jégzik (tájnyelvi), körmed (tájnyelvi), megkörömködik (tájnyelvi), gérezik (tájnyelvi)
 • csikorog

fagy2 szinonimái

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feudalizmus

főnév
 • hűbériség

gyújtogat

ige
 • lelkesít, gerjeszt
 • tűzzel játszik, pirózik (szleng), cindlázik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fagy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értékpapír

főnév
 • kötvény, részvény, váltó

elkényeztet

ige
 • elkapat, félrenevel, elnevel, elront, elpuhít (régies), elfinnyásít (régies), ajnároz, babusgat, dédelget, becézget, kecsegtet (régies) Sz: szereti, mint majom a fiát; tejben-vajban füröszti

élettartam

főnév
 • élethossz, életidő (régies)
 • fennállás, létezés

disznó II.

melléknév
 • malac, trágár, obszcén, tisztátalan, szemérmetlen, szeméremsértő, pornográf, mosdatlan, mocskos, durva, közönséges, illetlen

étrend

főnév
 • diéta, menü

felkelés, fölkelés

főnév
 • mozgalom, megmozdulás, nyugtalanság, villongás, felriadás (régies), inszurrekció (idegen), zendülés, zavargás, rendzavarás, lázadás, lázongás, forrongás, rebellió (régies)
 • ellenállás, ellenszegülés, harc, támadás
 • forradalom, szabadságharc, pártütés

mindössze

határozószó
 • csak, csupán, mindegyütt, összevéve (tájnyelvi)

cirkál

ige
 • köröz, körüljár, végigjár, bejár
 • ólálkodik, settenkedik, bolyong, jön-megy, firkál (tájnyelvi)

cakompakk I.

főnév
 • (tájnyelvi): holmi, fölszerelés, cókmók, caklipakli (bizalmas)

csemegekereskedés

főnév
 • csemegebolt, fűszerüzlet (régies), csemegés, fűszeres

félre I.

határozószó
 • arrébb, odább, oldalra, oldalvást, el, oda, félfele (régies), ad acta (idegen), félszakra (tájnyelvi)

fogoly1

főnév
 • rab, letartóztatott, őrizetes (szaknyelvi), fegyenc, elítélt, árestáns (régies), sittes (szleng), magánzó (szleng), cinkelt (szleng)
 • túsz
 • hadifogoly

holtrészeg

melléknév
 • tökrészeg (bizalmas), ittas, merevrészeg, tajtrészeg (szleng)

habar

ige
 • kever, kavar, kotyvaszt, készít
 • (sebtében) főz
 • (tájnyelvi): hadar

fagyöngy

főnév
 • madárlép (tájnyelvi)

ernyedt

melléknév
 • lankadt, fáradt, elerőtlenedett, erőtlen, erejét vesztett, elcsigázott, kimerült, enervált, bágyadt, gyenge, lagymatag, pilledt (tájnyelvi), tikkadt, tottyadt (tájnyelvi)
 • petyhüdt, megereszkedett, lottyadt
 • (tájnyelvi): elnyűtt, kopott, vásott, foszladozó

feldönt, földönt

ige
 • eldönt, felborít, fellök, felfordít, felbillent, feltaszít, lábáról leüt, felöklel, eldűt (tájnyelvi)
 • (durva): lefektet, teherbe ejt, felcsinál (durva), feldűt (tájnyelvi)
 • meghiúsít, összezavar, összekuszál

gyorsít

ige
 • szaporáz, fokoz, növel, stimulál, odalép (szleng), odatapos (szleng), rákapcsol, rátapos (szleng), rátesz egy lapáttal (szleng)
 • siettet, sürget, sarkall, előmozdít, ösztönöz

fásítás

főnév
 • erdősítés, erdőültetés, erdőtelepítés, beültetés, betelepítés

ellenőriz

ige
 • kontrollál, felülvizsgál, felülbírál, egybevet, szondáz, szemügyre vesz, felügyel, felvigyáz, meóz, rovancsol (szaknyelvi), igazoltat, tesztel, kipróbál, cenzúráz (szaknyelvi)
 • átnéz, tanulmányoz, revideál, inspiciál (régies), utánanéz
 • lenyomoz, lekáderez, utánanéz, priorál (szaknyelvi)

felfüggeszt, fölfügg

ige
 • felakaszt, felköt, fellógat, feltágít, ráakaszt, feltesz, felcsatol, biggyeszt, bigyerít (régies)
 • szüneteltet, elnapol, elhalaszt, késleltet, elodáz, megszakít
 • hatálytalanít, eltöröl, megszüntet, érvénytelenné tesz
 • felment, szuszpendál (idegen)
 • felmond, kirúg (bizalmas), elbocsát

gyümölcsíz

főnév
 • íz, lekvár, dzsem, marmelád (régies), liktárium (régies)
 • (szleng): gépzsír